ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Současná verze ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ je účinná od 20.07.2021.

1. Úvod

XS SOFTWARE JSCo (“XS Software”, “my”, “nás” nebo “naše”), je společnost založená a existující podle zákonů Bulharské republiky, se sídlem a registrovanou adresou 78 Alexander Malinov Blvd., Sofia 1799, UIC 200757660, zastoupená společností Fix Ltd. prostřednictvím Hristo Dimitrova Tencheva, s e-mailem pro komunikaci: privacy@xs-software.com.

Děkujeme, že hrajete naše hry! Vaše soukromí a bezpečnost jsou pro nás velice důležité. Zaměřujeme se na to, abychom vám poskytli co nejlepší zážitek, a zároveň zohledňujeme informace, které s námi sdílíte používáním našich her, které souhrnně nazýváme „Služby“. Tyto zásady vám mají poskytnout podrobný popis toho, jak nakládáme s vašimi údaji a jak je můžete spravovat.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (“Zásady”) platí pro hry vyvinuté a podporované XS Software. Vždy nás můžete kontaktovat na privacy@xs-software.com nebo prostřednictvím našich kanálů podpory, pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, jak zacházíme s vašimi údaji nebo při uplatnění vašich zákonných práv týkajících se uvedených údajů. Tyto zásady jsou plně v souladu s General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 a dalšími platnými předpisy týkající se zpracování osobních údajů.

Naše společnost pravidelně kontroluje své Zásady ochrany osobních údajů s cílem zajistit plný soulad s legislativními požadavky. Pokaždé, když hrajete naše hry, platí aktuální verze těchto Zásad. Veškeré aktualizace vám budou předem oznámeny. Nová verze Zásad ochrany osobních údajů nabývá účinnosti dnem jejího veřejného oznámení na oficiálních webových stránkách XS Software: https://www.xs-software.com/privacy/, odpovídající oficiální webové stránky her vyvinutých a podporovaných společností XS Software a jsou aktualizovány v aplikacích přístupných ke stažení prostřednictvím Google Play a App Store, pokud není uvedeno jinak. Mějte prosím na paměti, že byste měli zkontrolovat datum účinnosti Zásad, které je uvedeno nahoře. Budete-li pokračovat v používání her po vykonaných změnách, považujeme to za souhlas k provedeným změnám. V případě, že nesouhlasíte s novými změnami v Zásadách, kontaktujte nás prosím pro další pomoc prostřednictvím e-mailové adresy privacy@xs-software.com.

2. Definice

Pro účely Zásad ochrany osobních údajů mají pojmy následující význam:

 • „Správce údajů“ znamená XS SOFTWARE JSCo - právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;
 • „Osobní data“ znamená jakoukoli informaci týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby – subjektu údajů (“Vy” nebo “Uživatel/é”);
 • „Zpracování“ znamená jakoukoli operaci nebo soubor operací prováděných s osobními údaji;
 • „Zpracovatel” znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce;
 • „Příjemce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, ať už jde o třetí stranu či nikoli;
 • „Porušení osobních údajů“ znamená narušení bezpečnosti vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovaným osobním údajům.
  • 3. Shromažďované údaje

   XS Software shromažďuje následující údaje:

   • Informace shromážděné pro registraci – každá hra poskytuje tři možnosti registrace - registrace a nastavení účtu ve hře prostřednictvím platformy XS Software, přes Facebook nebo přes Google Play / App Store;
    - První možností shromažďujeme e-mail, uživatelské jméno, heslo;
    - Druhou možností „Přihlášení přes Facebook“ získáváme přístup k použitému jménu, profilovému obrázku a e-mailu na Facebooku v souladu s autorizačními postupy Facebooku;
    - Když je hra stažena prostřednictvím Google Play pomocí „Google Sign-In“ a „Google Play Games Services“ nebo App Store pomocí „iOS Game Center“, získáváme přístup k operačnímu systému zařízení uživatele, verzi operačního systému a verzi aplikace v souladu s autorizačními postupy Google Play a App Store;
   • Základní informace o profilu dostupné ostatním uživatelům - uživatelské jméno a/nebo jméno postavy, země a další informace, které výslovně uvedete pro sdílení s ostatními uživateli;
   • Platební identifikační údaje při nákupu prémiových položek v naší službě - země, IP adresa, fakturační adresa, MSI DNS, ID transakcí, telefonní čísla a data plateb;
   • Informace o herní aktivitě – profilové obrázky nebo avatary;
   • Informace o zákaznické podpoře – jméno, e-mailová adresa, další kontaktní údaje, snímky obrazovky obsahující osobní údaje a veškeré další informace, které se uživatel rozhodl sdělit společnosti XS Software kvůli zákaznické podpoře;
   • Informace o vašem postupu ve hře - získané zkušenosti, zakoupené položky, odemčený obsah, provedené upgrady, použité služby, denní odměny, úkoly, statistiky a interakce s ostatními uživateli (hlasování, souboje, boje a jakékoli další podobné interakční funkce ve hře), které jsou spojeny s pokrokem ve hře;
   • Informace o zařízení shromážděné během hraní - IP adresa, data zařízení, jako je název zařízení, jedinečné identifikátory zařízení, operační systém, typ prohlížeče, jazyk a země, verze hardwaru, rychlost připojení, navštívené stránky;
   • Informace zpracovávané v souvislosti s push oznámeními – Operační systém zařízení a IDFA zařízení;
   • Používáme cookies a webové majáky (další informace o tom, jak fungují a k čemu se používají, najdete v článku 6 těchto Zásad);

   4. Metody sběru a účely zpracování údajů. Zákonnost zpracování

   Vaše údaje používáme k tomu, abychom vám poskytli přístup k našim službám, abychom zajistili jejich správnou funkci, obohatili vaši uživatelskou zkušenost a poskytli tu nejlepší kvalitu, které jsme schopni, a také zlepšili naše marketingové úsilí a obchodní model.

   Uživatelé přímo poskytují XS Software většinu údajů, které shromažďuje správce.

   Údaje shromažďujeme, abychom mohli:

   • Informace shromážděné pro registraci:
    - k vytvoření vašeho účtu a poskytnutí přístupu k našim službám - hrám; e-mailová adresa se používá pro účely obnovení účtu;
    - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;
   • Základní informace o profilu:
    - funkce ve službách, s nimiž je vytvořen základní profil, aby ostatní uživatelé mohli identifikovat odpovídajícího uživatele a aby bylo možné sdílet jeho hodnocení, body, zkušenosti, položky s ostatními uživateli prohlížejícími profil;
    - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
   • Platební identifikační údaje:
    - k dodržování daňových předpisů v různých zemích; k ověření a potvrzení platební transakce prémiových položek; k zajištění poctivosti a předcházení podvodům při nákupu prémiových položek; neshromažďujeme a nezpracováváme platební údaje, jako jsou údaje o kreditní/debetní kartě - tyto informace shromažďuje příslušný poskytovatel platebních služeb v závislosti na zvolené platební metodě, a proto se na tyto osobní údaje vztahují různé zásady třetích stran;
    - zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléhá XS Software a zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
   • Informace o herní aktivitě:
    – k poskytování funkcí v rámci služby, se kterou mohou uživatelé navzájem komunikovat v našich hrách;
    - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
   • Informace o zákaznické podpoře:
    - k poskytování uživatelské podpory;
    - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností XS Software - poskytování podpory a odpovědi na otázky uživatelů za účelem zajištění správného poskytování a zlepšování naší služby;
   • Informace o vašem postupu ve hře:
    - k poskytování funkčnosti v rámci služby, pomocí níž mohou uživatelé odemykat nové úrovně, funkce, účastnit se soutěží atd.;
    - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
   • Informace o zařízení shromážděné během hraní:
    - k vytvoření stabilního, bezpečného a příjemného prostředí pro uživatele našich her; k zajištění výkonu, správnosti, bezpečnosti a spolehlivosti našich služeb;
    - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
   • Informace zpracovávané v souvislosti s push oznámeními:
    - k zasílání push oznámení do vašeho zařízení za účelem poskytování informací o činnosti služby, aktualizací služeb, propagační komunikace a dalších souvisejících zpráv;
    - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro výše uvedené účely prostřednictvím opt-in; souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení vašeho profilu nebo kontaktováním naší podpory.
    • XS Software může také přijímat vaše údaje nepřímo z následujících zdrojů:

     • z Facebooku nebo Google Play / App Store - k vytvoření účtu a poskytnutí přístupu k našim službám - hrám;
     • z Apple App Store, AppsFlyer - sledovací platforma, můžeme získat informace, jako je ID zařízení, platby atd., ale nic z toho nemůžeme spojit s osobou;
     • od poskytovatelů platebních služeb v souvislosti s identifikačními údaji o platbě;

     Výše uvedené osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze pro účely, pro které jsou původně shromažďovány. V případě změny účelu nebo prostředků jejich zpracování vás budeme kontaktovat poskytnutím dalších informací o právním základu, účelu a prostředcích zpracování vašich osobních údajů.

     5. Doba uchování

     Vaše údaje uchováváme po dobu, po kterou je váš účet aktivní nebo je nezbytný pro poskytování našich služeb.

     V souladu s daňovými předpisy jsou vaše platební údaje uchovávány po dobu 5 let v souladu s daňovými a pojistnými předpisy Bulharské republiky.

     Po uplynutí této doby vymažeme všechny osobní údaje a stávající kopie, pokud právní předpisy Unie nebo členského státu nevyžadují uložení osobních údajů. Vaše údaje můžeme uchovávat po delší dobu, abychom vyhověli zákonům, právním požadavkům, vládním vyšetřováním nebo vyšetřování možného porušení našich podmínek a zásad nebo abychom jinak zabránili újmě.

     Podnikáme všechny nezbytné kroky k odstranění osobních údajů ze všech výrobních informačních systémů a všech záložních systémů podle našeho plánu uchovávání a dostupných technických mechanismů. Mažeme osobní údaje spojené s herními účty, které jsou definovány jako neaktivní. Neaktivní účty jsou účty, které nezaznamenaly jediné přihlášení po dobu šesti měsíců nebo déle.

     6. Soubory cookie a webové majáky

     6.1. Soubory cookie

     Soubory cookie jsou ve formě textových souborů představujících malé kousky dat, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Umožňují rozpoznání prohlížeče a uložení určitých informací. V následující tabulce můžete získat další informace o typech cookies, které používáme.

     Existují čtyři hlavní skupiny cookies, které používáme v našich službách podle jejich účelu:

     • Bezpodmínečně nutné soubory cookie - jsou povinné pro údržbu a správný provoz našich služeb ;
     • Funkční soubory cookie – jsou shromažďovány za účelem přizpůsobení uživatelské zkušenosti s našimi službami;
     • Analytické soubory cookie – shromažďování informací pro interakci uživatelů s našimi službami, včetně počtu návštěv na naší platformě, odkud uživatelé přicházejí na naši platformu, počtu uživatelů na platformě atd. za účelem zlepšení výkonu, marketingového úsilí a kvality našich služeb;
     • Reklamní a marketingové soubory cookie.

     Podle jejich trvání: Relační soubory cookie - k dočasné identifikaci používáme relační soubory cookie. Jedná se o konkrétní typ souborů cookie, které se ukládají pouze během aktivního používání a jakmile přestanete používat naši službu odhlášením, zavřením prohlížeče nebo zavřením mobilní aplikace, budou data smazána;

     Trvalé soubory cookies – tyto soubory cookie zůstanou na vašem pevném disku, dokud je nevymažete nebo dokud je nevymaže váš prohlížeč v závislosti na době uchování souborů cookie a datu vypršení platnosti.

