Vseobecne obchodni podminky XS Software

1.Obsah platnosti

Tyto Podminky stanovuji prava a povinnosti XS Software.

XS Software.com je take v techto Podminkach oznacovana jako "my", "nas", "nase" ve vztahu k on-line hram ("Hry") nasi znacce XS Software.com (www.XS Software.com) nebo u mobilnich aplikaci. Vstupem na tyto webove stranky, mobilni aplikace a registraci do her jako Uzivatel souhlasite s temito Podminkami. Pokud nejste Uzivatel, i tak musite potvrdit, ze jste vazani temito Podminkami pri kazdem vstupu na Hry a Herni sluzby. K temto podminkam muzete mit pristup kdykoli prostrednictvim odkazu Podminky ve spodni casti na strance Her.

Ucastnici her spolecnosti XS Software a uzivatele herniho portalu XS Software jsou dale oznacovani jako 'uzivatele'. Pokud je v techto Vseobecnych obchodnich podminkach (dale jako 'VOP') rec o 'hrach' nebo 'sluzbach', jsou tak oznacovany hry a sluzby spolecnosti XS Software.

XS Software poskytuje sluzby vuci uzivatelum techto her a sluzeb vyhradne na zaklade techto VOP. VOP uzivatele vyslovne nejsou soucasti smlouvy, ledaze by s nimi XS Software vyslovne pisemne souhlasila.

Nasledujici Terminy & Podminky plati pro pouzivani herniho portalu XS Software.com, stejne jako u on-line her, moblinich aplikaci a sluzeb XS Software. Uzivani muze byt v prve rade dosazeno osobnim pocitacem, ktery je pripojen na internet pres telefon, ISDN, DSL nebo jine ekvivalentni pripojeni. Navic je uzivani mozne pres ruzne jine koncove pristroje, ktere jsou schopny pripojeni k internetu, pricemz zde muze byt omezen rozsah funkci a/nebo grafika.

Predmetem techto VOP nejsou pripadne otazky, ktere mohou nastat v souvislosti s prenechanim pripojeni a spojeni webovych stranek a online her a software tretich osob (prohlizec, pristupovy software), protoze tyto sluzby nejsou poskytovany spolecnosti XS Software.

1.1 Uzivatele

1.1.1 XS Software nabízí své hry a služby výhradně pro uživatele vzhledem k Bulgariaého občanského zákoníku. Uzivani her a sluzeb spolecnosti XS Software k vydelecnym ucelum nebo jinym komercnim ucelum je vylouceno.

1.1.2 K uzivani jsou opravneny osoby, ktere bud v okamziku prihlaseni k uzivani dovrsily 18. rok zivota.

1.1.3 Prihlasenim k uzivani her a/nebo sluzeb uzivatel vyslovne (i) potvrzuje svou plnoletost a zpusobilost k pravnim ukonum.

1.2 Predmet smlouvy, uzivani a zmena her a sluzeb

1.2.1 XS Software umoznuje uzivatelum v ramci dostupnych technickych a provoznich moznosti ucast na hrach a sluzbach, ktere nabizi na internetu.

1.2.2 Ucast na hrach slouzi k zabave.

1.2.3 U sluzeb ponechava spolecnost XS Software k dispozici na XS Software urcite informace a umoznuje uzivatelum mj. davat na sit informace, vytvaret individualni osobni profily, do kterych mohou nahlednout uzivatele her, sluzeb a treti osoby. Dale muze uzivatel prostrednictvim XS Software komunikovat s tretimi osobami, vymenovat si fotky, videa, hry a pokud je to mozne, hudbu a jine medialni obsahy, zverejnovat blogy a komentare, vydavat hodnoceni o hrach, jinych uzivatelich, tretich osobach nebo transakcich.

1.2.4 Uzivani je umozneno tak, ze spolecnost XS Software poskytuje na prislusnych URL her resp. sluzeb aplikaci, ktera je pro ucast nezbytna. XS Software si vyhrazuje pravo nabizet hry – prip. s jinym rozsahem funkci – i na datovych nosicich, ktere je mozne zakoupit. Prodej her nepodleha temto obchodnim podminkam.

1.2.5 Ucast na hrach a uzivani sluzeb je vyhrazeno pouze osobam, ktere si predem cestou registrace vytvorily zakaznicky ucet (dale jako „ucet"). Ucet muze byt vytvoren na hernim portalu XS Software nebo na prislusne URL hry. Ucet vytvoreny na hernim portalu XS Software opravnuje uzivatele k uzivani vsech her za predpokladu uvedenych v bode 1.1.

1.2.6 Prihlaseni, tzn. zadost o otevreni uctu, probehne vyplnenim formulare a zadanim ruznych informaci. Uzivani her a/nebo sluzeb bude umozneno od okamziku, kdy spolecnost XS Software vytvori pro uzivatele ucet.

1.2.7 Uzivatel je opravnen vytvorit na XS Software vice uctu. Nekterych her provozovanych spolecnosti XS Software se vsak uzivatel smi zucastnit pouze s jednim uctem ('Zakaz multiuctu'). Blizsi informace jsou uvedeny v hernich pravidlech. XS Software nalehave doporucuje uzivatelum, kteri disponuji vice ucty, aby si presne prostudovali herni pravidla, protoze poruseni zakazu multiuctu muze byt potrestano okamzitym zablokovanim uzivatele. I u her, kde smi mit jeden uzivatel vice uctu, je zakazano, aby nekolik uctu stejneho uzivatele navzajem komunikovalo nebo jinym zpusobem vzajemne spolupracovalo ('Zakaz pushingu'). Ucet nesmi byt zvlaste pouzit k tomu, aby se vytvarely vyhody jinemu uctu stejneho uzivatele, napriklad tim, ze budou prevadeny predmety nebo castky herni meny v ramci hry z jednoho uctu na jiny ucet stejneho uzivatele, nebo k tomu, aby jeden ucet bojoval s jinym uctem nebo proti jinemu uctu stejneho uzivatele.

1.2.8 Po vytvoreni uctu se muze uzivatel ucastnit prislusne hry/sluzby tak, ze otevre herni portal XS Software nebo prislusnou URL a prihlasi se.

