Политика за поверителност

Настоящата версия на Политиката за поверителност влиза в сила от 20.07.2021 г.

1. Въведение

ЕКСЕС СОФТУЕР АД (“ЕКСЕС СОФТУЕР”, „ние“, „нас“ и „наши“) е компания, организирана и съществуваща съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление бул. Александър Малинов 78, София 1799, ЕИК 200757660, представлявана от Фикс ООД чрез Христо Димитров Тенчев, с имейл за комуникация: privacy@xs-software.com

Благодарим Ви, че играете нашите игри! Поверителността и сигурността на данните Ви е от огромно значение за нас. Ние сме фокусирани да Ви предоставим най-доброто възможно изживяване, без да правим компромиси с информацията, която споделяте с нас, играейки нашите игри, които наричаме Услуги. Тази политика за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете каква информация събираме, защо го правим и как можете да управлявате Вашата информация.

Тази Политика за поверителност (“Политика”) е приложима за игрите, разработени и поддържани от ЕКСЕС СОФТУЕР. Ако имате въпроси относно тази политика или за начина, по който обработваме Вашите данни, или как да упражните законовите си права по отношение на Вашите данни, винаги може да се свържете с нас на privacy@xs-software.com или чрез каналите за поддръжка на услугата, която използвате.

Тази Политика е изцяло в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и всяко друго приложимо законодателство, свързано с обработката на лични данни.

Нашата Компания редовно преглежда своята Политика за поверителност, за да гарантира, че законодателните изисквания са напълно спазени. Всеки път, когато играете нашите игри, ще се прилага текущата версия на Политиката. Всички актуализации трябва да бъдат обявявани предварително. Новата версия на Политиката за поверителност влиза в сила от деня, в който бъде обявена публично на официалния уебсайт на ЕКСЕС СОФТУЕР https://www.xs-software.com/privacy/, съответните официални сайтове на игрите, разработени и поддържани от ЕКСЕС СОФТУЕР, в приложенията, достъпни за изтегляне чрез Google Play и App Store, освен ако не е посочено друго. Моля, имайте предвид, че трябва да проверявате датата на влизане в сила на Политиката. Датата е обявена в горната част на този документ. Ако продължите да използвате игрите след промените в Политиката, ние ще сметнем това за прием на модифицираното съдържание. В случай, че не сте съгласни с новите изменения в Политиката, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ на имейл адрес privacy@xs-software.com

2. Определения

За целите на Политиката за поверителност термините имат следното значение:

 • „Администратор на данни“ означава ЕКСЕС СОФТУЕР АД - юридическото лице, което, само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни
 • „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице – субект на данни (“Вие” или “Потребител/и”);
 • „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни;
 • „Обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
 • „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не;
 • „Нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

3. Информация, която събираме

ЕКСЕС СОФТУЕР събира следната информация:

 • Информация, събрана при регистрация – всяка игра предоставя три възможности за регистрация - регистрация и настройване на акаунта чрез платформата на ЕКСЕС СОФТУЕР, чрез Facebook или Google Play/App Store;

 • - С първата опция събираме електронна поща, потребителско име, парола;
  - С втората опция „Facebook Login“, получаваме достъп до използваното от Вас име във Facebook, снимка на профила и електронна поща в съответствие с процедурите за упълномощаване на Facebook.
  - Когато изтеглите играта чрез Google Play, използвайки „Google Sign-In“ и „Google Play Games Services“ или чрез App Store, използвайки „iOS Game Center“, ние получаваме достъп до операционната система на устройството, версията на операционната система и версията на приложението в съответствие с процедурите за упълномощаване на Google Play и App Store;
 • Основна информация за профила достъпна за останалите потребители - потребителско име и/или име на героя, държава, както и допълнителна информация, която изрично сте предоставили към профила си за останалите потребители.
 • Информация за транзакции, когато закупувате премиум предмети в нашите услуги - държава, IP адрес, адрес на плащане, msidns (уникално идентифициращ абонамент в глобална система за мобилни комуникации или мобилна мрежа), идентификационен номер на транзакцията, мобилен номер и дати на плащания.
 • Информация за активността в играта – профилни снимки и аватари.
 • Информация от техническа поддръжка – име, електронна поща, допълнителна информация за контакт, снимки на екрана (screenshots), съдържащи допълнителна информация, която потребителят е решил да сподели с ЕКСЕС СОФТУЕР, за да получи нужната техническа поддръжка.
 • Информация за развитието Ви в играта - получен опит, закупени предмети, отключено съдържание, актуализации, използвани услуги, дневни награди, задачи, статистики и взаимодействия с други потребители (гласуване, дуели, битки и всякакви други подобни взаимодействия в играта), които са свързани с напредъка в играта.
 • Информация за устройството, събирана по време на игра - IP адрес, информация за Вашето устройство като име на устройството, уникален идентификатор, операционна система, вид на браузъра, език и държава, версии на хардуера, скорост на връзката, посетени страници.
 • Информация, обработена във връзка с push нотификации – Операционна система на устройството и IDFA на устройството.
 • Използваме бисквитки и „web beacons“ (за повече информация как работят и за какво се използват, вижте точка 6 от настоящата Политика)

