1

Úvod

Děkujeme, že hrajete naše hry! Vaše soukromí a bezpečnost jsou pro nás velice důležité. Soustředíme se na poskytování té nejlepší možné zkušenosti, aniž by došlo ke zneužití informací, jež s námi sdílíte při používání našich her, které souhrnně nazýváme služby. Tyto zásady mají za cíl poskytnout vám podrobný popis toho, jak nakládáme s vašimi údaji a jak do tohoto procesu můžete zasahovat.

Tyto zásady byste si měli přečíst v celém rozsahu, ale zde uvádíme krátké shrnutí těch nejdůležitějších bodů:

Vaše údaje shromažďujeme za účelem poskytnutí přístupu, zlepšování, porozumění, přizpůsobení, zajištění podpory a prodeje našich služeb. Naší obchodní činností není prodej osobních údajů.

Za účelem poskytování přístupu k našim službám si u nás vytváříte účet a sdílíte s námi své uživatelské jméno, e-mail a heslo. Váš e-mail se používá pro účely obnovy účtu a rovněž poskytování podpory a upozornění.

Když používáte naše služby, získáváme od vás některé osobní údaje automaticky, například vaši IP adresu a typ zařízení, které používáte.

S vaším souhlasem vám můžeme nabízet personalizovaný obsah, například reklamy nebo herní funkce. Naše služby poskytují možnost odhlášení se od výše uvedeného prostřednictvím nastavení účtu nebo prostřednictvím naší podpory.

Ke zlepšení svých služeb a nabízení lepší uživatelské zkušenosti používáme analytická řešení třetích stran, například „Google Analytics“.

Pokud provedeme nějaké zásadní změny těchto zásad, budeme vás o nich předem informovat. Vaše následné používání našich služeb po datu platnosti těchto změn se bude řídit novými zásadami.

Vždy nás můžete kontaktovat na privacy@xs-software.com nebo prostřednictvím našich kanálů podpory, pokud budete mít jakékoli dotazy k těmto zásadám, ke způsobu zacházení s vašimi údaji nebo k uplatňování vašich zákonných práv týkajících se uvedených údajů.

2

Shromažďované údaje

2.1 Údaje, které nám poskytujete

Za účelem vytvoření vašeho účtu a poskytování našich služeb potřebujeme shromažďovat a zpracovávat určité údaje, které nám poskytujete přímo vy. V závislosti na vašem používání mohou tyto údaje zahrnovat:

Základní informace o účtu

Za účelem používání našich služeb nám poskytujete e-mail, uživatelské jméno a heslo. Ukládáme je za účelem vytvoření vašeho účtu a poskytování nezbytného přístupu. Váš e-mail se používá pro účely obnovy účtu a rovněž kontaktování podpory. Vaše uživatelské jméno se v rámci našich služeb může zobrazovat ostatním uživatelům.

Platební údaje

Můžete nám poskytovat platební údaje za účelem nákupu prémiových položek v našich službách. Platební údaje neshromažďujeme ani nezpracováváme přímo, takže se v závislosti na vámi zvolené platební metodě mohou uplatňovat různé zásady. Údaje ukládáme ze zákonných důvodů za účelem dodržování daňových předpisů v různých zemích a poskytování nezbytné podpory. Mohou mezi ně patřit: země, IP adresa, fakturační adresa, MSIDNS, ID transakce a data plateb.

Informace a obsah, který výslovně poskytujete

Ukládáme obsah a informace, které výslovně poskytujete při používání našich služeb. Mohou mezi ně patřit zprávy, diskusní příspěvky, komentáře, zprávy mezi uživateli, profilové obrázky nebo avatary a podobné údaje.

Zákaznická podpora

Můžete nám poskytovat další informace související s vaším používáním našich služeb, včetně snímků obrazovky, kopií vašich zpráv a dalších kontaktních údajů, abychom vám mohli poskytovat nezbytnou zákaznickou podporu.

2.2 Další údaje, které o vás získáváme

Používáním našich služeb vytváříte další údaje, které ukládáme a zpracováváme, například:

Informace o vašem účtu a pokroku

Používáním našich služeb vytváříte údaje související s vaším účtem, například herní pokrok, získané zkušenosti, zakoupené položky, odemčený obsah a komunikaci s ostatními uživateli.