1.2.9 Uzivani her a sluzeb je povoleno pouze prostrednictvim internetoveho prohlizece nebo specialnich toolu, ktere XS Software poskytne k dispozici nebo ktere vyslovne schvali ('Zakaz uzivani neautorizovanych skriptu'). To znamena predevsim, ze je zakazano pouzivani programu, ktere vytvareji nadmerne pretizeni serveru. Je zakazano pouzivani software pro systematicke nebo automaticke ovladani her nebo jednotlivych hernich funkci (boty, makra), pro reprodukci nebo vyhodnocovani her, hernich prvku nebo obsahu, ktere jsou nastaveny na platforme XS Software.

1.2.10 Je zakazano zneuzivat bugy a/nebo programovaci chyby pro vlastni ucely. Kdyz najdes nejake bugy, ohlas je prosim co nejrychleji v bug-foru, pomoci IRC nebo emailem.

1.2.11 Uzivatel nema narok na otevreni uctu nebo zverejneni jakychkoli obsahu na XS Software.

1.2.12 Aktualni technicke a jine predpoklady pro hry a ucast na sluzbach jsou uvedeny na platforme XS Software a/nebo webovych strankach her.

1.2.13 Hry a sluzby jsou prubezne aktualizovany, upravovany, rozsirovany a obmenovany. Uzivatel tedy obdrzi pouze pravo k uzivani prislusne hry a sluzeb v prave aktualnim zneni.

1.2.14 Uzivani her v jejich zakladni verzi je bezplatne. Urcite funkce a prislusenstvi jsou vsak k dispozici pouze platicim uzivatelum (viz bod 7). Pokud neni sjednano v popisech jednotlivych sluzeb jinak, je uzivani sluzeb zdarma.

2 Navrh a uzavreni smlouvy

2.1 Vyplnenim registracniho formulare odevzdava uzivatel zavazny navrh na uzavreni smlouvy o uzivani her a sluzeb (take 'Zadost o uzivani'). Za timto ucelem je treba uplne a spravne vyplnit vsechna nezbytna datova pole registracniho formulare.

2.2 Smlouva mezi XS Software a uzivatelem bude realizovana prijetim zadosti o uzivani spolecnosti XS Software. Prijeti muze probehnout vyslovne nebo prvnim aktem plneni spolecnosti XS Software.

2.3 Doruceni zadosti o uzivani bude neprodlene potvrzeno spolecnosti XS Software elektronickou cestou na uzivatelem uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzeni o doruceni nepredstavuje zavazne prijeti zadosti o uzivani. Potvrzeni o doruceni vsak muze byt spojeno s prohlasenim o prijeti.

3 Pouceni o odvolani. Pravo na odvolani:

Uzivatel muze odvolat sve prohlaseni o uzavreni smlouvy o uzivani her a sluzeb a o objednavce premioveho prislusenstvi v rozmezi dvou tydnu bez udani duvodu pisemnou formou (napr. dopis, fax, e-mail).

Odvolani je treba adresovat na:

XS Software

Sofia, Bulgaria

V pripade odvolani prostrednictvim e-mailu je treba v predmetu uvest nazev hry, prip. premioveho prislusenstvi a/nebo sluzby a jmeno uzivatele.

Dusledky odvolani:

V pripade platneho odvolani musi obe strany vratit prijata plneni a podle okolnosti i vydat ziskany prospech. Pokud uzivatel nemuzete firme XS Software odevzdat zpet prijete plneni uplne nebo jen zcasti nebo ve zhorsenem stavu, musi uzivatel firme XS Software poskytnout prip. nahradu hodnoty. To muze vest k tomu, ze uzivatel bude muset presto naplnit smluvni platebni zavazky za obdobi az do odvolani. Pri postoupeni virtualniho zbozi to neplati, pokud zhorseni virtualniho zbozi vzniklo vylucne v dusledku jeho vyzkouseni - ktere by mohl uzivatel provest v pripade koupe predmetu v kamennem obchode. Povinnost uzivatele k nahrazeni hodnoty plati tehdy, pokud vyuziva virtualni zbozi zpusobem, ktery je neslucitelny se zasadami obcanskeho prava, tzn. neni v souladu s pozadavky dobre viry nebo se dopousti neopravneneho obohacovani. Uzivatel se muze povinnosti k nahrade hodnoty vyhnout, pokud virtualni zbozi neuziva jako svuj majetek a vyhne se vsemu, co by mohlo snizit jeho hodnotu. Zavazky k uhrazeni plateb musi byt splneny do 30 dnu. Lhuta pro uzivatele zacina odeslanim jeho prohlaseni o odvolani, pro XS Software jeho prijetim.

Predcasny zanik prava na odvolani:

Pravo na odvolani uzivatele predcasne zanika, pokud je smlouva obema stranami na vyslovne prani uzivatele uplne splnena, nez uzivatel vyuzije sve pravo na odvolani. Z toho se vychazi, pokud uzivatel pouzival hry a sluzby resp. premiove prislusenstvi a beze zbytku je zaplatil. Konec pouceni o odvolani

4. Dostupnost

XS Software zarucuje dostupnost her a sluzeb rocne v prumeru 90 % (devadesat procent). Vyjimkou jsou obdobi, ve kterych servery herniho portalu XS Software nebo jednotlivych her nejsou na internetu dostupne z duvodu technickych nebo jinych problemu, ktere nespadaji do oblasti vlivu spolecnosti XS Software (vyssi moc, zavineni tretich osob atd.) a obdobi, ve kterych se provadeji bezne udrzbarske prace. Odpovednost spolecnosti XS Software za nedostupnost her a sluzeb zustava pri zameru a hrube nedbalosti nedotcena. XS Software muze omezit pristup ke sluzbam, pokud je to nezbytne pro bezpecnost sitoveho provozu, zachovani sitove integrity, predevsim zabraneni zavaznym porucham site, softwaru nebo ulozenych udaju.

5. Pristup a seznameni se s VOP, zmeny a dalsi oznameni, navazani kontaktu uzivatelem

5.1 Odeslanim zadosti o uzivani a uzivanim her a/nebo sluzeb uzivatel uznava VOP. Podminky plati pro jakekoliv prihlaseni na portalu XS Software, predevsim pro kazdou ucast na hrach a/nebo pro uzivani sluzeb. VOP mohou byt pred odeslanim zadosti o uzivani uzivatelem vytisknuty nebo ulozeny na trvalem mediu.

5.2 XS Software si vyhrazuje pravo kdykoliv s ucinnosti do budoucna tyto VOP zmenit nebo je doplnit, pokud se to povazuje za nutne a pokud tim nebude poskozen uzivatel.