     Bezpodmínečně nutné soubory cookie
     Typ souboru cookie Účely Soubory cookie první nebo třetí strany Relační nebo trvalé Doba uchování
     PHPSESSID k ukládání informací o uživateli, které uživateli umožňují hrát První strana Relační Do ukončení relace
     Funkční soubory cookie
     Typ souboru cookie Účely Soubory cookie první nebo třetí strany Relační nebo trvalé Doba uchování
     valid_user autologin last_game_domain gateUrl access cookie_mail cookie_world KNW_LLW k poskytnutí funkce „Zapamatovat si mě“, která vám umožní přihlásit se k našim službám bez zadání vašeho uživatelského jména nebo hesla První strana Trvalé 1 měsíc
     lp_custom_lang k uložení preferencí v rámci našich služeb podle volby jazyka První strana Trvalé 12 měsíců
     chatLastHeightValue chatLastWidthValue k uložení předvolby uvnitř našich služeb z menu nabídky První strana Trvalé 10 dní
     new-lady-events k ukládání preferencí v rámci našich služeb od personalizace obsahu První strana Trvalé 1 den
     cookieconsent_dismissed k ukládání předvolby uvnitř našich služeb z menu nabídky První strana Trvalé 12 měsíců
     Analytické soubory cookie
     Typ souboru cookie Účely Soubory cookie první nebo třetí strany Relační nebo trvalé Doba uchování
     __utma, __utmb, __utmc, ..., __utmz jak lidé interagují s určitou hrou -_utmz záznamy, odkud návštěvník přišel (vyhledávač, odkaz atd.) -_utma ukládá množství návštěv uživatele -_utmb a _utmc se používají ke kontrole doby uchování ve hře Soubory cookie třetích stran - Google Analytics Trvalé Soubory cookie třetích stran
     Reklamní a marketingové soubory cookie
     Typ souboru cookie Účely Soubory cookie první nebo třetí strany Relační nebo trvalé Doba uchování
     K dispozici pouze pro mobilní verze prostřednictvím Google Play / Apple App Store / Huawei App Gallery Poskytování přizpůsobených reklam, omezení frekvence, souhrnné přehledy reklam a boj proti podvodům a zneužití. Soubory cookie třetích stran prostřednictvím služby Google AdMob Relační Soubory cookie třetích stran

     Striktně nezbytné soubory cookie nejsou předmětem souhlasu uživatelů, protože jsou vyžadovány pro normální provoz našich služeb. Svůj souhlas s používáním jiných typů souborů cookie můžete poskytnout kliknutím na tlačítko „Přijímám a souhlasím“ v banneru souboru cookie, který je umístěn ve spodní části obrazovky.

     Další informace o službě Google AdMob najdete v části Ochrana osobních údajů a podmínky společnosti Google na https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

     Všechna řešení třetích stran dodržují nejnovější zákony a osvědčené postupy v oblasti ochrany údajů.

     Každý návštěvník může kontrolovat/omezovat a dokonce mazat soubory cookie uložené na svých technických zařízeních podle nezbytných kroků podle nastavení zařízení. Můžete nainstalovat různé programy pro prohlížeče, které používáte k blokování souborů cookie. Pokud provedete některou z těchto akcí, je možné, že je budete muset ručně upravit podle svých preferencí. Vezměte prosím na vědomí, že omezení nebo odmítnutí používat soubory cookie může ovlivnit plný potenciál a používání naší služby. Pamatujte, že blokováním cookies nebudete moci používat určité funkce služby, což se nedoporučuje.

     6.2. Webové majáky

     Webové majáky, známé také jako „sledovací pixely“, jsou malé obrázky, které ukazují cestu uživatele, virtuální cestu, kterou uživatel prochází. Webové majáky používáme k určení odkazu, kterým jste se dostali k naší službě, a tedy k měření využití a efektivity naší marketingové kampaně, počítání návštěv a také ke sledování, zda byl otevřen e-mail.

