ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου είναι σε ισχύ από τις 20.07.2021.

1. Εισαγωγή

Η XS SOFTWARE JSCo («XS Software», «εμείς», «εμάς» ή «μας»), είναι μια εταιρεία οργανωμένη και υφιστάμενη κατά τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που εδρεύει στη Λεωφ. Αλεξάντερ Μανίλοβ 78, Σόφια 1799, UIC 200757660, εκπροσωπούμενη από την Fix Ltd. Μέσω του Hristo Dimitrov Tenchev, με e-mail επικοινωνίας: privacy@xs-software.com.

Σας ευχαριστούμε που παίζετε τα παιχνίδια μας! Το απόρρητο και η ασφάλεια σας έχουν μεγάλη σημασία για μας. Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας σας χωρίς να διακινδυνεύσουμε τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας παίζοντας τα παιχνίδια μας, που ονομάζουμε «υπηρεσίες». Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας δώσει μια λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου («Πολιτική») έχει εφαρμογή για τα παιχνίδια που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η XS Software. Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας στο privacy@xs-software.com ή μέσω των καναλιών υποστήριξης αν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική, πώς χειριζόμαστε τα δεδομένα σας ή να ασκήσετε τα νομικά σας δικαιώματα σχετικά με τα προαναφερθέντα δεδομένα. Αυτή η Πολιτική είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EU) 2016/679 και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία που σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία μας επιθεωρεί την Πολιτική Απορρήτου της σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνισή της με τις νομοθετικές διατάξεις. Κάθε φορά που παίζετε τα παιχνίδια μας, ισχύει η τρέχουσα πολιτική απορρήτου. Για οποιαδήποτε ενημέρωση θα ειδοποιηθείτε εκ των προτέρων. Η νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημέρα που ανακοινώνεται δημοσίως στην επίσημη ιστοσελίδα της XS Software: https://www.xs-software.com/privacy/, τις αντίστοιχες επίσημες ιστοσελίδες των παιχνιδιών που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η XS Software και ανανεώνεται στις εφαρμογές που είναι προσβάσιμες μέσω των Google Play και App Store, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά. Παρακαλώ έχετε υπόψη πως πρέπει να ελέγχετε την ημερομηνία ισχύος της Πολιτικής που εμφανίζεται στην αρχή. Αν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μετά την εφαρμογή των αλλαγών, το θεωρούμε ως αποδοχή του τροποποιημένου περιεχομένου. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τις νέες τροπολογίες της Πολιτικής, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω βοήθεια στο παρακάτω email: privacy@xs-software.com.

2. Ορισμοί

Για το σκοπό της Πολιτικής Απορρήτου, οι ορισμοί θα έχουν την παρακάτω σημασία:

 • «Χειριστής Δεδομένων» σημαίνει XS SOFTWARE JSCo – το νομικό πρόσωπο το οποίο είτε μόνο του είτε μαζί με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,
 • «Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο - υποκείμενο δεδομένων («Εσείς» ή «χρήστης/χρήστες»),
 • «Επεξεργασία» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία ή σύνολο εργασιών γίνεται πάνω στα προσωπικά δεδομένα,
 • «Επεξεργαστής» σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, παράγων ή άλλο σώμα που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του χειριστή,
 • «Παραλήπτης» σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, παράγων ή άλλο σώμα στο οποίο αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα είτε πρόκειται για τρίτους είτε όχι,
 • «Παραβίαση προσωπικών δεδομένων» σημαίνει παραβίασης της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί, αποθηκευτεί ή επεξεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Τα δεδομένα που συλλέγουμε

Η XS Software συλλέγει τα παρακάτω δεδομένα:

 • Πληροφορίες που συλλέγονται για την εγγραφή – κάθε παιχνίδι παρέχει τρεις δυνατότητες για εγγραφή – εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού στο Παιχνίδι μέσω της πλατφόρμας της XS Software, μέσω Facebook ή μέσω Google Play / App Store,