5.3 Zmeny VOP budou oznameny vhodnym zpusobem zpravou v textove podobe. Oznameni zpravidla probiha zverejnenim na webovych strankach her a/nebo prislusnych sluzeb, ktere provozuje XS Software, nebo e-mailem. Zmeny VOP budou uzivateli v kazdem pripade oznameny pri dalsim prihlaseni po zmene formou zvyrazneneho oznameni.

5.4 Uzivatel muze vznest do 14 (ctrnacti) dnu po oznameni a moznosti vzeti na vedomi namitku proti VOP. Pokud uzivatel proti zmenenym podminkam nepoda ve lhute 14 dnu po oznameni a moznosti vzeti na vedomi pisemnou namitku vuci spolecnosti XS Software nebo pokud hry a/nebo sluzby nadale vyuziva, stanou se pro nej zmenene nebo doplnene podminky ucinne. Pokud uzivatel ve lhute vznese namitku, jsou obe strany opravneny smlouvu vypovedet s vypovedni lhutou jednoho mesice, pokud jiz neexistuje dle bodu 8.1 pravo na vypoved v kteroukoli dobu. Az do ukonceni smlouvy nadale plati puvodni VOP. Pripadne odmeny za poskytnute sluzby, ktere byly uhrazeny predem mimo obdobi ukonceni, budou uzivateli v tomto pripade vraceny podilove. Dalsi naroky uzivatele jsou vylouceny.

5.5 XS Software bude v informovani o zmenach zvlaste upozornovat na moznost podat namitku a moznost vypovedi, na lhutu a pravni ucinky, predevsim s ohledem na opomenute podani namitky.

5.6 XS Software bude s uzivatelem zpravidla komunikovat prostrednictvim e-mailu, pokud nebude temito VOP nebo jinou dohodou s uzivatelem urceno jinak. Uzivatel zajisti, aby jej zastihly emaily, ktere budou zaslany spolecnosti XS Software na emailovou adresu, kterou uvede pri registraci nebo pozdeji spolecnosti XS Software sdeli. Uzivatel se o to postara mj. vhodnym nastavenim spamoveho filtru a bude tuto adresu pravidelne kontrolovat. Pro ostatni pisemny styk zustava spolecnosti XS Software jinak vyhrazeno, jakou formu korespondence zvoli.

5.7 Uzivatel pri kazdem navazani kontaktu s XS Software uvede, na kterou z her a/nebo sluzeb a na ktery herni ucet resp. ucet sluzeb se jeho zadost vztahuje.

6. Herni navody, herni pravidla

6.1 Herni navody a herni pravidla prislusnych her a sluzeb jsou zverejneny na hernim portalu XS Software resp. prislusne webove strance hry/sluzby.

6.2 Uzivateli je znamo, ze ve svete her hraje spolu s velkym poctem jinych uzivatelu resp. Ze na XS Software komunikuje s ruznymi uzivateli sluzeb. Aby byla umoznena zdarna souhra, je nezbytne dodrzovani pravidel. Ucasti uzivatel uznava herni pravidla a predpoklady pro ucast na sluzbach jako zavazne.

6.3 Uzivatel se i jinak zdrzi vseho, co rusi provoz her a sluzeb a zdarnou souhru.

7. Tarifni stupne, platebni podminky, prodleni

7.1 Online hry

7.1.1 Zakladni verze

XS Software poskytuje hry uzivatelum v zasade od okamziku vytvoreni uctu (viz vyse 1.2). V tomto pripade je uzivateli k dispozici nejprve pouze zakladni verze. Vytvoreni uctu a uzivani zakladni verze jsou bezplatne. Zakladni verze neni casove omezena (nehlede na pravo spolecnosti XS Software na zastaveni her) a je v plne mire hratelna. V zakladni verzi vsak nejsou uzivateli k dispozici vsechna prislusenstvi.

7.1.2 Premiove prislusenstvi

Uzivatel ma moznost obdrzet po zaplaceni uhrady prislusenstvi, ktera nejsou k dispozici v zakladni verzi (dale jako: premiove prislusenstvi). U jednotlivych her mohou byt nabizena ruzna premiova prislusenstvi. Na webove strance her jsou informace o tom, jaka premiova prislusenstvi jsou nabizena za jaky tarif, jake maji funkce a jake predpoklady vyzaduji. Pritom se muze podle konkretniho premioveho prislusenstvi a tarifu jednat o jednorazove platby, o nabiti kreditu, ktery je v kazde hre pouzivan dle pravidel hry pro urcite funkce, nebo o platby, ktere jsou poskytnuty pro urcite casove obdobi (napriklad dny, tydny, mesice, ctvrtleti, pul roku, rok).

Hry se neustale vyvijeji kupredu. XS Software si proto vyhrazuje pravo kdykoliv nabidnout nove premiove prislusenstvi. Pri adaptaci a dalsim vyvoji her si spolecnost XS Software rovnez vyhrazuje pravo nadale nenabizet jednotlive premiove prislusenstvi a/nebo je take nabizet v bezplatne zakladni verzi (srov. vyse 7.1.1). Pokud jiz uzivatel provedl platby za premiove prislusenstvi na obdobi, ktere je v budoucnu, a nemuze je uzivat, protoze jiz nejsou nabizeny a/nebo jsou k dispozici i v bezplatne zakladni verzi, nabidne XS Software namisto toho dle volby uzivatele vymennym zpusobem jine premiove prislusenstvi a/nebo –dle casoveho podilu- vrati uzivateli uhrazenou castku. V tomto pripade je uzivateli dovoleno vypovedet smlouvu o uzivani s okamzitou ucinnosti. Dalsi naroky uzivatele jsou vylouceny.

Pokud je uzivatel nezletily, objednavkou premioveho prislusenstvi vyslovne potvrzuje, ze mu byly za timto ucelem nebo k volnemu disponovani prenechany prostredky, ktere jsou nutne na jejich zaplaceni.

Pokud je u jednotlivych her mozny pristup prostrednictvim stazenych softwaru pro mobilni telefony, plati pro vznikle naklady pravidla pro premiove prislusenstvi.

7.1.3 Predplatne / automaticke prodlouzeni

Pokud maji byt uhrazeny platby za premiove prislusenstvi za urcite casove obdobi, uzavre uzivatel predplatne, ktere se automaticky prodlouzi, pokud jej uzivatel nevypovi s lhutou uvedenou v bode 8.2 ke konci prislusneho casoveho obdobi. Delky trvani predplatneho jsou uvedeny v pravidlech, ktera jsou pouzivana pro prislusnou hru.