     Prostřednictvím webových majáků shromažďujeme následující neidentifikovatelné informace: statistický počet uživatelů, kteří přišli k našim službám z jiných portálů.

     7. Funkce sdílení na sociálních sítích

     Naše služby mohou nabízet funkce sdílení na sociálních sítích a další nástroje, jako je tlačítko „Facebook Like“, které vám umožňuje sdílet data generovaná používáním našich služeb na „Facebooku“. Použití těchto funkcí a způsob nakládání s vašimi údaji závisí na zásadách ochrany soukromí dané sociální sítě.

     8. Uchovávání osobních údajů

     Vaše osobní údaje shromažďujeme a ukládáme na území Evropského hospodářského prostoru (EEA). V případě, že jsou osobní údaje předány do země mimo EEA, budeme prosazovat všechna nezbytná opatření k ochraně a zajištění bezpečnosti osobních údajů.

     9. Vaše práva a způsob, jak je můžete uplatnit

     Máte právo:

     • Zrušit svůj souhlas s personalizovanými reklamami nebo push oznámeními;
     • Požádat o přístup k osobním údajům, které o vás máme, v přenosném formátu;
     • Požádat o opravu jakýchkoli shromážděných osobních údajů, pokud jsou údaje nepřesné;
     • Získat kopii svých osobních údajů v elektronickém formátu;
     • Máte právo požádat o vymazání svých údajů - „právo být zapomenut“, které však není absolutní (výjimky - osobní údaje jsou k dispozici, aby bylo možné uplatnit právo na svobodu projevu; existuje právní povinnost tyto údaje uchovávat; z důvodů veřejného zájmu);
     • Získat od nás informace o našich aktivitách v souvislosti s vašimi osobními údaji, včetně účelů shromažďování a uchovávání, doby uchovávání, způsobů shromažďování, přítomnosti automatizovaného zpracování atd.;
     • Získat vaše data a přenést je jinému správci;
     • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že došlo k porušení osobních údajů.

     Pro uplatnění vašich práv nás můžete kdykoli kontaktovat na privacy@xs-software.com nebo prostřednictvím kanálů podpory služby, kterou používáte. Můžete nám také poslat dopis na 78 Alexander Malinov Blvd., Sofia 1799, Bulgaria.

     Ke správě údajů o vašem účtu můžete použít funkci nastavení profilu v našich službách.

     Na všechny požadavky týkající se ochrany osobních údajů budeme reagovat včas. Pokud máte nevyřešené obavy ohledně ochrany osobních údajů nebo údajů, můžete kontaktovat místní úřad pro ochranu údajů.

     10. Jak jsou tato data sdílena?

     10.1. Informace sdílené za účelem poskytování služeb

     Když se zaregistrujete do našich služeb, vytvoříme základní profil, který je k dispozici ostatním uživatelům. Sdílené informace mohou zahrnovat vaše uživatelské jméno a/nebo jméno postavy, zemi a další informace, které výslovně poskytnete ke sdílení s ostatními uživateli. Navíc s využitím našich služeb mohou být sdílena data, jako jsou žebříčky, body, zkušenosti, položky a podobně, s dalšími uživateli, kteří si prohlížejí váš profil.

     Kromě toho sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami - příjemci za účelem poskytování služeb. Vaše osobní údaje sdílíme s našimi partnery, včetně herních platforem třetích stran, na nichž jsou naše hry k dispozici, za účelem plnění smluvních závazků s partnery, sledování a ověřování využívání našich služeb a hodnocení marketingového úsilí našich a našich partnerských stran.

     Pro více informací o našich partnerech, jejich zásadách ochrany osobních údajů a přijatých povinnostech podle GDPR nás kontaktujte na privacy@xs-software.com.