Informace o zařízení

Když používáte naše služby, automaticky shromažďujeme vaši IP adresu, údaje o vašem zařízení, například název zařízení, jedinečné identifikátory zařízení, operační systém, typ prohlížeče, jazyk a zemi, verze hardwaru, rychlost připojení, navštívené stránky. Tyto údaje používáme k zajištění výkonu, správnosti, zabezpečení a spolehlivosti svých služeb.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé soubory dat, které jsou ukládány ve vašem zařízení. Soubory cookie a podobné technologie používáme k provozování svých služeb. K vaší dočasné identifikaci používáme relační soubory cookie. Jedná se o specifický typ souborů cookie, který se ukládá pouze během aktivního používání, a jakmile přestanete naši službu používat tím, že se odhlásíte, zavřete svůj prohlížeč nebo zavřete mobilní aplikaci, data se vymažou. Soubory cookie jsou také používány k poskytování funkce „Zapamatuj si mě“, která vám umožňuje přihlásit se k našim službám bez zadávání svého uživatelského jména a hesla. Dále můžeme soubory cookie používat k ukládání jednoduchých voleb v rámci našich služeb, například výběru jazyka, polohy nabídky a personalizace obsahu. Soubory cookie lze také používat k měření účinnosti naší marketingové kampaně. Nakonec se soubory cookie používají k vyšetřování podvodů nebo jiných zakázaných činností. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat pomocí nastavení svého zařízení. Mějte však na paměti, že některé funkce našich služeb nemusí v takovém případě správně fungovat.

Webové majáky

Webové majáky, také známé jako „sledovací pixely“, jsou malé obrázky, které můžeme používat k měření používání a účinnosti své marketingové kampaně, počítání návštěv a rovněž sledování, zda jste si otevřeli e-mail.

2.3 Údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů

Můžeme získávat informace z jiných zdrojů a kombinovat je s údaji, které shromažďujeme prostřednictvím svých služeb. Když se například zaregistrujete k našim službám pomocí svého účtu na sociálních sítích, například na síti „Facebook“ pomocí její funkce „přihlášení do služby Facebook“, získáme přístup k vašemu jménu, profilovému obrázku a e-mailu v souladu s postupy autorizace sítě „Facebook“. Mezi další podobné zdroje mohou patřit „Google Sign-In“, „Google Play Games Services“, „iOS Game Center“.

2.4 Analytické informace

Ke shromažďování a agregaci analytických údajů s cílem zlepšit výkonnost, marketingové úsilí a „zdraví“ a kvalitu našich služeb používáme vlastní interní řešení a řešení od třetích stran. Mezi hlavní řešení třetích stran, která používáme, patří: "Google Analytics", "Firebase Analytics", "Hotjar", "Branch", "Firebase Crashlytics", "Unity Analytics", "Facebook Analytics", "Apps Flyer". Všechna řešení třetích stran dodržují aktuální právní předpisy o ochraně osobních údajů a ověřené postupy týkající se ochrany osobních údajů.

3

Funkce sdílení na sociálních sítích

Naše služby mohou nabízet funkce sdílení na sociálních sítích a další nástroje, jako je tlačítko „To se mi líbí“ sítě Facebook, které vám umožňují sdílet na Facebooku údaje vytvořené používáním našich služeb. Používání takových funkcí a způsob jejich zpracování údajů závisí na zásadách ochrany osobních údajů daných sociálních sítí.

4

Push notifikace

S vaším souhlasem můžeme do vašeho zařízení zasílat push notifikace k poskytování informací o aktivitě služby, aktualizací služby, propagačních sdělení a dalších souvisejících zpráv. Push notifikace můžete deaktivovat, když ve svém zařízení změníte nastavení upozorňování.

5

Jak používáme vaše údaje?

Vaše údaje používáme k poskytování přístupu k našim službám, k zajištění jejich správného fungování, k obohacení vaší uživatelské zkušenosti a poskytování nejvyšší kvality, které jsme schopni dosáhnout, a rovněž ke zlepšování svého marketingového úsilí a obchodního modelu.

Vaše údaje jsou shromažďovány za účelem:

možnosti hraní našich her

poskytování většího počtu her a her vyšší kvality

poskytování stabilní, bezpečné a příjemné uživatelské zkušenosti každému uživateli

zajištění spravedlivého jednání a předcházení podvodům

komunikace s vámi

poskytování uživatelské podpory

optimalizace našeho podnikání

optimalizace našeho marketingového úsilí

ověření a potvrzení platebních transakcí

poskytování produktů a služeb, které požadujete

zasílání sdělení souvisejících se službami

zasílání informací o nových službách

poskytování funkcí na sociálních sítích coby součásti naší služby

umožnění komunikace s ostatními uživateli našich služeb

sledování používání našich služeb a analyzování nastupujících trendů

poskytování personalizované reklamy vaší osobě, pokud k němu udělíte souhlas a pokud ji služba podporuje

6

Jak vaše údaje sdílíme?

Když se zaregistrujete k našim službám, vytvoříme základní profil, který je k dispozici ostatním uživatelům. Mezi sdílené informace může patřit vaše uživatelské jméno nebo název postavy, země a také další informace, které sami výslovně poskytnete ke sdílení s ostatními uživateli. Používáním našich služeb můžete s dalšími uživateli, kteří si zobrazí váš profil, dále sdílet údaje, jako jsou umístění v žebříčku, body, zkušenosti, položky apod.