7.1.4 Platebni podminky, splatnost

XS Software je opravnena predem pozadovat platby za uzivani premioveho prislusenstvi (viz vyse 7.1.2). Odmeny za poskytnute sluzby jsou splatne uzavrenim smlouvy a budou odepsany z bankovniho uctu, ktery uvede uzivatel resp. kreditnich karet, pokud uzivatel nezvoli jiny zpusob platby (napriklad premiovou SMS). Inkasovana castka bude na vyuctovani kreditni karty resp. na vypisu z uctu vykazana jako 'WWW.XS Software.COM' nebo XS Software.

7.1.5 Upravy odmen

XS Software je kdykoliv opravnena trvale nebo na omezenou dobu snizit ceny nebo trvale ci na omezenou dobu nabizet nove vyrobky, vykony nebo zpusoby vyuctovani. XS Software je krome toho opravnena kdykoliv zmenit ceny s lhutou sesti tydnu po pisemnem predchozim oznameni nebo oznameni emailem na emailovou adresu, kterou uvede uzivatel. Zmenena cena plati, pokud uzivatel do sesti tydnu po oznameni vuci zmenene cene nevznese namitku. Smluvni vztah bude pote pokracovat za zmenenych podminek/cen. XS Software v oznameni o zmenach zvlaste upozorni na moznost vzneseni namitky a vypovedi, na lhutu a pravni nasledky, obzvlaste s ohledem na opomenute vzneseni namitky.

Pokud uzivatel vcas vznese namitku, jsou obe strany opravneny smlouvu vypovedet s vypovedni lhutou jednoho mesice, pokud neexistuje jiz dle bodu 8.1 pravo na vypoved v kteroukoli dobu. Az do ukonceni smluvniho vztahu nadale plati puvodni tarify.

Pripadne odmeny za poskytnute sluzby (platby), ktere byly uzivatelem spolecnosti XS Software uhrazeny mimo obdobi ukonceni, budou uzivateli vraceny podilove. Dalsi naroky uzivatele jsou vylouceny.

7.2 Prodleni

V pripade prodleni je spolecnost XS Software opravnena pozadovat uroky ve vysi 5% nad prislusnou zakladni urokovou sazbu. XS Software je v pripade prodleni dale opravnena pozastavit sluzby, prip. okamzite zablokovat ucty uzivatele. Pro obdobi zablokovani nevznika uhrada za pripadne uzavrene predplatne. XS Software je vsak opravnena vybirat manipulacni poplatek za zablokovani, oznameni o zablokovani a zruseni zablokovani prip. zrizeni noveho uctu v pripade uplne platby. Vyse manipulacniho poplatku je uvedena na hernim portalu XS Software pri otevreni prislusne hry resp. sluzby. Uzivateli je ve vsech pripadech dovoleno dokazat, ze nevznikla skoda nebo ze je skoda podstatne nizsi.

7.3 Zpetne zauctovani na vrub, storno poplatek

Pokud spolecnosti XS Software vzniknou zpetna zauctovani na vrub vinou uzivatele nebo chybejicim krytim na uctu, ktere zavinil uzivatel a/nebo pokud spolecnosti XS Software vzniknou pozdejsim stornovanim inkasnich prikazu stornovaci poplatky, nese timto zpusobem vznikle naklady uzivatel. XS Software je opravnena pozadovat tyto naklady spolu s puvodni odmenou opetovnym odepsanim z uctu uzivatele. Pokud probehne platba odmen jednoduchym inkasem nebo inkasem z kreditni karty a vzniknou zpetne uctovana kryta inkasa, zapocita XS Software manipulacni poplatek ve vysi 9,60 euro za jednoduche inkaso/inkaso z kreditni karty s pripoctenim bankovnich poplatku, ktere pro XS Software vzniknou. Uzivateli je ve vsech pripadech dovoleno dokazat, ze nevznikla skoda nebo ze je skoda podstatne nizsi.

7.4 Zadna zaruka vyhry

XS Software nezarucuje uzivatelum vyhry. Uzivatele zvlaste nemaji narok na vyplaceni ceny, pokud tento narok vyslovne nevyplyva z techto VOP.

Narok na vyplaceni vyhry muze existovat pouze tehdy, pokud byla tato vyhra spolecnosti XS Software vyslovne prislibena.

Narok neexistuje ani tehdy, pokud XS Software zjisti, ze by mohl mozny narok na vyhru vzniknout na zaklade manipulaci – technickeho nebo pravniho druhu a/nebo na zaklade jakekoliv z hlediska trestniho prava relevantni manipulace vubec. Svou ucasti na hrach spolecnosti XS Software uzivatel prohlasuje, ze souhlasi s tim, aby XS Software mohla kdykoliv pozadovat rozsahle vysetrovani ohledne radnosti naroku na vyhru a mezitim mohla bez zvlastniho souhlasu uzivatele vyplaceni vyhry odeprit. Narok na vyhru propada i tehdy, pokud se uzivatel chova v rozporu s hernimi pravidly. Ve spornych otazkach nalezi dukazni bremeno uzivateli, uzivatel musi dolozit, ze se choval ve shode s pravidly her. Uzivateli je toto ulozeni dukazniho bremena znamo a vyslovne jej uznava, i kdyz se mozna nejedna o zakonny pripad.

7.5 Zadne zapocteni, zadrzovaci prava, zakaz postoupeni

Pohledavky spolecnosti XS Software muze uzivatel zapocitavat pouze s neuhrazenymi nebo pravne stanovenymi protinaroky. Uzivatel smi vykonavat zadrzovaci pravo pouze tehdy, pokud je jeho protinarok zalozen na stejnem smluvnim vztahu. Postoupeni naroku uzivatele vuci spolecnosti XS Software na treti osoby je vylouceno.

7.6 Sluzby

Pokud neni v popisu sluzeb sjednano jinak, jsou sluzby zdarma. Jinak plati body 7.1 az 7.5 pro zpoplatnene sluzby.