 • - Με την πρώτη επιλογή συλλέγουμε το email, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης,
  - Με τη δεύτερη επιλογή «Είσοδος με Facebook» αποκτούμε πρόσβαση στο όνομα χρήστη στο Facebook, τη φωτογραφία προφίλ και το email σύμφωνα με τις διαδικασίες εξουσιοδότησης του Facebook,
  - Όταν το παιχνίδι είναι κατεβασμένο από το Google Play χρησιμοποιώντας την «Είσοδο με Google» και τις «Υπηρεσίες Παιχνιδιών Google Play» ή το App Store χρησιμοποιώντας το «Κέντρο Παιχνιδιών iOS», αποκτούμε πρόσβαση στο «Game Center», αποκτούμε πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα της συσκευής του χρήστη, στην έκδοση του λειτουργικού συστήματος και στην έκδοση της εφαρμογής σύμφωνα με τις διαδικασίες εξουσιοδότησης του Google Play και του App Store,
 • Βασικές πληροφορίες προφίλ διαθέσιμες σε άλλους χρήστες – όνομα χρήστη και/ή όνομα χαρακτήρα, χώρα καθώς επίσης και επιπρόσθετες πληροφορίες που παρέχετε εσείς οι ίδιοι αποκλειστικά για να μοιραστείτε με άλλους χρήστες,
 • Στοιχεία ταυτότητας πληρωμής όταν αγοράζετε προνομιακά αντικείμενα στις υπηρεσίες μας – χώρα, διεύθυνση IP, διεύθυνση πληρωτή, msidns, ταυτότητα συναλλαγής, αριθμούς τηλεφώνου και ημερομηνίες πληρωμών,
 • Πληροφορίες δραστηριότητας παιχνιδιού – φωτογραφίες προφίλ ή avatar,
 • Πληροφορίες υποστήριξης πελατών – όνομα, διεύθυνση email, επιπρόσθετες λεπτομέρειες επικοινωνίας, στιγμιότυπα οθόνης που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχει αποφασίσει ο χρήστης να συμπεριλάβει στην υποστήριξη πελατών της XS Software,
 • Πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό σας στο παιχνίδι – εμπειρία που αποκτήθηκε, αντικείμενα που αγοράστηκαν, περιεχόμενο που ξεκλειδώθηκε, αναβαθμίσεις που έγιναν, υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν, καθημερινές ανταμοιβές, αποστολές, στατιστικά και αλληλεπιδράσεις με άλλους παίκτες (ψήφοι, μάχες και οποιαδήποτε άλλη παρόμοια λειτουργία αλληλεπίδρασης υπάρχει στο παιχνίδι) η οποία σχετίζεται με την πρόοδο στο παιχνίδι,
 • Πληροφορίες συσκευής που συλλέγονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού – διεύθυνση IP, δεδομένα συσκευής όπως όνομα συσκευής, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, λειτουργικό σύστημα, τύπος προγράμματος περιήγησης, γλώσσα και χώρα, εκδόσεις υλικού, ταχύτητα σύνδεσης, σελίδες που επισκεφτήκατε,
 • Πληροφορίες που επεξεργάστηκαν σε σχέση με τις ειδοποιήσεις push – Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και το IDFA της συσκευής.
 • Χρησιμοποιούμε cookies και web beacons (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης τους, σας παραπέμπουμε στο άρθρο 6 της τρέχουσας πολιτικής),
 • 4. Μέθοδοι συλλογής και σκοποί για την επεξεργασία δεδομένων. Νομιμότητα της επεξεργασίας.

  Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, για να βεβαιωθούμε για την κατάλληλη λειτουργία τους, για να εμπλουτίσουμε την εμπειρία χρήστη και να σας παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα που μπορούμε, καθώς επίσης και για να βελτιώσουμε τις προσπάθειες προώθησης και του μοντέλου επιχείρησής μας.

  Οι χρήστες παρέχουν ευθέως στην XS Software τα περισσότερα δεδομένα που συλλέγει ο χειριστής.

  Συλλέγουμε τα δεδομένα για να μπορούμε:

  • Πληροφορίες που συλλέγονται για εγγραφή:
   - να δημιουργήσουμε το λογαριασμό σας και να σας παρέχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας – τα παιχνίδια, η διεύθυνση email χρησιμοποιείται για σκοπούς ανάκτησης λογαριασμού,
   - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων ή προκειμένου να λάβει μέτρα κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,
  • Βασικές πληροφορίες προφίλ:
   - δυνατότητα στις υπηρεσίες με τις οποίες δημιουργείται ένα βασικό προφίλ, έτσι ώστε άλλοι χρήστες να μπορούν να αναγνωρίσουν τον αντίστοιχο χρήστη και έτσι ώστε οι κατατάξεις, οι πόντοι, η εμπειρία, τα αντικείμενα να μπορούν να κοινοποιούνται σε άλλους χρήστες που βλέπουν το προφίλ,
   - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων,
  • Στοιχεία ταυτότητας πληρωμής:
   - να συμμορφωθούμε με τις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν σε διαφορετικές χώρες, για να επαληθεύσουμε και επιβεβαιώσουμε τη συναλλαγή πληρωμής για προνομιακά αντικείμενα, για να διασφαλίσουμε το δίκαιο και να αποτρέψουμε απάτες με αγορές προνομιακών προϊόντων, δεν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες όπως στοιχεία χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας – αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσίας πληρωμών βάσει της επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής και, συνεπώς, ισχύει διαφορετική πολιτική τρίτων για τα προσωπικά δεδομένα,
   - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η XS Software και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων,
  • Πληροφορίες δραστηριότητας παιχνιδιού:
   – για να παρέχουμε λειτουργίες μέσα στις υπηρεσίες μας με τις οποίες οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους στα παιχνίδια μας,
   - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων,
  • Πληροφορίες υποστήριξης πελατών:
   - για να παρέχουμε υποστήριξη στο χρήστη,
   - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων και για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η XS Software - παροχή υποστήριξης και απαντήσεις σε ερωτήσεις χρηστών με σκοπό τη διασφάλιση της σωστής παροχής και βελτίωσης των υπηρεσιών,
  • Πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό σας στο παιχνίδι:
   - για να παρέχει λειτουργίες μέσα στις υπηρεσίες με τις οποίες οι χρήστες μπορούν να ξεκλειδώνουν νέα επίπεδα, χαρακτηριστικά, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κλπ,
   - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων,
  • Πληροφορίες συσκευής που συλλέγονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού:
   - για να παρέχουμε μια σταθερή, ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία για τους χρήστες στα παιχνίδια μας, για να εξασφαλίσουμε την απόδοση, την ορθότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας,
   - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων,
  • Πληροφορίες που επεξεργάστηκαν σε σχέση με τις ειδοποιήσεις push:
   - για να στέλνουμε ειδοποιήσεις push στη συσκευή σας για να παρέχουμε πληροφορίες δραστηριοτήτων των υπηρεσιών, ενημερώσεις των υπηρεσιών, προωθητική επικοινωνία και άλλα σχετικά μηνύματα,
   - το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει συγκατάθεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του για τους προαναφερθέντες σκοπούς μέσω της συμμετοχής του, η συγκατάθεση μπορεί να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεως προφίλ ή επικοινωνώντας με την υποστήριξη.
   • Η XS Software μπορεί επίσης να λάβει τα δεδομένα σας έμμεσα από τις παρακάτω πηγές:

    • από το Facebook ή το Google Play / App Store – για να δημιουργήσετε λογαριασμό και να σας παρέχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας – τα παιχνίδια
    • από το Apple App Store, AppsFlyer – μια πλατφόρμα εντοπισμού, μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες όπως η id συσκευής, πληρωμές και ούτω καθεξής αλλά δεν μπορούμε να τις συνδέσουμε με κάποιο πρόσωπο.
    • Από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με τις πληροφορίες ταυτοποίησης πληρωμής.

    Τα παραπάνω αναφερθέντα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται αρχικά. Σε περίπτωση αλλαγής των σκοπών ή των τρόπων διαχείρισής τους, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας παρέχοντας σας επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση, τους σκοπούς και τους τρόπους διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων σας.

    5. Περίοδος διατήρησης

    Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο καιρό είναι ενεργός ο λογαριασμός σας ή για όσο χρειάζεται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

    Για να συμμορφωθούμε με τις φορολογικές διατάξεις, τα δεδομένα πληρωμών σας διατηρούνται για 5 χρόνια σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας και Ασφάλισης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

    Μόλις λήξει αυτό το χρονικό περιθώριο, θα διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα σας και τα υπάρχοντα αντίγραφα, εκτός κι αν η νομοθεσία της Ένωσης ή του Κράτους Μέλους απαιτεί την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων. Μπορεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για εκτεταμένες χρονικές περιόδους για να συμμορφωθούμε με νόμους, νομικά αιτήματα, κυβερνητικές έρευνες ή έρευνες για πιθανές παραβιάσεις των όρων και πολιτικών μας ή να αποτρέψουμε βλάβη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

    Κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από όλα τα παραγωγικά συστήματα πληροφοριών και όλα τα συστήματα backup σύμφωνα με το πρόγραμμα διατήρησης και τους τεχνικούς μηχανισμούς που διαθέτουμε. Διαγράφουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με λογαριασμούς παιχνιδιού που χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί. Οι ανενεργοί λογαριασμοί είναι λογαριασμού που δεν έχουν κάνει είσοδο στο παιχνίδι για περίοδο έξι μηνών ή περισσότερο.

    6. Cookies και web beacons

    6.1. Cookies

    Τα cookies είναι υπό την μορφή αρχείων κειμένου, αντιπροσωπεύουν μικρά κομμάτια δεδομένων που αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Επιτρέπουν την αναγνώριση του περιηγητή (browser) και την αποθήκευση συγκεκριμένων πληροφοριών. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε στον παρακάτω πίνακα.

    Υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούμε στις υπηρεσίες μας σύμφωνα με το σκοπό τους:

    • Αυστηρώς απαραίτητα cookies – είναι υποχρεωτικά για τη διατήρηση και σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας,
    • Λειτουργικά cookies – συλλέγονται με στόχο την προσωποποίηση της εμπειρίας του χρήστη στις υπηρεσίες μας,
    • Αναλυτικά cookies – συλλογή πληροφοριών για την αλληλεπίδραση των χρηστών με τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού επισκέψεων στην πλατφόρμα μας, από πού προέρχονται οι χρήστες στην πλατφόρμα μας, του αριθμού των χρηστών στην πλατφόρμα κ.λπ. με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης, των προσπαθειών μάρκετινγκ και ποιότητα των υπηρεσιών μας,
    • Cookies διαφήμισης και marketing.

    Σύμφωνα με τη διάρκειά τους, Cookies συνεδρίας – χρησιμοποιούμε τα cookies συνεδρίας για να σας αναγνωρίσουμε προσωρινά. Αυτά τα συγκεκριμένου τύπου cookies αποθηκεύονται μόνο κατά τη διάρκεια της ενεργής χρήσης και μόλις σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας κάνοντας έξοδο, κλείνοντας τον περιηγητή ή κλείνοντας την εφαρμογή κινητού, τα δεδομένα διαγράφονται.

    Μόνιμα cookies – αυτά τα cookies παραμένουν στον σκληρό δίσκο μας μέχρι να τα διαγράψετε ή να τα διαγράψει ο περιηγητής σας, ανάλογα με τη περίοδο διατήρησης των cookies και την ημερομηνία λήξης τους.

