ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súčasná verzia ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV je účinná od 20.07.2021.

1. Úvod

XS SOFTWARE JSCo (“XS Software”, “my”, “nás” alebo “naša”), je spoločnosť založená a existujúca podľa zákonov Bulharskej republiky, so sídlom a registrovanou adresou 78 Alexander Malinov Blvd., Sofia 1799, UIC 200757660, zastúpená spoločnosťou Fix Ltd. prostredníctvom Hristo Dimitrova Tencheva, s e-mailom pre komunikáciu: privacy@xs-software.com.

Ďakujeme, že hráte naše hry! Vaše súkromie a bezpečnosť sú pre nás veľmi dôležité. Zameriavame sa na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok, a zároveň zohľadňujeme informácie, ktoré s nami zdieľate používaním našich hier, ktoré súhrnne nazývame "Služby". Tieto zásady vám majú poskytnúť podrobný opis toho, ako nakladáme s vašimi údajmi a ako ich môžete spravovať.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (“Zásady”) platia pre hry vyvinuté a podporované XS Software. Vždy nás môžete kontaktovať na privacy@xs-software.com alebo prostredníctvom našich kanálov podpory, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad, ako zaobchádzame s vašimi údajmi alebo pri uplatnení vašich zákonných práv týkajúcich sa uvedených údajov. Tieto zásady sú plne v súlade s General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 a ďalšími platnými predpismi, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov.

Naša spoločnosť pravidelne kontroluje svoje Zásady ochrany osobných údajov s cieľom zabezpečiť úplný súlad s legislatívnymi požiadavkami. Zakaždým, keď hráte naše hry, platí aktuálna verzia týchto Zásad. Všetky aktualizácie vám budú vopred oznámené. Nová verzia Pravidiel ochrany osobných údajov nadobúda účinnosť dňom jej verejného oznámenia na oficiálnych webových stránkach XS Software: https://www.xs-software.com/privacy/, príslušnej oficiálnej webovej stránky hier vyvinutých a podporovaných spoločnosťou XS Software a sú aktualizované v aplikáciách prístupných na stiahnutie prostredníctvom Google Play a App Store, pokiaľ nie je uvedené inak. Upozorňujeme, že by ste mali skontrolovať dátum účinnosti Zásad, ktoré je uvedené hore. Ak budete pokračovať v používaní hier po vykonaných zmenách, považujeme to za súhlas k vykonaným zmenám. V prípade, že nesúhlasíte s novými zmenami v Zásadách, kontaktujte nás prosím pre ďalšiu pomoc prostredníctvom e-mailovej adresy privacy@xs-software.com.

2. Definícia

Pre účely Zásad ochrany osobných údajov majú pojmy nasledujúci význam:

 • „Správca údajov“ znamená XS SOFTWARE JSCo - právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov;
 • „Osobné dáta“ znamená akúkoľvek informáciu týkajúcu sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby - subjektu údajov (“Vy” nebo “Užívateľ/ia”);
 • „Spracovanie“ znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi;
 • „Spracovateľ” znamená fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje v mene správca;
 • „Príjemca“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, agentúru alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, či už ide o tretiu stranu alebo nie;
 • „Porušenie osobných údajov“ znamená narušenie bezpečnosti vedúce k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k prenášaným, uloženým alebo inak spracovaným osobným údajom.

3. Zhromažďované údaje

XS Software zhromažďuje nasledujúce údaje:

  Informácie zhromaždené pre registráciu – každá hra poskytuje tri možnosti registrácie - registrácia a nastavenie účtu v hre prostredníctvom platformy XS Software, cez Facebook alebo cez Google Play / App Store;
  - Prvou možnosťou zhromažďujeme e-mail, užívateľské meno, heslo;
  - Druhou možnosťou "Prihlásenie cez Facebook" získavame prístup k použitému menu, profilovému obrázku a e-mailu na Facebooku v súlade s autorizačnými postupmi Facebooku;
  - Keď je hra stiahnutá prostredníctvom Google Play pomocou "Google Sign-In" a "Google Play Games Services" alebo App Store pomocou "iOS Game Center", získavame prístup k operačnému systému zariadenia užívateľa, verziu operačného systému a verziu aplikácie v súlade s autorizačnými postupmi Google Play a App Store;
 • Základné informácie o profile dostupné ostatným užívateľom - užívateľské meno a/alebo meno postavy, krajiny a ďalšie informácie, ktoré výslovne uvediete pre zdieľanie s ostatnými užívateľmi;
 • Platobné identifikačné údaje pri nákupe prémiových položiek v našej službe - krajiny, IP adresa, fakturačná adresa, MSI DNS, ID transakcií, telefónne čísla a dáta platieb;
 • Informácie o hernej aktivite – profilové obrázky alebo avatary;
 • Informácie o zákazníckej podpore – meno, e-mailová adresa, ďalšie kontaktné údaje, snímky obrazovky obsahujúce osobné údaje a všetky ďalšie informácie, ktoré sa užívateľ rozhodol oznámiť spoločnosti XS Software kvôli zákazníckej podpore;
 • Informácie o vašom postupe v hre - získané skúsenosti, zakúpené položky, odomknutý obsah, uskutočnené upgrady, použité služby, denné odmeny, úlohy, štatistiky a interakcie s ostatnými užívateľmi (hlasovanie, súboje, boje a akékoľvek ďalšie podobné interakčné funkcie v hre), ktoré sú spojené s pokrokom v hre;
 • Informácie o zariadení zhromaždené počas hrania - IP adresa, dáta zariadenia, ako je názov zariadenia, jedinečné identifikátory zariadenia, operačný systém, typ prehliadača, jazyk a krajina, verzia hardwaru, rýchlosť pripojenia, navštívené stránky;
 • Informácie spracované v súvislosti s push oznámeniami – Operačný systém zariadenia a IDFA zariadenia.
 • Používame cookies a webové majáky (ďalšie informácie o tom, ako fungujú a na čo sa používajú, nájdete v článku 6 týchto Zásad);

4. Metódy zberu a účely spracovania údajov. Legálnosť spracovania

Vaše údaje používame na to, aby sme vám poskytli prístup k našim službám, aby sme zaistili ich správnu funkciu, obohatili vašu užívateľskú skúsenosť a poskytli tú najlepšiu kvalitu, ktorej sme schopní, a tiež zlepšili naše marketingové úsilie a obchodný model .

Užívatelia priamo poskytujú XS Software väčšinu údajov, ktoré zhromažďuje správca.

Údaje zhromažďujeme, aby sme mohli:

 • Informácie zhromaždené pre registráciu:
  - na vytvorenie vášho účtu a poskytnutiu prístupu k našim službám - hrám; e-mailová adresa sa používa na účely obnovenia účtu;
  - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo za účelom vykonania krokov na žiadosť subjektu údajov pred uzatvorením zmluvy;
 • Základné informácie o profile:
  - funkcie v službách, s ktorými je vytvorený základný profil, aby ostatní užívatelia mohli identifikovať príslušného užívateľa a aby bolo možné zdieľať jeho hodnotenie, body, skúsenosti, položky s ostatnými užívateľmi, ktorí si prezerajú profil ;
  - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov;
 • Platobné identifikačné údaje:
  - k dodržiavaniu daňových predpisov v rôznych krajinách; na overenie a potvrdenie platobnej transakcie prémiových položiek; na zabezpečenie poctivosti a na predchádzanie podvodom pri nákupe prémiových položiek; nezhromažďujeme a nespracovávame platobné údaje, ako sú údaje o kreditnej/debetnej karte - tieto informácie zhromažďuje príslušný poskytovateľ platobných služieb v závislosti na zvolenej platobnej metóde, a preto sa na tieto osobné údaje vzťahujú rôzne zásady tretích strán;
  - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktoré podlieha XS Software a spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov;
 • Informácie o hernej aktivite:
  – k poskytovaniu funkcií v rámci služby, s ktorou môžu užívatelia navzájom komunikovať v našich hrách;
  - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov;
 • Informácie o zákazníckej podpore:
  - k poskytovaniu užívateľskej podpory;
  - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov a na účely oprávnených záujmov sledovaných spoločností XS Software - poskytovanie podpory a odpovede na otázky užívateľov na účely zabezpečenia správneho poskytovania a zlepšovania našej služby;
 • Informácie o vašom postupe v hre:
  - k poskytovaniu funkčnosti v rámci služby, pomocou ktorej môžu užívatelia odomykať nové úrovne, funkcie, zúčastňovať sa súťaží atď.;
  - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov;
 • Informácie o zariadení zhromaždené počas hrania:
  - k vytvoreniu stabilného, bezpečného a príjemného prostredia pre užívateľov našich hier; k zabezpečeniu výkonu, správnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti našich služieb;
  - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov;
 • Informácie spracované v súvislosti s push oznámeniami:
  - k zasielaniu push oznámenia do vášho zariadenia za účelom poskytovania informácií o činnosti služby, aktualizácií služieb, propagačnej komunikácie a ďalších súvisiacich správ;
  - subjekt údajov dal súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na vyššie uvedené účely prostredníctvom opt-in; súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom nastavenia vášho profilu alebo kontaktovaním našej podpory.