7.7 Kreditni karta a Pay Pal predplatne

InstantPay je predplacena sluzba. Svym souhlasem s pouzitim ziskate 20% z nakupu pro budouci nakupy, bude vam uctovano jednou za dva tydny od momentu prvni platby. Vase platebni informace budou ulozeny u externiho poskytovatele platebnich bran a nebudou pouzity pro zadne jine ucely. XS Software neshromazduje zadne informace o kreditnich kartach nebo Pay Pal a nebude nest odpovednost, pokud nastanou majitelum nejake skody. Vzdy si muzete zkontrolovat stav sve predplatne sluzby z vaseho profilu a podpory -> Prehled uctu v Platebnim systemu XS Software. Zruseni predplatneho muze byt uskutecneno z uctu pres menu -> Odstranit predplatne.

8 Doba trvani, vypoved

8.1 Neurcita doba trvani

Smlouvy mezi uzivatelem a spolecnosti XS Software jsou uzavirany na dobu neurcitou, pokud neni v konkretni nabidce spolecnosti XS Software uvedeno jinak. Pokud nebyla pro smlouvu o uzivani her a sluzeb sjednana omezena doba trvani, nalezi obema stranam radne vypovedni pravo v jakoukoliv dobu s okamzitou platnosti.

8.2 Urcita doba trvani

Pokud byla pro smlouvu o uzivani her a/nebo sluzeb prip. pro smlouvu o uzivani/poskytovani premioveho prislusenstvi (viz zde take bod 7.1.2 a 7.1.3) sjednana urcita doba trvani, plati nize uvedene upravy. Smlouva o uzivani her a/nebo sluzeb prip. smlouva o uzivani/poskytnuti premioveho prislusenstvi se prodluzuji automaticky vzdy o stejnou dobu trvani. Neplati to, pokud uzivatel smlouvu o uzivani her a/nebo sluzeb prip. smlouvu o uzivani/poskytnuti premioveho prislusenstvi vypovi s lhutou 14 dnu do konce doby trvani.

8.3 Uvadeni duvodu, vypoved z duleziteho duvodu. Pro radnou vypoved neni nutne uvest duvody.

Pravo stran na vypoved smlouvy o uzivani her a/nebo sluzeb prip. smlouvy o uzivani/poskytnuti premioveho prislusenstvi v jakoukoliv dobu z duleziteho duvodu zustava vyse uvedenymi ustanovenimi nedotcena.

Pokud XS Software odpovida za mimoradnou vypoved smlouvy o uzivani her prip. smlouvy o uzivani/poskytnuti premioveho prislusenstvi, budou uzivateli podilove navraceny uhrady, ktere zaplatil predem mimo obdobi ukonceni (zvlaste za premiove prislusenstvi). Dalsi naroky uzivatele jsou vylouceny, pokud neni v techto VOP sjednano jinak. XS Software je predevsim, ne vsak vyhradne opravnena k vypovedi z duleziteho duvodu, pokud:

 • se uzivatel dostane do prodleni s platbou uhrad s castkou ve vysi minimalne 5 euro a pres dvojnasobnou upominku nezaplati
 • uzivatel vlastni vinou porusi zakony, herni pravidla a/nebo pravidla uzivani sluzeb a i navzdory upomince porusovani neprerusi, u zavaznych poruseni je upominka zbytecna, pokud pro spolecnost XS Software trvani na smlouve neni splnitelne
 • uzivatel svuj ucet po dobu ctyr tydnu a navzdory upomince neuziva

XS Software nemuze zachovat smlouvu zpravidla mimo jine v nasledujicich pripadech:

 • pokud uzivatel porusi trestni zakony
 • pokud uzivatel porusi zakaz multiuctu (viz vyse bod 1.2) stanoveny v hernich pravidlech nekolika her, ktere provozuje XS Software
 • pokud uzivatel porusi zakaz pushingu (viz vyse bod 1.2)
 • pokud uzivatel porusi zakaz neautorizovanych skriptu (viz vyse bod 1.2)
 • pokud uzivatel porusi zakaz vyuzivani chyb v programovani (bugu) (viz vyse bod 1.2)
 • pokud uzivatel pri registraci (registracni formular u zadosti o uzivani, srov. vyse bod 2) nebo pri platbe premioveho prislusenstvi (srov. 7.1) uvede nespravne udaje

V pripade vypovedi, kterou opravnene z duleziteho duvodu oznami spolecnost XS Software, je spolecnost XS Software opravnena pozadovat castku ve vysi 75% souctu vsech uhrad, ktere by musel zaplatit uzivatel pri casove ekvivalentni vcasne vypovedi behem doby trvani smlouvy (obzvlaste za jiz objednane premiove prislusenstvi). Pravo uzivatele dokazat, ze nevznikla zadna skoda nebo vznikla podstatne mensi skoda, zustava nedotceno.

8.4 Pisemna forma vypovedi

Pokud neni v jednotlive hre stanovena moznost vypovedi, musi kazda vypoved probehnout pisemne, pricemz take email teto podmince vyhovuje. Mimoradna vypoved musi probehnout vzdy pisemne s uvedenim duvodu.

9 Povinnosti a jine zavazky uzivatele, ruceni uzivatele za jim umistene informace, autorska prava

9.1 Povinnosti

Hlavni povinnosti uzivatele je zaplaceni stanovene uhrady, pokud neuziva bezplatnou zakladni verzi hry prip. sluzeb (viz vyse bod 7). Krome toho je hlavni povinnosti uzivatele povinnost spravneho a uplneho uvedeni udaju, ktere si pri uzavreni smlouvy nebo pri dalsim pokracovani smluvniho vztahu vyzadala od uzivatele spolecnost XS Software. Uzivatel proto ujistuje, ze udaje, ktere uvedl v ramci navrhu smlouvy nebo uzavreni smlouvy nebo pri pokracovani smluvnich vztahu o sve osobe a ostatni okolnosti, ktere jsou pro smlouvu dulezite (predevsim bankovni spojeni a cislo kreditni karty), jsou uplne a spravne. Uzivatel se zavazuje neprodlene informovat spolecnost XS Software o zmenach udaju, na prislusny dotaz spolecnosti XS Software uzivatel udaje potvrdi. Uzivatel je povinen drzet se hernich pravidel. Pri opakovanem poruseni navzdory upominkam nebo pri zavaznem poruseni dle bodu 8.3 je spolecnost XS Software opravnena okamzite a bez poskytnuti lhuty zablokovat smluvni vykony a dodavky a smlouvu vypovedet.