4. Методи за събиране и цели за обработка на данните. Законосъобразност на обработката

Използваме информацията Ви, за да предоставим достъп до нашите услуги, за да подсигурим тяхното правилно функциониране, за да обогатим преживяването Ви и за да доставим най-високото качество, на което сме способни, както и да подобрим маркетинговите ни усилия и бизнес модела ни.

Потребителите предоставят директно на ЕКСЕС СОФТУЕР повечето данни, които администраторът събира.

Събираме данни, за да можем:

 • Информация, събрана при регистрация:
  - да създадем Вашия профил и за да Ви предоставим нужния достъп до игрите; електронната поща се използва за възстановяване на достъпа;
  - обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • Основна информация за профила:
  - свойство на услугата, с което се създава базов профил, за да се идентифицира потребител и така класации, точки, точки опит, предмети на потребителя да могат да се споделят с други потребители, които разглеждат профила;
  - обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна;
 • Информация за транзакции:
  - да спазим данъчните разпоредби в различните държави; за проверка и потвърждение на транзакциите за премиум предмети и опции; за да гарантираме справедливост и да предотвратим измами при покупки на премиум предмети и опции; не събираме и не обработваме информация за кредитни/дебитни карти - тази информация се събира от съответния доставчик на платежни услуги, в зависимост от избрания начин на плащане и следователно за тези лични данни се прилагат различни политики на трети страни;
  - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, на което ЕКСЕС СОФТУЕР е обект и обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна.
 • Информация за активността в играта:
  – да предоставим функционалности в услугата, с които потребителите могат да комуникират помежду си в нашите игри;
  - обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна;
 • Информация от техническа поддръжка:
  - за да предоставим техническа поддръжка на потребителите;
  - обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна и за целите на легитимните интереси, преследвани от ЕКСЕС СОФТУЕР - предоставяне на техническа поддръжка и отговори на въпроси на Потребителите с цел осигуряване на правилното предоставяне и подобряване на нашата услуга;
 • Информация за развитието Ви в играта:
  - да предоставим функционалности в услугата, с които потребителите могат да отключват нови нива, функции, да участват в състезания и др.;
  - обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор
 • Информация за Вашето устройство по време на игра:
  - използваме тези данни, за да подсигурим стабилно, сигурно и приятно изживяване за потребителите; за да подсигурим високата производителност, коректност, сигурност и надеждност на нашите услуги.
  - обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • Информация, обработена във връзка с push нотификации:
  - да Ви изпращаме „push“ нотификации, за да предоставим информация за активности в услугите ни, обновления, промоционални оферти и други подобни съобщения;
  - субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за гореспоменатите цели; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време от настройките на Вашия профил или като се свържете с нашата поддръжка.

ЕКСЕС СОФТУЕР може да получи Вашите данни косвено от следните източници:

 • от Facebook или Google Play/App Store – за да създадем Вашия профил и да Ви предоставим нужния достъп до нашите услуги – игрите;
 • от Apple App Store, AppsFlyer - платформа за проследяване, можем да получим информация като ID на устройството, плащания и т.н., но не можем да свържем информацията с конкретен човек;
 • от доставчици на платежни услуги - информация за идентификация на плащане;

Гореспоменатите лични данни се събират и обработват само за целите, за които първоначално са събрани. В случай на промяна в целите или средствата за тяхната обработка, ние ще се свържем с Вас и ще Ви предоставим допълнителна информация относно правното основание, целите и средствата за обработка на Веашите лични данни.

5. Период на съхранение

Ние пазим данните Ви докато профилът Ви е активен или докато данните са нужни, за да Ви предоставим нужната услуга.