    Αυστηρώς απαραίτητα cookies
    Τύπος cookies Σκοποί Ίδια cookies ή τρίτων Συνεδρίας ή Μόνιμα Περίοδος διατήρησης
    PHPSESSID Να αποθηκεύει πληροφορίες του χρήστη που επιτρέπουν στο χρήστη να παίζει Ίδια Συνεδρίας Έως τον τερματισμό της συνεδρίας
    Λειτουργικά cookies
    Τύπος cookies Σκοποί Ίδια cookies ή τρίτων Συνεδρίας ή Μόνιμα Περίοδος διατήρησης
    valid_user autologin last_game_domain gateUrl access cookie_mail cookie_world KNW_LLW Για να παρέχει την επιλογή «θυμήσου με», η οποία σας επιτρέπει να μπαίνετε στις υπηρεσίες μας χωρίς να δίνετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης Ίδια Μόνιμα 1 μήνα
    lp_custom_lang Για να αποθηκεύει προτιμήσεις μέσα στις υπηρεσίες μας όπως οι επιλογές γλώσσας Ίδια Μόνιμα 12 μήνες
    chatLastHeightValue chatLastWidthValue Για να αποθηκεύει προτιμήσεις μέσα στις υπηρεσίες μας όπως οι θέσεις μενού Ίδια Μόνιμα 10 μέρες
    new-lady-events Για να αποθηκεύει προτιμήσεις μέσα στις υπηρεσίες μας όπως προσωποποίηση του περιεχομένου Ίδια Μόνιμα 1 μέρα
    cookieconsent_dismissed Για να αποθηκεύει προτιμήσεις μέσα στις υπηρεσίες μας όπως οι θέσεις μενού Ίδια Μόνιμα 12 μήνες
    Αναλυτικά cookies
    Τύπος cookies Σκοποί Ίδια cookies ή τρίτων Συνεδρίας ή Μόνιμα Περίοδος διατήρησης
    __utma, __utmb, __utmc, ..., __utmz Πώς αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με το συγκεκριμένο παιχνίδι -_utmzrecords από πού προέρχεται ο επισκέπτης (από μηχανή αναζήτησης, από ένα σύνδεσμο κλπ.) -_utma αποθηκεύει τον αριθμό των επισκέψεων του χρήστη -_utmb και _utmc χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν την περίοδο διατήρησης στο παιχνίδι Cookies τρίτων - Google Analytics Μόνιμα Cookies τρίτων
    Cookies διαφήμισης και marketing
    Τύπος cookies Σκοποί Ίδια cookies ή τρίτων Συνεδρίας ή Μόνιμα Περίοδος διατήρησης
    Μόνο διαθέσιμα για τις εκδόσεις κινητών μέσω των Google Play / Apple App Store/ Huawei App Gallery Προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων, περιορισμού συχνότητας, συγκεντρωτικών αναφορών διαφημίσεων και για την καταπολέμηση της απάτης και της κατάχρησης Cookies τρίτων μέσω Google AdMob Συνεδρίας Cookies τρίτων

    Τα αυστηρώς απαραίτητα cookies δεν είναι αντικείμενο συναίνεσης από τους χρήστες επειδή απαιτούνται για τη φυσιολογική λειτουργία των υπηρεσιών μας. Μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τους υπόλοιπους τύπους cookies με ένα κλικ στο κουμπί «δέχομαι και συμφωνώ» στο πλαίσιο με τα cookies που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google AdMob παρακαλώ δείτε το Απόρρητο και Όροι της Google εδώ: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

    Όλες οι λύσεις τρίτων μερών συμμορφώνονται με τους πιο πρόσφατους νόμους και τις βέλτιστες πρακτικές προστασίας δεδομένων.

    Κάθε επισκέπτης μπορεί να ελέγξει/περιορίσει ή ακόμα και να διαγράψει τα cookies που αποθηκεύονται στις συσκευές του ακολουθώντας τα απαραίτητα βήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των συσκευών. Μπορείτε να εγκαταστήσετε διαφορετικά προγράμματα για τους περιηγητές που χρησιμοποιείτε τα οποία μπλοκάρουν τα cookies. Σε περίπτωση που κάνετε οποιαδήποτε από αυτές τις κινήσεις, είναι πιθανό να πρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα τις προτιμήσεις σας. Παρακαλώ σημειώστε πως ο περιορισμός ή η άρνηση χρήσης cookies μπορεί να επηρεάσει την πλήρη δυνατότητα και χρήση της υπηρεσίας μας. Παρακαλώ έχετε υπόψη ότι μπλοκάροντας τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μας, το οποίο δε σας συνιστούμε.

    6.2. Web beacons

    Τα web beacons, γνωστά και ως «pixels εντοπισμού» είναι μικρές εικόνες οι οποίες δείχνουν το ταξίδι του χρήστη, το εικονικό μονοπάτι που διασχίζει ο χρήστης. Χρησιμοποιούμε web beacons για να καθορίσουμε το σύνδεσμο με τον οποίο ήρθατε στην υπηρεσία μας και, συνεπώς, να μετρήσουμε τη χρήση της εκστρατείας marketing και την αποτελεσματικότητα, να μετρήσουμε επισκέψεις, καθώς επίσης και να εντοπίσουμε αν ένα email έχει ανοιχτεί.

    Συλλέγουμε τις παρακάτω μη αναγνωρίσιμες πληροφορίες μέσω των web beacons: ένα στατιστικό αριθμό χρηστών που έφτασαν στις υπηρεσίες μας μέσω άλλων πυλών.