XS Software môže tiež prijímať vaše údaje nepriamo z týchto zdrojov:

 • z Facebooku alebo Google Play / App Store - na vytvorenie účtu a poskytnutiu prístupu k našim službám - hrám;
 • z Apple App Store, AppsFlyer - sledovacia platforma, môžeme získať informácie, ako je ID zariadení, platby atď., ale nič z toho nemôžeme spojiť s osobou ;
 • od poskytovateľov platobných služieb v súvislosti s identifikačnými údajmi o platbe;

Vyššie uvedené osobné údaje sú zhromažďované a spracovávané len na účely, pre ktoré sú pôvodne zhromažďované. V prípade zmeny účelu alebo prostriedkov ich spracovania vás budeme kontaktovať poskytnutím ďalších informácií o právnom základe, účelu a prostriedkoch spracovania vašich osobných údajov.

5. Doba uchovania

Vaše údaje uchovávame po dobu, po ktorú je váš účet aktívny alebo je nevyhnutný pre poskytovanie našich služieb.

V súlade s daňovými predpismi sú vaše platobné údaje uchovávané po dobu 5 rokov v súlade s daňovými a poistnými predpismi Bulharskej republiky.

Po uplynutí tejto doby vymažeme všetky osobné údaje a existujúce kópie, pokiaľ právne predpisy Únie alebo členského štátu nevyžadujú uloženie osobných údajov. Vaše údaje môžeme uchovávať po dlhšiu dobu, aby sme vyhoveli zákonom, právnym požiadavkám, vládnym vyšetrovaním alebo vyšetrovaniu možného porušenia našich podmienok a zásad alebo aby sme inak zabránili ujme.

Podnikáme všetky potrebné kroky k odstráneniu osobných údajov zo všetkých výrobných informačných systémov a všetkých záložných systémov podľa nášho plánu uchovávania a dostupných technických mechanizmov. Mažeme osobné údaje spojené s hernými účtami, ktoré sú definované ako neaktívne. Neaktívne účty sú účty, ktoré nezaznamenali jediné prihlásenie po dobu šiestich mesiacov alebo dlhšie.

6. Súbory cookie a webové majáky

6.1. Súbory cookie

Súbory cookie sú vo forme textových súborov predstavujúcich malé kúsky dát, ktoré sú uložené vo vašom zariadení. Umožňujú rozpoznanie prehliadača a uloženie určitých informácií. V nasledujúcej tabuľke môžete získať ďalšie informácie o typoch cookies, ktoré používame.

Existujú štyri hlavné skupiny cookies, ktoré používame v našich službách podľa ich účelu:

 • Bezpodmienečne nutné súbory cookie - sú povinné pre údržbu a správnu prevádzku našich služieb;
 • Funkčné súbory cookie – sú zhromažďované za účelom prispôsobenia užívateľskej skúsenosti s našimi službami;
 • Analytické súbory cookie – zhromažďovanie informácií pre interakciu užívateľov s našimi službami, vrátane počtu návštev na našej platforme, odkiaľ užívatelia prichádzajú na našu platformu, počtu užívateľov na platforme atď., za účelom zlepšenia výkonu, marketingového úsilia a kvality našich služieb;
 • Reklamné a marketingové súbory cookie.