За да се съобразим с данъчни регулации, информацията за Вашите плащания се запазва поне 5 години, съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на Република България.

След изтичане на периода, ще изтрием всички лични данни и съществуващи копия, освен ако правото на Съюза или правото на държава членка не изисква тяхното съхранение. Възможно е да задържим данните Ви за по-дълъг период, за да спазим закони, правни искания, държавни разследвания или разследвания за възможни нарушения на нашите общи условия, както и за предотвратяването на вреди.

Предприемаме всички необходими стъпки за изтриване на личните данни от всички информационни системи и всички системи за архивиране в съответствие с нашия график за съхранение и наличните технически механизми. Изтриваме лични данни, свързани с акаунти в играта, които са определени като неактивни. Неактивните акаунти са акаунти, в които няма нито едно влизане за период от шест месеца или повече.

6. Бисквитки и „Web beacons“

6.1. Бисквитки

Бисквитките са пакети информация, под формата на съвсем малки на размер текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство. Те позволяват разпознаване на браузъра и съхраняване на определена информация.

Можете да получите повече информация за видовете бисквитки, които използваме в таблицата по-долу.

Използваме четири основни групи бисквитки според предназначението им:

 • Строго необходими бисквитки - те са задължителни за поддръжката и правилното функциониране на нашите услуги;
 • Функционални бисквитки – те се събират с цел персонализиране на потребителското изживяване в нашите услуги;
 • Бисквитки за анализ - събират информация за взаимодействията на потребителите с нашите услуги, включително брой посещения на нашата платформа, откъде идват потребителите, общият им брой и др. с цел подобряване на производителността, маркетинговите усилия и качество на нашите услуги;
 • Рекламни и маркетинг бисквитки
  • Според тяхната продължителност:

   • Сесийни бисквитки - използваме сесийни бисквитки за временно идентифициране на Потребителя. Това са специфичен тип бисквитки, съхранявани само по време на активната употреба на услугата. След като спрете да използвате услугата, затворите браузъра си или мобилното приложение, данните се изтриват;
   • Постоянни бисквитки – Когато бисквитката има дата и/или период на валидност, тогава тя може да се определи като „постоянна“. Това означава, че при затваряне на браузъра бисквитката не се изтрива. Тя остава на устройството Ви докато Вие или браузърът не я изтрие в зависимост от периода ѝ на изтичане.
   Строго необходими бисквитки
   Тип бисквитки Цели Бисквитки от сайта или Външни бисквитки Сесийни или постоянни Период на съхранение
   PHPSESSID да съхранява потребителската информация, която позволява на потребителя да играе Бисквитки от сайта Сесийни До прекратяване на сесията
   Функционални бисквитки
   Тип бисквитки Цели Бисквитки от сайта или Външни бисквитки Сесийни или постоянни Период на съхранение
   valid_user autologin last_game_domain gateUrl access cookie_mail cookie_world KNW_LLW да предоставим опцията „Запомни ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Бисквитки от сайта Постоянни 1 месец
   lp_custom_lang да съхраняваме предпочитания в нашите услуги - избрани езици Бисквитки от сайта Постоянни 12 месеца
   chatLastHeightValue chatLastWidthValue да съхраняваме предпочитания в нашите услуги - позиции на менюта Бисквитки от сайта Постоянни 10 дни
   new-lady-events да съхраняваме предпочитания в нашите услуги - персонализиране на съдържанието Бисквитки от сайта Постоянни 1 ден
   cookieconsent_dismissed да съхраняваме предпочитания в нашите услуги - позиции на менюта Бисквитки от сайта Постоянни 12 месеца
   Бисквитки за анализ
   Тип бисквитки Цели Бисквитки от сайта или Външни бисквитки Сесийни или постоянни Период на съхранение
   __utma, __utmb, __utmc, ..., __utmz как хората взаимодействат с определена игра -_utmz записва откъде идва посетителят (търсачка, линк и т.н) -_utma съхранява броя посещения на потребителя -_utmb и _utmc се използват за проверка на периода на съхранение на играта Външни бисквитки - Google Analytics Постоянни Външни бисквитки
   Рекламни и маркетинг бисквитки
   Тип бисквитки Цели Бисквитки от сайта или Външни бисквитки Сесийни или постоянни Период на съхранение
   Приложимо само за мобилните версии чрез Google Play/Apple App Store/Huawei App Gallery Предоставяне на персонализирани реклами, ограничение честотата на повтарящи се реклами, обобщено отчитане на рекламите и за борба с измами и злоупотреби. Външни бисквитки през Google AdMob Сесийни Външни бисквитки

   Строго необходимите бисквитки не са обект на съгласие от страна на потребителите, защото са необходими за нормалното функциониране на нашите услуги. Можете да дадете съгласието си за използването на другите видове бисквитки с бутона „Приемам“ в банера за бисквитки, който се намира в долната част на екрана.