6.1. Neveřejné údaje

Následující údaje nebudeme veřejně sdílet:

vaše e-mailová adresa

vaše heslo

vaše IP adresa

název vašeho zařízení, jeho operační systém, typ prohlížeče

vaše platební informace

6.2. Analytické služby třetích stran

Se službami třetích stran můžeme osobní údaje sdílet pro analytické účely, například: "Google Analytics", "Firebase Analytics", "Hotjar", "Branch", "Firebase Crashlytics", "Unity Analytics", "Facebook Analytics", "Apps Flyer". Všechny tyto služby dodržují aktuální právní předpisy o ochraně osobních údajů a ověřené postupy týkající se ochrany osobních údajů. Úplný seznam je uveden v části „Externí partneři“.

6.3. Služby třetích stran s vaším souhlasem

Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem sdílet se službami třetích stran, pokud existují. Například k poskytování personalizovaných reklam vyžadujeme vás souhlas před jejich poskytnutím.

6.4. Informace, které sdílíme za účelem ochrany svých služeb a dodržování právních předpisů

Vyhrazujeme si právo sdílet vaše údaje za účelem ochrany svých uživatelů v případě, kdy se v dobré víře domníváme, že to vyžadují právní předpisy, když je to nezbytné k zabránění, odhalení a řešení podvodu, neoprávněného používání našich služeb, porušení našich podmínek nebo jiné škodlivé nezákonné činnosti.

7

Jaký je náš právní základ pro zpracování údajů?

Údaje shromažďujeme a zpracováváme způsoby popsanými výše:

pokud je to nezbytné k poskytování našich služeb vaší osobě

v souladu s vaším souhlasem, který můžete kdykoli odvolat pomocí nastavení svého profilu nebo kontaktováním naší podpory

k ochraně vašich životně důležitých zájmů a životně důležitých zájmů ostatních osob

pokud je to nezbytné k dodržení našich zákonných povinností

pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy, včetně našeho zájmu poskytovat našim uživatelům vysoce kvalitní, bezpečné, personalizované a ziskové služby, pokud nad těmito zájmy nepřeváží vaše zájmy a základní práva a svobody, jež vyžadují ochranu osobních údajů

8

Jak můžete svá práva uplatňovat?

Za účelem uplatňování svých práv nás můžete vždy kontaktovat na adrese privacy@xs-software.com nebo prostřednictvím kanálů podpory služeb, které používáte.

Pro správu informací o svém účtu můžete používat funkci nastavení profilu v našich službách.

Máte právo:

odhlásit se ze zasílání marketingových e-mailů

odhlásit se ze zasílání cílené reklamy, pokud je to relevantní

odhlásit se ze zasílání push notifikací

získat přístup k osobním údajům, které o vás shromažďujeme, v přenosném formátu

opravit své osobní údaje, pokud je to relevantní

požadovat vymazání svých osobních údajů


Na všechny požadavky týkající se ochrany osobních údajů budeme včas reagovat. Máte-li nějaké nevyřešené obavy ohledně ochrany svého soukromí nebo používání svých údajů, můžete se obrátit na místní orgán pro ochranu údajů.

9

Uchovávání údajů

Vaše údaje uchováváme po dobu, kdy je váš účet aktivní nebo kdy je to nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat své služby.

Vaše údaje můžeme uchovávat delší dobu pro účely dodržování právních předpisů, zákonných požadavků, vládního vyšetřování nebo vyšetřování možného porušení našich podmínek a zásad či za účelem zabránění vzniku jiné újmy. Za účelem dodržování daňových předpisů jsou vaše platební údaje uchovávány po dobu nejméně 2 let.

10

Děti a naše služby

Naše služby nejsou zaměřeny na děti a nesmíte je používat, pokud jste nedosáhli věku 18 let. Musíte být také dostatečně staří, abyste ve své zemi mohli udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Vědomě neshromažďujeme údaje osob, nezaměřujeme se na osoby ani neumožňujeme používání našich služeb osobám, jež jsou mladší 18 let. Pokud jste nedosáhli věku 18 let, nepoužívejte naše služby a nezasílejte nám žádné osobní údaje. Pokud se domníváte, že můžeme mít jakékoli údaje o osobě mladší 18 let, obraťte se na nás.

11

Externí partneři

Google Analytics

Hotjar

Unity Analytics

Facebook Analytics

Firebase Analytics

Firebase Crashanalytics

Branch.io

OneSignal

12

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady můžeme občas revidovat, a pokud v nich provedeme závažnou změnu, budeme vás o tom předem informovat. Následným používáním našich služeb po zavedení těchto změn souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito upravenými zásadami ochrany osobních údajů.

13

Kontaktujte nás

XS Software JSCo

78 Alexander Malinov Blvd., 1799 Sofia, Bulgaria

Hristo Tenchev

BG200757660

privacy@xs-software.com