Podľa ich trvania: Relačné súbory cookie - k dočasnej identifikácii používame relačné súbory cookie. Jedná sa o konkrétny typ súborov cookie, ktoré sa ukladajú len počas aktívneho používania a akonáhle prestanete používať našu službu odhlásením, zatvorením prehliadača alebo zatvorením mobilnej aplikácie, budú dáta vymazané;

Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookie zostanú na vašom pevnom disku, kým ich nevymažete alebo kým ich neodstráni váš prehliadač v závislosti na čase uchovania súborov cookie a dátume vypršania platnosti .

Bezpodmienečne nutné súbory cookie
Typ súboru cookie Účely Súbory cookie prvej alebo tretej strany Relačné alebo trvalé Doba uchovania
PHPSESSID k ukladaniu informácii o užívateľovi, ktoré užívateľovi umožňujú hrať Prvá strana Relačné Do ukončenia relácie
Funkčné súbory cookie
Typ súboru cookie Účely Súbory cookie prvej alebo tretej strany Relačné alebo trvalé Doba uchovania
valid_user autologin last_game_domain gateUrl access cookie_mail cookie_world KNW_LLW k poskytnutiu funkcie "Zapamätať si ma", ktorá vám umožní prihlásiť sa k našim službám bez zadania vášho užívateľského mena alebo hesla Prvá strana Trvalé 1 mesiac
lp_custom_lang k uloženiu preferencií v rámci našich služieb podľa voľby jazyka Prvá strana Trvalé 12 mesiacov
chatLastHeightValue chatLastWidthValue k uloženiu predvoľby vnútri našich služieb z menu ponuky Prvá strana Trvalé 10 dní
new-lady-events k ukladaniu preferencií v rámci našich služieb od personalizácie obsahu Prvá strana Trvalé 1 deň
cookieconsent_dismissed k ukladaniu predvoľby vnútri našich služieb z menu ponuky Prvá strana Trvalé 12 mesiacov
Analytické súbory cookie
Typ súboru cookie Účely Súbory cookie prvej alebo tretej strany Relačné alebo trvalé Doba uchovania
__utma, __utmb, __utmc, ..., __utmz ako ľudia interagujú s určitou hrou -_utmz záznamy, odkiaľ návštevník prišiel (vyhľadávač, odkaz atď.) -_utma ukladá množstvo návštev užívateľa -_utmb a _utmc se používají ke kontrole doby uchování ve hře Súbory cookie tretích strán - Google Analytics Trvalé Súbory cookie tretích strán
Reklamné a marketingové súbory cookie
Typ súboru cookie Účely Súbory cookie prvej alebo tretej strany Relačné alebo trvalé Doba uchovania
K dispozícii iba pre mobilné verzie prostredníctvom Google Play / Apple App Store / Huawei App Gallery Poskytovanie prispôsobených reklám, obmedzenie frekvencie, súhrnné prehľady reklám a boj proti podvodom a zneužitiu. Súbory cookie tretích strán prostřednictvím služby Google AdMob Relačné Súbory cookie tretích strán

Striktne nevyhnutné súbory cookie nie sú predmetom súhlasu užívateľov, pretože sú vyžadované pre normálnu prevádzku našich služieb. Svoj súhlas s používaním iných typov súborov cookie môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo "Prijímam a súhlasím" v banneru súboru cookie, ktorý je umiestnený v spodnej časti obrazovky.

Ďalšie informácie o službe Google AdMob nájdete v časti Ochrana osobných údajov a podmienky spoločnosti Google na https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Všetky riešenia tretích strán dodržiavajú najnovšie zákony a osvedčené postupy v oblasti ochrany údajov.

Každý návštevník môže kontrolovať/obmedzovať a dokonca mazať súbory cookie uložené na svojich technických zariadeniach podľa nevyhnutných krokov podľa nastavenia zariadenia. Môžete nainštalovať rôzne programy pre prehliadače, ktoré používate na blokovanie súborov cookie. Ak urobíte niektorú z týchto akcií, je možné, že ich budete musieť ručne upraviť podľa svojich preferencií. Upozorňujeme, že obmedzenie alebo odmietnutie používať súbory cookie môže ovplyvniť plný potenciál a používanie našej služby. Pamätajte, že blokovaním cookies nebudete môcť používať určité funkcie služby, čo sa neodporúča.