   За повече информация относно Google AdMob, моля, прегледайте Поверителност и Условия на Google - https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

   Всички решения на трети страни се придържат към най-новите закони за защита на данните и най-добрите практики.

   Всеки посетител може да контролира/ограничава и дори да изтрива бисквитките, съхранявани на устройствата, като следва необходимите стъпки в настройките на съответното устройство. Можете да инсталирате различни програми на браузърите си, с които да блокирате използването на бисквитки. В случай че извършите някое от тези действия, е възможно да се наложи ръчно да ги коригирате според Вашите предпочитания.. Имайте предвид, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът Ви до някои функции, което не се препоръчва.

   6.2. “Web beacons”

   „Web beacons“, също известни като “tracking pixels”, са малки картинки, които показват виртуалния път, през който потребителят преминава. Могат да бъдат използвани за определяне на линка, чрез който сте достигнали до нашата услуга, броене на посещения, както и за проследяване дали дадено електронно писмо е било отворено.

   Чрез “Web beacons” събираме следната неидентифицируема информация: статистически брой потребители, достигнали до нашите услуги от други портали.

   7. Опции за споделяне в социалните мрежи

   Възможно е нашите услуги да предоставят опции за споделяне на информация в социалните мрежи и други инструменти, като „Facebook Like“ бутона, който Ви позволява да споделите данни, генерирани от нашите услуги в мрежата „Facebook“. Използването на подобни опции и техните начини на обработване на информацията зависят от конкретната социална мрежа.

   8. Съхранение на лични данни

   Събираме и съхраняваме лични Ви данни на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП). В случай че личните Ви данни бъдат прехвърлени в държава извън ЕИП, ние ще приложим всички необходими мерки за защита, за да гарантираме безопасността на личните Ви данни.

   9. Вашите права и как да ги упражните

   Имате правото да:

   • Оттеглите съгласието си за персонализирани реклами и/или push нотификации;
   • Поискате достъп до личната информация, която съхраняваме за Вас в преносим формат;
   • Поискате корекция на личните си данни, когато те са неточни;
   • Получите копие от личните си данни в електронен формат;
   • Поискате изтриването на личните Ви данни – право „да бъдеш забравен”, което обаче не е абсолютно право (изключения - притежанията на лични данни са необходими за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; съществува правно задължение, което изисква обработване и съхраняване на тези данни; по причини от обществен интерес);
   • Получите информация от нас за дейността ни във връзка с личните Ви данни, включително целите за събиране и съхранение, периода на съхранение, методите за събиране, наличието на автоматизирана обработка и др.;
   • Получите данните си и да ги прехвърлите към друг администратор;
   • Подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако субектът на данни счита, че има нарушение на личните данни.

   За да упражните правата си винаги може да се свържете с нас на privacy@xs-software.com или чрез каналите за поддръжка на услугата, които използвате. Също така, можете да ни изпратите писмо до бул. Александър Малинов 78, София 1799, България.

   За да управлявате Вашата профилна информация, можете да използвате профилните настройки в услугата, която използвате.

   Ние ще отговорим своевременно на всички запитвания, свързани със съхранението и обработката на личните Ви данни. Ако имате неразрешена молба, свързана с личните Ви данни, можете да се свържете със съответния орган за Вашата държава.

   10. Как споделяме тази информация?

   10.1. Информация, която споделяме с цел предоставяне на услугите

   Когато се регистрирате в нашите услуги, ние създаваме базов профил, който е достъпен за други потребители. Споделената информация може да включва Вашето потребителско име и/или име на героя, държава, както и допълнителна информация, която изрично сте предоставили към профила си с цел споделяне с други потребители. Допълнително е възможно да споделяме информация, генерирана чрез употребата на нашите услуги, като класиране, точки, опит, предмети и други подобни с други потребители, разглеждащи Вашия профил.