9.2 Instalace software

XS Software neruci za skody nebo ztraty dat, ktere mohou vzniknout pri instalaci softwaru, ktery nepochazi od spolecnosti XS Software, na pocitaci uzivatele.

9.3 Dalsi zavazky uzivatele

9.3.1 XS Software poskytuje hry resp. sluzby k uzivani online prostrednictvim weboveho prohlizece. Software, ktery je lokalne pozadovan v pocitaci uzivatele (zvlaste operacni system a webovy prohlizec, prip. take pluginy jako Flash nebo Java) spolecnost XS Software neposkytuje ani neinstaluje. Spolecnost XS Software k nim neposkytuje ani zadnou podporu. Uzivateli prislusi udrzovat pocitac ve stavu, ktery umoznuje uzivani her spolecnosti XS Software. XS Software neposkytuje ani technickou podporu pri instalaci lokalne pozadovaneho softwaru.

9.3.2 Uzivatel se zavazuje uchovavat v prisne tajnosti pristupove udaje (prihlasovaci udaje, hesla atd.), ktere obdrzi od spolecnosti XS Software za ucelem pristupu k jejim hram, prip. sluzbam. Uzivatel bude spolecnost XS Software neprodlene informovat tehdy, pokud se dozvi nebo pokud se domniva, ze jsou pristupove udaje znamy neopravnenym tretim osobam. Z duvodu zajisteni dukazu se uzivateli doporucuje ucinit tak pisemne (prip. emailem). Pokud ucet pouzije treti osoba, pote co se dostala k pristupovym udajum, protoze je uzivatel dostatecne nezabezpecil pred cizim pristupem, musi uzivatel kvuli umoznenemu nebezpeci nejasnosti o tom, kdo s danym uctem zachazel a kdo muze byt v pripade poruseni smlouvy nebo jinych zakonu stihan, pocitat s tim, ze se s nim bude jednat tak, jako by se uctem zachazel sam. XS Software je opravnena sama posoudit kazdy pristup s udaji uzivatele jako pristup uzivatele. XS Software upozornuje na to, ze by mela byt hesla z bezpecnostnich duvodu pravidelne menena. Uzivatel je sam zodpovedny za uzivani sveho uctu.

9.3.3 V pripade duvodneho podezreni, ze byly pristupove udaje oznameny neopravnenym tretim osobam, je spolecnost XS Software z bezpecnostnich duvodu opravnena, nikoli vsak povinna, sama dle svobodneho uvazeni bez predchoziho oznameni zmenit pristupove udaje, prip. zablokovat uzivani uctu. Neprodlene o tom bude informovat opravneneho uzivatele a na vyzvu mu v primerene lhute sdeli nove pristupove udaje. Uzivatel nema narok na to, aby byly puvodni pristupove udaje znovu obnoveny.

9.3.4 Uzivatel neni opravnen prodavat svuj ucet tretim osobam nebo ho jinak predavat dal. To neplati pro prodej nebo predavani v ramci nabidek, ktere za timto ucelem vytvori a vyhradi XS Software.

9.3.5 XS Software zabezpecuje sve systemy proti napadeni viry. Presto nelze napadeni virem nikdy zcela vyloucit. Navic se muze stat, ze neopravnene treti osoby rozeslou emaily s pouzitim nazvu XS Software bez jejiho souhlasu, ktere obsahuji napriklad viry nebo tzv. spyware nebo ktere odkazuji na obsahy webu, ktere obsahuji viry nebo spyware. Na to nema XS Software zadny vliv. Uzivatel proto zkontroluje vsechny prichozi maily, ktere byly zaslany spolecnosti XS Software nebo udajne jejim jmenem, na napadeni virem. Plati to i pro emaily jinych uzivatelu her nebo sluzeb.

9.3.6 Uzivatel vyhovi narizenim spolecnosti XS Software a jejich zamestnancu a jejich pomocniku pri plneni a zrizovani. Plati to zvlaste i pro narizeni administratoru a moderatoru fora, ktere pripadne patri k prislusne hre a/nebo sluzbe.

9.3.7 Uzivatel se zavazuje za zadnych okolnosti nepouzit ucet, prihlasovaci jmeno nebo heslo jineho uzivatele.

9.4 Povinnosti uzivatele ohledne informaci, ktere pripadne sam umisti

9.4.1 Uzivatel bude peclive vybirat informace, ktere zverejni na XS Software a poskytne ostatnim uzivatelum.

9.4.2 Uzivatel se zavazuje nesirit v ramci sluzeb obsahy (napriklad obrazky, videa, odkazy, nazvy, slovni doprovod) s reklamnim, politickym, nabozenskym, urazlivym, obtezujicim, nasilnickym, sexistickym, pornografickym ci jinak moralne zavrzenihodnym nebo pohorsujicim, zvlaste rasistickym a krajne pravicovym nebo levicovym obsahem, osobami nebo zaznamem. Dale se uzivatel zavazuje nepouzivat pravne chranene pojmy, nazvy, obrazky, videa, hudebni dila, hry ani jine materialy. Ve spornem pripade uzivatel neprodlene sam odstrani obsahy, ktere spolecnost XS Software vytkne. XS Software ma take pravo je odstranit sama. Uzivatel bude vzdy dodrzovat vsechny prislusne zakonne a pravni predpisy, obzvlaste na ochranu mladeze, ochranu udaju, ochranu prava osobnosti, ochranu pred hanobenim, autorska prava, znamkova prava atd.

9.4.3 Uzivatel neni opravnen pouzivat sluzby k ilegalnim nebo neopravnenym ucelum. Zejmena neni opravnen pouzivat uzivatelske jmeno a/nebo e-mailove adresy jinych uzivatelu bez jejich predchoziho souhlasu pro zaslani pripadnych nevyzadanych emailu, reklamnich sdeleni nebo k jinym podnikatelskym nebo komercnim ucelum.

9.4.4 Zavinene jednani proti vyse uvedenym povinnostem opravnuje spolecnost XS Software k tomu, aby sama vymazala uzivatelem umistene informace.