6.2. Webové majáky

Webové majáky, známe tiež ako "sledovacie pixely", sú malé obrázky, ktoré ukazujú cestu užívateľa, virtuálnu cestu, ktorou užívateľ prechádza. Webové majáky používame na určenie odkazu, ktorým ste sa dostali k našej službe, a teda na meranie využitia a efektivity našej marketingovej kampane, počítanie návštev a tiež na sledovanie, či bol otvorený e-mail.

Prostredníctvom webových majákov zhromažďujeme nasledujúce neidentifikovateľné informácie: štatistický počet užívateľov, ktorí prišli k našim službám z iných portálov.

7. Funkcie zdieľania na sociálnych sieťach

Naše služby môžu ponúkať funkcie zdieľania na sociálnych sieťach a ďalšie nástroje, ako je tlačidlo „Facebook Like“, ktoré vám umožňuje zdieľať dáta generované používaním našich služieb na "Facebooku". Použitie týchto funkcií a spôsob nakladania s vašimi údajmi závisí na zásadách ochrany súkromia danej sociálnej siete.

8. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a ukladáme na území Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA). V prípade, že sa osobné údaje prenášajú do krajiny mimo EEA, budeme presadzovať všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu a zaistenie bezpečnosti osobných údajov.

9. Vaše práva a spôsob, ako ich môžete uplatniť

Máte právo:

 • Zrušiť svoj súhlas s personalizovanými reklamami alebo push oznámeniami;
 • Požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme, v prenosnom formáte;
 • Požiadať o opravu akýchkoľvek zhromaždených osobných údajov, ak sú údaje nepresné;
 • Získať kópiu svojich osobných údajov v elektronickom formáte;
 • Máte právo požiadať o vymazanie svojich údajov - "právo byť zabudnutý", ktoré však nie je absolútne (výnimky - osobné údaje sú k dispozícii, aby bolo možné uplatniť právo na slobodu prejavu; existuje právna povinnosť tieto údaje uchovávať; z dôvodov verejného záujmu);
 • Získať od nás informácie o našich aktivitách v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, vrátane účelov zhromažďovania a uchovávania, doby uchovávania, spôsobov zhromažďovania, prítomnosti automatizovaného spracovania atď.;
 • Získať vaše dáta a preniesť ich inému správcovi;
 • Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu osobných údajov.

Pre uplatnenie vašich práv nás môžete kedykoľvek kontaktovaťt na privacy@xs-software.com alebo prostredníctvom kanálov podpory služby, ktorú používate. Môžete nám tiež poslať list na 78 Alexander Malinov Blvd., Sofia 1799, Bulgaria.

Na spravovanie údajov o vašom účte môžete použiť funkciu nastavenia profilu v našich službách.

Na všetky požiadavky, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov budeme reagovať včas. Ak máte nevyriešené obavy ohľadom ochrany osobných údajov alebo údajov, môžete kontaktovať miestny úrad na ochranu údajov.

10. Ako sú tieto dáta zdieľané?

10.1. Informácie zdieľané za účelom poskytovania služieb

Keď sa zaregistrujete do našich služieb, vytvoríme základný profil, ktorý je k dispozícii ostatným užívateľom. Zdieľané informácie môžu zahŕňať vaše užívateľské meno a/alebo meno postavy, krajinu a ďalšie informácie, ktoré výslovne poskytnete na zdieľanie s ostatnými užívateľmi. Navyše s využitím našich služieb môžu byť zdieľaná dáta, ako sú rebríčky, body, skúsenosti, položky a podobne, s ďalšími užívateľmi, ktorí si prezerajú váš profil.

Okrem toho zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami - príjemcovia za účelom poskytovania služieb. Vaše osobné údaje zdieľame s našimi partnermi vrátane herných platforiem tretích strán, na ktorých sú naše hry k dispozícii, za účelom plnenia zmluvných záväzkov s partnermi, monitorovania a overovania využívania našich služieb a hodnotenie marketingového úsilia našich a našich partnerských strán.

Pre viac informácií o našich partneroch, ich ochrane osobných údajov a prijatých povinnostiach podľa GDPR nás kontaktujte na privacy@xs-software.com.