    7. Χαρακτηριστικά διαμοιρασμού σε κοινωνικά δίκτυα

    Οι υπηρεσίες μας μπορεί να προσφέρουν χαρακτηριστικά διαμοιρασμού σε κοινωνικά δίκτυα όπως το κουμπί «Facebook Like», το οποίο σας επιτρέπει να μοιράζεστε δεδομένα που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας στο «Facebook». Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών και το πώς τα διαχειρίζονται εξαρτάται, από τις Πολιτικές Απορρήτου των εν λόγω κοινωνικών δικτύων.

    8. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

    Συλλέγουμε κι αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο έδαφος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ, επιβάλουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και την εγγύηση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

    9. Τα δικαιώματά σας και πώς να τα εξασκήσετε

    Έχετε το δικαίωμα να:

    • Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τις προσωποποιημένες διαφημίσεις ή/και των ειδοποιήσεων push,
    • Αιτηθείτε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που κρατάμε σε φορητή μορφή,
    • Αιτηθείτε διόρθωση των συγκεντρωμένων προσωπικών δεδομένων όταν τα δεδομένα είναι ανακριβή,
    • Λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή,
    • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε διαγραφή των δεδομένων σας – «το δικαίωμα να ξεχαστείτε», το οποίο δικαίωμα ωστόσο, δεν είναι απόλυτο (εξαιρέσεις – τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, υπάρχει νομική υποχρέωση να διατηρηθούν τα δεδομένα, για λόγους δημοσίου ενδιαφέροντος),
    • Λάβετε πληροφορίες για τις δραστηριότητές μας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου των σκοπών συλλογής και αποθήκευσης, τη χρονική περίοδο αποθήκευσης, την παρουσία αυτοματοποιημένης επεξεργασίας κλπ.,
    • Λάβετε τα δεδομένα σας και να τα μεταφέρετε σε άλλον χειριστή,
    • Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε μια αρχή εποπτείας, συγκεκριμένα στο Κράτος Μέλος της μόνιμης κατοικίας σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο που έλαβε χώρα η υποτιθέμενη παραβίαση, αν θεωρείτε ότι υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

    Για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο privacy@xs-software.com ή μέσω των καναλιών υποστήριξής μας στις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε γράμμα στη διεύθυνση 78 Alexander Malinov Blvd., Sofia 1799, Bulgaria.

    Για να διαχειριστείτε τις πληροφορίες λογαριασμού σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή ρυθμίσεων προφίλ στις υπηρεσίες μας.

    Θα ανταποκριθούμε σε όλα τα αιτήματα που σχετίζονται με το απόρρητο εγκαίρως σε εύθετο χρόνο. Εάν έχετε ένα άλυτο πρόβλημα απορρήτου ή χρήσης δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων.

    10. Πώς μοιράζονται τα δεδομένα;

    10.1. Πληροφορίες που μοιράζονται με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών

    Όταν εγγράφεστε στις υπηρεσίες μας, δημιουργούμε ένα βασικό προφίλ που είναι διαθέσιμο σε άλλους χρήστες. Οι πληροφορίες που μοιράζονται μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη σας ή/και το όνομα του χαρακτήρα σας, τη χώρα σας καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες που παρέχετε εσείς αποκλειστικά για να μοιραστείτε με άλλους χρήστες. Επιπλέον, με τη χρήση των υπηρεσιών μας, δεδομένα όπως κατάταξη, πόντοι, εμπειρία, αντικείμενα και συναφή μπορεί να μοιραστούν σε άλλους χρήστες που επισκέπτονται το προφίλ σας.

    Επιπροσθέτως, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους – λήπτες με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών μας. Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένου και πλατφόρμες παιχνιδιών τρίτων στις οποίες είναι διαθέσιμα τα παιχνίδια μας, με σκοπό τη συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις με τους συνεργάτες, την παρακολούθηση και την επαλήθευση της χρήσης των υπηρεσιών μας και την αξιολόγηση των προσπαθειών μάρκετινγκ από τις πλευρές μας και του συνεργάτη μας.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συνεργάτες μας, τις πολιτικές απορρήτου τους και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις σύμφωνα με το GDPR, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@xs-software.com.

    10.2. Πληροφορίες που μοιράζονται για να προστατέψουμε τις υπηρεσίες μας και συμμορφώνονται με τους νόμους

    Διατηρούμε το δικαίωμα να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας όταν πιστεύουμε καλοπροαίρετα πώς ο νόμος το απαιτεί, όταν είναι απαραίτητο να αποτρέψουμε, εντοπίσουμε και αντιμετωπίσουμε απάτη, μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών μας, παραβίαση των όρων χρήσης και άλλης επιβλαβούς παράνομης δραστηριότητας, για να προστατέψουμε άλλους χρήστες.

    Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παραλήπτες, υπό τις παρακάτω ειδικές περιστάσεις:

    • Με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική απαίτηση, δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία που εξυπηρετείται από την XS Software ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της,
    • Με σκοπό τη διερεύνηση πιθανού εγκλήματος, όπως απάτη ή κλοπή ταυτότητας,
    • Σε Δημόσιες Αρχές σύμφωνα με τη νομική υποχρέωσή τους για την άσκηση της επίσημης αποστολής τους, όπως φορολογικές και τελωνειακές αρχές, μονάδες οικονομικής διερεύνησης, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, κλπ.,
    • Σε σχέση με την πώληση, αγορά, μεταβίβαση της επιχείρησης υπό οποιαδήποτε μορφή, συγχώνευση, λύση, αναδιοργάνωση, εκκαθάριση της XS Software, ίσως χρειαστεί να συμπεριλάβουμε τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει στον διάδοχο ως μέρος της μετάβασης,
    • Όταν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για να προστατέψουμε την περιουσία ή την ασφάλεια της XS Software ή άλλων προσώπων,
    • Όπως άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμβατικών υποχρεώσεων της XS Software.

    11. Μέτρα

    Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται σε προστατευμένους σέρβερ με αυστηρώς ελεγχόμενη πρόσβαση. Μόνο αυστηρώς καθορισμένα άτομα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα με σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας.

    Οι υπηρεσίες μας έχουν πιστοποιητικά SSL τα οποία αντιπροσωπεύουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Ίντερνετ και παρέχουν επιπρόσθετη εγγύηση για την ασφάλεια των υπηρεσιών μας.

    Εφαρμόζουμε άλλα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο όπως χρήση ψευδώνυμου και κρυπτογράφηση προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε τη συνεχιζόμενη εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων και υπηρεσιών επεξεργασίας και δοκιμάζουμε και αξιολογούμε τακτικά την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

    Κάποιες από τις προαναφερθείσες πληροφορίες αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν ευθέως.

    Σε περίπτωση παραβίασης, θα λάβουμε κάθε δυνατή ενέργεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με τον κατάλληλο και έγκαιρο τρόπο, για την αποφυγή οποιασδήποτε υλικής ή μη υλικής ζημίας στους χρήστες και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Έχουμε λάβει μέτρα για να διασφαλίσουμε την ικανότητα επαναφοράς της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα εγκαίρως σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος.

    12. Τα παιδιά και οι υπηρεσίες μας

    Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά και δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιείτε αν είστε κάτω των 18 ετών για την επικράτεια της Βουλγαρίας και για οποιαδήποτε άλλη χώρα – αν δεν έχετε φτάσει στην πλήρη νομική ικανότητα σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία της χώρας σας.

    Εν γνώσει μας, δε συλλέγουμε, στοχεύουμε ή επιτρέπουμε τις υπηρεσίες μας σε άτομα κάτω από την προαναφερόμενη ηλικία πλήρους νομικής ικανότητας.

    Αν είστε κάτω από την ηλικία πλήρους νομικής ικανότητας, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και να μη μας στέλνετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν πιστεύετε ότι έχουμε οποιαδήποτε δεδομένα από ή για παιδί κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

    Θα διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα των προαναφερθέντων ατόμων των οποίων θα λάβουμε γνώση πως δεν έχουν πλήρη νομική ικανότητα.

    Δε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την παροχή λανθασμένων και ψευδών πληροφοριών για τα προηγούμενα έτη.

    13. Αρχή Εποπτείας

    Η τοπική αρχή εποπτείας για την περιοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά τα προσωπικά δεδομένα είναι:

    Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Διεύθυνση: Σόφια, 1592, 2 Λεωφ. Τσβέταν Λαζάρωφ, τηλ.:+359 2 915 3580 φαξ +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, website: http://www.cpdp.bg/.

    Αν έχετε απορίες σχετικά με την τρέχουσα Πολιτική, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης email: privacy@xs-software.com.

    ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΟΣΟ ΚΙ ΕΜΕΙΣ!