     10.2. Informace sdílené za účelem ochrany našich služeb a dodržování zákonů

     Vyhrazujeme si právo sdílet vaše údaje, pokud se v dobré víře domníváme, že to od nás vyžaduje zákon, pokud je to nezbytné k prevenci, odhalení a řešení podvodů, neoprávněného použití našich služeb, porušení našich podmínek nebo jiné škodlivé nezákonné činnosti, abychom chránili naše uživatele.

     V této souvislosti můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami - příjemci, a to za následujících zvláštních okolností:

     • Za účelem splnění zákonného požadavku, soudního řízení, soudního příkazu nebo právního procesu poskytovaného společnosti XS Software nebo jejím přidruženým společnostem;
     • Za účelem vyšetřování možného trestného činu, jako je podvod nebo krádež identity;
     • Veřejným orgánům v souladu s jejich zákonnými povinnostmi při výkonu jejich úředního poslání, jako jsou daňové a celní orgány, útvary finančního vyšetřování, nezávislé správní orgány atd.;
     • V souvislosti s prodejem, nákupem, obchodní změny na základě jakékoliv formy, fúze, zániku, reorganizace, likvidace XS Software; budeme muset zveřejnit informace, které jste nám poskytli, nástupci, který je součástí změny;
     • Když se domníváme, že je nutné chránit práva, majetek nebo bezpečnost společnosti XS Software nebo jiných osob; nebo
     • jak je jinak požadováno nebo povoleno zákonem, včetně jakýchkoli smluvních závazků společnosti XS Software.
      • 11. Opatření

       Přijímáme veškerá nezbytná technologická, technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou uloženy na chráněných serverech s přísně kontrolovaným přístupem. K vašim osobním údajům mají v souvislosti s poskytováním našich služeb přístup pouze přísně definované osoby.

       Naše služby mají certifikáty SSL, které představují internetové bezpečnostní protokoly, a poskytují další záruku bezpečného používání našich služeb.

       Provádíme další vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně zabezpečení odpovídající riziku, jako je pseudonymizace a šifrování osobních údajů, zajišťujeme trvalou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování a pravidelně testujeme a hodnotíme účinnost opatření.

       Některé z výše uvedených informací jsou uloženy v takové formě, kterou nelze použít k přímé identifikaci.

       V případě porušení provedeme veškerá možná opatření v souladu s platnými právními předpisy vhodným a včasným způsobem, abychom zabránili jakémukoli hmotnému nebo nehmotnému poškození uživatelů a chránili osobní údaje uživatelů. Přijali jsme opatření, abychom zajistili schopnost včas obnovit dostupnost a přístup k osobním údajům v případě fyzického nebo technického incidentu.

       12. Děti a naše služby

       Naše služby nejsou zaměřeny na děti a nesmíte je využívat, pokud jste mladší 18 let pro území Bulharska a pro jakoukoli jinou zemi - pokud jste nedosáhli plné právní způsobilosti v souladu s právními předpisy platnými pro příslušnou zemi.

       Vědomě neshromažďujeme, necílíme ani nepovolujeme používání našich služeb osobám mladším než je výše uvedený věk s plnou právní způsobilostí.

       Pokud jste nedosáhli věku plné právní způsobilosti, nepoužívejte prosím naše služby a neposílejte nám žádné osobní údaje. Pokud si myslíte, že bychom mohli mít nějaké údaje od nebo o dítěti do 18 let, kontaktujte nás.

       Vymažeme všechny osobní údaje výše uvedených osob, o kterých jsme se dozvěděli, že nemají potřebnou právní způsobilost.

       Neneseme odpovědnost za poskytnutí nesprávných a nepravdivých údajů o dosažení věku.

       13. Dozorčí orgán

       Místní dozorčí orgán na území Bulharské republiky, pokud jde o otázky týkající se osobních údajů, je:

       Komise pro ochranu osobních údajů, adresa: Sofia, 1592, 2 Tsvetan Lazarov boulevard, tel.: +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, website: http://www.cpdp.bg/.

       Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy: privacy@xs-software.com.

       UŽIJTE SI NAŠE SLUŽBY TOLIK, JAKO MY!