10.2. Informácie zdieľané za účelom ochrany našich služieb a dodržovania zákonov

Vyhradzujeme si právo zdieľať vaše údaje, ak sa v dobrej viere domnievame, že to od nás vyžaduje zákon, ak je to potrebné na prevenciu, odhaľovanie a riešenie podvodov, neoprávneného použitia našich služieb, porušenia našich podmienok alebo iné škodlivé nezákonné činnosti, aby sme chránili našich užívateľov.

V tejto súvislosti môžeme vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami - príjemcami, a to za nasledujúcich zvláštnych okolností:

 • Za účelom splnenia zákonných požiadaviek, súdneho konania, súdneho príkazu alebo právneho procesu poskytovaného spoločnosti XS Software alebo jej pridruženým spoločnostiam;
 • Za účelom vyšetrovania možného trestného činu, ako je podvod alebo krádež identity;
 • Verejným orgánom v súlade s ich zákonnými povinnosťami pri výkone ich úradného poslaniu, ako sú daňové a colné orgány, útvary finančného vyšetrovania, nezávislé správne orgány atď.;
 • V súvislosti s predajom, nákupom, obchodnej zmeny na základe akejkoľvek formy, fúzie, zániku, reorganizácie, likvidácia XS Software; budeme musieť zverejniť informácie, ktoré ste nám poskytli, nástupcovi, ktorý je súčasťou zmeny;
 • Keď sa domnievame, že je potrebné chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti XS Software alebo iných osôb; alebo
 • ako je inak požadované alebo povolené zákonom, vrátane akýchkoľvek zmluvných záväzkov spoločnosti XS Software.

11. Opatrenia

Prijímame všetky potrebné technologické, technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sú uložené na chránených serveroch s prísne kontrolovaným prístupom. K vašim osobným údajom majú v súvislosti s poskytovaním našich služieb prístup iba prísne definované osoby.

Naše služby majú certifikáty SSL, ktoré predstavujú internetové bezpečnostné protokoly, a poskytujú ďalšie záruky bezpečného používania našich služieb.

Vykonávame ďalšie vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne zabezpečenia primerané riziku, ako je pseudonymizace a šifrovanie osobných údajov, zabezpečujeme trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania a pravidelne testujeme a hodnotíme účinnosť opatrení.

Niektoré z uvedených informácií sú uložené v takej forme, ktorá sa nedá použiť na priamu identifikáciu.

V prípade porušenia vykonáme všetky možné opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi vhodným a včasným spôsobom, aby sme zabránili akémukoľvek hmotnému alebo nehmotnému poškodeniu užívateľov a chránili osobné údaje užívateľov. Prijali sme opatrenia, aby sme zabezpečili schopnosť včas obnoviť dostupnosť a prístup k osobným údajom v prípade fyzického alebo technického incidentu.

12. Deti a naše služby

Naše služby nie sú zamerané na deti a nesmiete ich využívať, ak ste mladší ako 18 rokov pre územie Bulharska a pre akúkoľvek inú krajinu - ak ste nedosiahli plné právnej spôsobilosti v súlade s právnymi predpismi platnými pre príslušnú krajinu.

Vedome nezhromažďujeme ani nedovoľujeme používanie našich služieb osobám mladším ako je vyššie uvedený vek s plnou právnou spôsobilosťou.

Ak ste nedosiahli veku plnej právnej spôsobilosti, nepoužívajte prosím naše služby a neposielajte nám žiadne osobné údaje. Ak si myslíte, že by sme mohli mať nejaké údaje od alebo o dieťati do 18 rokov, kontaktujte nás.

Vymažeme všetky osobné údaje uvedených osôb, o ktorých sme sa dozvedeli, že nemajú potrebnú právnu spôsobilosť.

Nenesieme zodpovednosť za poskytnutie nesprávnych a nepravdivých údajov o dosiahnutí veku.

13. Dozorný orgán

Miestnym dozorným orgánom na území Bulharskej republiky, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa osobných údajov, je:

Komisia pre ochranu osobných údajov, adresa: Sofia, 1592, 2 Tsvetan Lazarov boulevard, tel.: +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, website: http://www.cpdp.bg/.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy: privacy@xs-software.com.

UŽITE SI NAŠE SLUŽBY TOĽKO, AKO MY!