   В допълнение, споделяме данните Ви с трети страни – получатели, с цел предоставяне на услугите ни. Споделяме Вашите лични данни с наши партньори, включително платформи за игри, на които услугите ни са налични, с цел спазване на договорни задължения, наблюдение и проверка на използването на нашите услуги и оценка на маркетинговите усилия от наша страна и от страна на нашия партньор.

   За повече информация относно нашите партньори, техните политики за поверителност и поетите задължения съгласно GDPR, моля, свържете се с нас на privacy@xs-software.com

   10.2. Информация, която споделяме, за да защитим нашите услуги и да се съобразим със закона

   Запазваме правото си да споделяме Вашата информация, когато имаме добросъвестното основание, че законът го изисква от нас, когато е нужно за откриването, предотвратяването и разрешаването на измами, неупълномощена употреба на нашите услуги, нарушение на общите ни условия или други вредни, незаконни действия, както и за да защитим потребителите си.

   В тази връзка, можем да споделим Вашите лични данни с трети страни - получатели, при следните специални обстоятелства:

   • с цел спазване на законови разпоредби, съдебни разпореждания, съдебни заповеди или съдебни процеси, връчени на ЕКСЕС СОФТУЕР или нейните партньори;
   • с цел разследване на евентуално престъпление, като измама или кражба на самоличност;
   • с Публични Органи, в съответствие с правното им задължение за изпълнение на служебните им задължения, като данъчни и митнически органи, звена за финансово разследване, независими административни органи и др .;
   • във връзка с продажба, покупка, бизнес преход под каквато и да е форма, сливане, прекратяване, реорганизация или ликвидация на ЕКСЕС СОФТУЕР, може да се наложи да разкрием личната информация, която сте ни предоставили на наследника, който е част от преходния период.
   • когато вярваме, че е необходимо да защитим правата, имуществото и сигурността на ЕКСЕС СОФТУЕР или други лица;
   • когато се изисква или разрешава от закона, включително всички договорни задължения на ЕКСЕС СОФТУЕР

   11. Мерки

   Предприемаме всички необходими технологични, технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

   Личните Ви данни се съхраняват на защитени сървъри със строго контролиран достъп. Само строго определени хора имат достъп до личните данни свързани с предоставянето на услугите ни.

   Използваме SSL сертификати, които представляват протоколи за интернет защита и осигуряват допълнителна гаранция за безопасното използване на нашите услуги.

   Прилагаме други подходящи технически и организационни мерки, за да осигурим ниво на сигурност, съответстващо на съществуващия риск, като псевдонимизация и криптиране на лични данни, гарантираме постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване и редовно тестване и оценяване на ефективността на мерките.

   Част от гореспоменатата информация се съхранява във форма, която не може да се използва за директна идентификация.

   В случай на нарушение на сигурността на данните, ще предприемем всички възможни действия съгласно приложимото законодателство по подходящ и своевременен начин, за да избегнем всякакви материални или нематериални щети на потребителите и да защитим личните им данни. Предприели сме необходимите мерки, за да осигурим възможността за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент.

   12. Употребата на услугите ни от деца

   Нашите услуги не са предвидени за деца и нямате право да ги използвате ако сте под 18 годишна възраст за територията на България и за която и да е друга държава - ако не сте достигнали пълна правоспособност в съответствие със законодателството, приложимо за съответната държава.

   Не събираме съзнателно лични данни, не предлагаме и не показваме реклами на деца под гореспоменатата възраст на пълна правоспособност.

   Ако Вие сте под 18 години, моля не използвайте услугите ни и не ни изпращайте лични данни. Ако смятате, че е възможно да пазим информация за лица под 18 годишна възраст, моля свържете се с нас.

   Ще изтрием всички лични данни на гореспоменатите лица, за които сме били уведомени, че нямат необходимата правоспособност.

   Не носим отговорност за предоставяне на неверни и фалшиви данни за завършените години.

   13. Надзорен орган

   Местният надзорен орган на територията на Република България по отношение на въпросите за личните данни е:

   Комисия за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: +359 2 915 3580 Факс: +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, website: http://www.cpdp.bg/.

   Ако имате някакви въпроси относно настоящата Политика, моля свържеше се с нас чрез електронна поща privacy@xs-software.com

   ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ УСЛУГИ ТОЛКОВА, КОЛКОТО И НИЕ!