9.4.5 XS Software je predevsim opravnena zcela nebo castecne vymazat umistene informace, pokud existuji konkretni naznaky poruseni techto VOP, navodu a pravidel jednotlivych sluzeb nebo pokud jsou jinak protipravni. To jsou napriklad informace, ktere:

 • jsou zjevne pohorsujici, rasisticke, fanaticke, velebici nasili;
 • obtezuji jinou osobu nebo jsou urazejici, vyhrozujici, obscenni, hanobici nebo pomlouvacne;
 • jsou sexisticke, pornograficke nebo maji jinou, mladez ohrozujici povahu nebo obsahuji odkaz k mladezi nepristupne webove strance;
 • obsahuji nespravne nebo zavadejici informace; podporuji ilegalni zpusoby chovani;
 • predstavuji ilegalni nebo neopravnenou kopii nebo sireni autorsky chraneneho dila, napr. poskytnutim ilegalnich pocitacovych programu nebo odkazu na ilegalni pocitacove programy, informace o obchazeni zarizeni na ochranu pred kopiemi a ilegalni hudebni kopie nebo odkazy na ilegalni hudebni kopie nebo jinym zpusobem porusuji autorske pravo;
 • obsahuji odeslani „rizikovych mailu", „retezovych dopisu" nebo nevyzadanych hromadnych mailu, bezprostrednich zprav, „spimmingu" nebo „spammingu";
 • obsahuji omezene, pouze pres jedno heslo pristupne nebo skryte stranky nebo obrazky;
 • podporuji kriminalni aktivity nebo zamery nebo obsahuji navody k ilegalnim aktivitam ci k nim navadeji, mj. ne vsak vylucne informace o vyrobe nebo nakupu zbrani, detske pornografii, podvodu, obchodu s drogami, hazardnich hrach, obtezovani, spammingu, spimmingu, sireni pocitacovych viru a jinych skodlivych souborech, porusovani autorskych prav, patentovych prav nebo zcizeni vyrobnich tajemstvi;
 • vyzyvaji jine uzivatele k uvedeni osobnich udaju pro komercni nebo nezakonne ucely nebo k uvedeni pristupovych udaju;
 • kobsahuji komercni aktivity a/nebo prodeje, napr. verejne souteze, losovani, vymenne obchody, inzeraty, pyramidove hry obsahuji vyobrazeni jine osoby bez toho, aby byl k dispozici jeji souhlas;

9.4.6 Narok na znovuobnoveni smazanych informaci Krome toho je XS Software opravnena vyloucit uzivatele z dalsi ucasti na prislusnych sluzbach a okamzite vypovedet ucet uzivatele pri nekolikanasobnem poruseni vyse uvedenych predpisu navzdory napomenuti. Uplatnovani dalsich naroku spolecnosti XS Software, obzvlaste naroku na nahradu skody, zustava vyslovne vyhrazeno.

9.4.7 Uzivatel bude XS Software informovat o tom, pokud obdrzi informaci o zneuziti sluzeb tretimi osobami, prip. jinymi uzivateli (napr. sireni a zasilani obsahu, ktere jsou dle tohoto bodu 9.4.5 zakazany). Pro zajisteni ucinneho zasahu prosime uzivatele, aby tak ucinil tak pisemne (napr. emailem).

9.5Ruceni uzivatele za pripadne jim umistene informace

9.5.1 Uzivatel je sam zodpovedny za texty, soubory, obrazky, fotky, videa, zvuky, hudebni dila, dila s autorskym pravem nebo jine materialy, informace atd. (dale jako „umistene informace"), ktere poskytne na platforme XS Software nebo vymeni s jinymi uzivateli. XS Software tyto obsahy neprijima za sve ani s nimi nesouhlasi.

9.5.2 XS Software nema kontrolu nad informacemi umistenymi na XS Software. Spolecnost XS Software neprovadi kontrolu umistenych informaci pred jejich zverejnenim. Pokud vsak spolecnost XS Software ma nebo obdrzi informaci o protipravnich umistenych informacich, neprodlene je smaze.

9.5.3 Je vyloucena jakakoli zaruka spolecnosti XS Software za umistene obsahy, obzvlaste za spravnost, uplnost nebo spolehlivost obsahu, materialu nebo informaci.

9.6 Autorska prava

9.6.1 Vsechna prava k informacim umistenym uzivatelem zustavaji uzivateli. Umistenim informace na platformu XS Software a/nebo jeji hry prip. sluzby poskytuje uzivatel spolecnosti XS Software nevyhradni, bezplatnou a kdykoliv svobodne odvolatelnou licenci, aby mohl tyto obsahy verejne nabizet, verejne zobrazovat, reprodukovat a sirit na platforme XS Software resp. hernich strankach.

9.6.2 Krome toho nema XS Software uzivaci prava na informacich umistenych uzivatelem. XS Software neni opravnena sirit umistene informace mimo XS Software, resp. prislusnych stranek her a sluzeb.

9.6.3 Informace umistene uzivatelem na XS Software mohou byt prostrednictvim internetu prohlednuty tretimi osobami z celeho sveta. Uzivatel zde prohlasuje svuj souhlas s poskytnutim informaci.

9.6.4 Tato licence pozbyva platnost, pokud uzivatel obsahy z platformy XS Software a jejich sluzeb smaze.

9.7 Vlastnické právo XS Software

9.7.1. Všechna vlastnictví a práva k duševnímu vlastnictví související s interaktivními hrami vyrobenými XS Software, interaktivní produktové řady jsou vlastnictvím XS Software. To může zahrnovat všechny tituly, počítačový kód, motivy, předměty, postavy, jména postav, příběhy, dialog, fráze o úlovcích, umístění, koncepty, umělecká díla, strukturální a krajinné návrhy, animace, zvuky, hudební skladby a nahrávky, audiovizuální efekty, děje, znak podobizny, provozní metody, osobnostní práva, a veškerá související dokumentace, z nichž všechny jsou ve vlastnictví nebo v licenci XS Software, a jsou chráněny autorskými právy Bulgaria, mezinárodních smluv a úmluv, a dalšími platnými právními předpisy ("Vlastnické právo XS Software").

9.7.2. Uživatelé poskytující XS Software bezvýhradně, celosvětově, volně, s trvalou licencí využívaný komerčně nebo jinak, kreslení / ilustrace na základě vlastnictvím XS Software, kterým uživatel vytváří in-game pro své obchodní účely ve všech komunikačních médiích, v celku, nebo částečně, zkresleném charakteru nebo formě, včetně, ale nikoli výhradně, právo na užívání licencovaného materiálu na svých webových stránkách, stejně jako pro jeho vnitřní, obchodní a reklamní účely. Uživatelé deklaruje, že všechno nahrání neporušuje intelektualní práva, není neférový soutěž nebo mají urážlivý obsah.

10 Naroky z vad

10.1 XS Software poskytne uzivateli k dispozici pristup ke hram a sluzbam v jejich prave dostupne verzi (bod 1.2). Uzivatel nema narok na zachovani nebo dosazeni urciteho stavu / rozsahu funkci hry a/nebo sluzeb. Uzivateli je znamo, ze hry a sluzby nabizene spolecnosti XS Software - jako kazdy software – nikdy nemohou byt zcela bez chyby. Jako vadne plati tedy hry resp. sluzby pouze tehdy, pokud je jejich hratelnost prip. uzivani zavazne a trvale poruseno.

Uzivatel musi pripadne vznikle zavady na hrach, sluzbach nebo jinych vykonech nebo dodavkach spolecnosti XS Software vzdy zdokumentovat s vypovidaci schopnosti a predevsim je pisemne nahlasit s uvedenim zobrazenych chybovych hlaseni. Pred nahlasenim pripadne chyby bude uzivatel konzultovat navod ke hram, resp. sluzbam a prip. jine podpory na odstraneni problemu, ktere poskytla spolecnost XS Software (predevsim seznamy s casto kladenymi dotazy, diskusni fora o problemech). Uzivatel bude dle svych sil podporovat spolecnost XS Software pri moznem odstranovani zavad.

10.2 Uzivatel pisemne vytkne zavady vuci spolecnosti XS Software neprodlene po jejich objeveni. Za ucelem zajisteni dukazu se uzivateli doporucuje smerovat veskere reklamace pisemne (faxem, dopisem nebo emailem) spolecnosti XS Software.

10.3 Ze zaruky jsou vylouceny v zasade chyby, ktere vzniknou vnejsimi vlivy, chyby obsluhy zavinene uzivatelem, vyssi moc nebo zmeny, ktere neprovedla spolecnost XS Software nebo jine manipulace.

10.4 Zaruky v pravnim smyslu spolecnost XS Software neprejima.

11 Omezene ruceni

11.1 Pokud XS Software nabizi svoje sluzby bezplatne, neruci v zadnem pripade za jine skody nez skody zapricinene z hrube nedbalosti nebo skody umyslne. To vsak neplati pro ruceni pri ujme na zivote, tele a zdravi nebo v pripade prevzeti zaruky spolecnosti XS Software.

11.2 Pokud XS Software vyzaduje za svoje sluzby odmenu, ruci XS Software pri skodach zapricinenych z hrube nedbalosti nebo skodach umyslnych neomezene. Pri lehke nedbalosti ruci XS Software jen v pripade poruseni podstatnych smluvnich povinnosti nebo pri poruseni zaruky. Podstatnymi smluvnimi povinnostmi, tzv. kardinalni povinnosti ve smyslu jurisdikce, se rozumi takove povinnosti, ktere jsou podminkou pro radne naplneni smlouvy a v jejichz naplneni muze uzivatel duverovat. Vyse uvedene omezene ruceni neplati pro ruceni pri ujme na zivote, tele a zdravi nebo v pripade prevzeti zaruky spolecnosti XS Software. Ruceni XS Software dle zakona o ruceni za vyrobek i v oblasti aplikace § 44a TKG (nemeckeho zakona o telekomunikacich) zustava nedotceno.

11.3 Povinnost nahrady je pri poruseni podstatnych smluvnich povinnosti omezeno vzdy na predpokladanou skodu.

11.4 Predpokladana skoda je co do sve vyse omezena na € 200,00 na ucet.

11.5 Vyse uvedena vylouceni, prip. omezeni ruceni plati i s ohledem na ruceni uredniku, zamestnancu, clenu pracovniho kolektivu, zastupcu a pomocniku pri plneni spolecnosti XS Software obzvlaste ve prospech podilniku, clenu pracovniho kolektivu, zastupcu, organu a jejich clenu s ohledem na jejich osobni ruceni.

11.6 XS Software ruci za poradenstvi pouze tehdy, pokud se polozeny dotaz tyka obsahu nabidky.

12. O ochrane osobnich udaju

12.1 Naše zásady ochrany osobních údajů (https://xs-software.com/privacy) popisují, jakým způsobem zpracováváme informace, které nám poskytnete při používání našich her a služeb. Chápete, že prostřednictvím svého používání souhlasíte s shromažďováním a používáním těchto informací (jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů).

12.2 Spolecnost XS Software ma povoleni predat uzivatelske informace o platbach jinym poskytovatelum sluzeb nebo treti strane, pokud je to nezbytne pro poplatky a uctovani. XS Software bude informovat uzivatele o jmene treti strany, ktere predala informace. XS Software ma povoleno predat informace o platbe uzivatelu treti strane, poverene sberem placenych poplatku, pokud je tato informace nezbytna a potrebna ke splneni. XS Software nebude prenaset uzivatelska data nebo obsah uzivatelskych soukromych zprav tretim stranam bez ziskani souhlasu uzivatele, pokud nebude spolecnosti ze zakona narizeno zverejnit tyto informace.

13 Zaverecna ustanoveni

13.1 Oznameni a vysvetleni, ktera musi uzivatel odevzdat spolecnosti XS Software, vyzaduji pisemnou formu, coz plati o pro obmenu nebo zruseni pozadavku pisemne formy.

13.2 Soudni prislusnost je Bulgaria, pokud uzivatel po uzavreni smlouvy premisti sve bydliste nebo misto obvykleho pobytu ze Spolkove republiky Bulgaria. To plati i tehdy, pokud neni bydliste ani misto obvykleho pobytu spotrebitele v dobe podani zaloby znamo.

13.3 Pro smlouvy uzavrene spolecnosti XS Software na zaklade techto Vseobecnych obchodnich podminek a pro naroky jakehokoliv druhu, ktere z nich vyplyvaji, plati vyhradne pravo Spolkove republiky Nemecko s vyloucenim ustanoveni k jednotnemu kupnimu pravu UN o nakupu movitych veci a s vyloucenim nemeckeho mezinarodniho soukromeho prava.

13.4 Pokud by byla ustanoveni techto Vseobecnych obchodnich podminek a/nebo smlouvy neucinna nebo se neucinnymi stala, neni tim dotcena ucinnost ostatnich ustanoveni.

September 26, 2018

XS Software JSCo.
15-17 Tintiava Str, Sofia 1113, Bulgaria
Director: Hristo Tenchev
BG200757660