Όροι και Προϋποθέσεις για XS Software

1. Πεδίο Εφαρμογής

Αυτοί οι Όροι ορίζουν τα δικαιώματα, τόσο τα δικά σας όσο και της XS Software (www.XS Software.com).

Η XS-software.com αναφέρεται στους όρους ως "εμείς" , "μας" , τη μάρκα μας XS Software.com (www.XS Software.com) ή εφαρμογή κινητού τηλεφώνου. Με την πρόσβασή σας στο σαιτ, εφαρμογή και/ή εγγραφή σας σε Παιχνίδι ως "χρήστης", συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους. Αν δεν είστε χρήστης, ομοίως αποδέχεστε τους όρους κάθε φορά που μπαίνετε σε Παιχνίδι ή Υπηρεσία παιχνιδιού. Μπορείτε να δείτε τους Όρους όποτε θέλετε πατώντας στο λινκ στο κάτω μέρος της σελίδας των Παιχνιδιών.

Οι παίκτες των παιχνιδιών και των υπηρεσιών XS Software και οι χρήστες των online τυχερών παιχνιδιών πύλη XS Software.com εφεξής 'χρήστες'. Στους εξής γενικούς όρους και προϋποθέσεις (εφεξής Όροι Χρήσης), οι αναφορές που γίνονται σε 'παιχνίδια' ή 'Υπηρεσίες' θα αφορούν τα παιχνίδια και / ή υπηρεσίες που προσφέρονται από XS Software.

XS προσφέρει λογισμικό και υπηρεσίες ψυχαγωγίας στους χρήστες που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήστη δεν θεωρούνται μέρος των γενικών συμβάσεων αν XS Software δεν εγκρίνει αυτό γραπτώς.

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις αφορούν τη χρήση της πύλης παιχνιδιών XS Software.com καθώς και τα ονλαιν παιχνίδια, εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και υπηρεσιών της XS Software. Τα παιχνίδια και οι υπηρεσίες μπορούν να έχουν πρόσβαση κυρίως μέσω ενός προσωπικού υπολογιστή συνδεδεμένο με το Internet μέσω τηλεφώνου, ISDN, ή ισοδύναμη ευρυζωνική σύνδεση. Επιπλέον, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει διάφορες άλλες συσκευές Διαδικτύου με δυνατότητα, σύμφωνα με την οποία το πεδίο της λειτουργίας και / ή τα χαρακτηριστικά απεικόνισης μπορεί να είναι περιορισμένη.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείουν ρητώς ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν όσον αφορά την καθιέρωση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο, σύνδεση με δικτυακούς τόπους και σε παιχνίδια, και το λογισμικό τρίτων, όπως είναι προγράμματα περιήγησης ή λογισμικό πρόσβασης, όπως οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από XS Software.

1.1 Χρήστες

1.1.1 H XS Software προσφέρει τα παιχνίδια και τις υπηρεσίες της αποκλειστικά σε χρήστες με βάση τον Bulgaria Αστικό Κώδικα. Η χρήση των παιχνιδιών και υπηρεσιών της XS Software για χρηματικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς, απαγορεύεται.

1.1.2 Μόνο τα άτομα που έχουν φτάσει την ηλικία των 18 ετών κατά τη στιγμή της εγγραφής δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν το πλήρες φάσμα παιχνιδιών και υπηρεσιών που παρέχονται από την XS Software. Άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα παιχνίδια και τις υπηρεσίες XS Software.

1.1.3 Κατά τη στιγμή της εγγραφής για παιχνίδια και / ή υπηρεσίες XS Software, ο Χρήστης ρητά εγγυάται ότι (i) είναι νόμιμης ηλικίας.

1.2 Αντικείμενο της Σύμβασης, της χρήσης και αλλαγές στα παιχνίδια και στις Υπηρεσίες

1.2.1 XS Software προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν παιχνίδια και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από XS Software στο Διαδίκτυο υπόκειται σε υπάρχουσες τεχνικές και εμπορικές δυνατότητες.

1.2.2 Η συμμετοχή στα παιχνίδια είναι για λόγους ψυχαγωγίας μόνο.

1.2.3 XS Software, ως μέρος των υπηρεσιών της, αποθηκεύει ορισμένες πληροφορίες στο XS Software.com και προσφέρει στους χρήστες του τη δυνατότητα να ανεβαίνουν πληροφορίες στο Internet και να δημιουργούν προσωπικά προφίλ, κ.λπ., τα οποία μπορούν να προβληθούν από άλλους χρήστες των XS Software παιχνιδιών και υπηρεσιών, καθώς και από τρίτους.

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τρίτους μέσω την XS Software.com πύλη, να φορτώσουν και ανταλλασσουν φωτογραφίες, βίντεο, παιχνίδια, μουσική και άλλα μέσα ενημέρωσης, να δημοσιεύουν blogs και σχόλια, να βαθμολογούν παιχνίδια, άλλους χρήστες, τρίτους ή συναλλαγές.

1.2.4 Η χρήση των XS Software παιχνίδια και υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση γίνεται δυνατή μέσω της παροχής των απαραίτητων εφαρμογών σε αντίστοιχες διευθύνσεις από XS Software επίσης διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει ή να πωλήσει τα παιχνίδια της σε άλλα ψηφιακά μέσα και οι οποίες ενδέχεται να έχουν μια σειρά από χαρακτηριστικά που διαφέρουν από τις online εκδόσεις των εν λόγω παιχνιδιών. Η πώληση των εν λόγω παιχνιδιών δεν υπόκειται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

1.2.5 Η χρήση των XS Software παιχνιδιών και υπηρεσιών και περιορίζεται ρητά σε άτομα που δημιούργησε μια λογαριασμό του πελάτη (εφεξής Λογαριασμό) κατά τη στιγμή της εγγραφής. Ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί στην πύλη XS Software.com ή στη διεύθυνση URL του αντίστοιχου παιχνιδιού (ες). Ένας λογαριασμός που έχει δημιουργηθεί στην πύλη XS Software.com επιτρέπει στο χρήστη την πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα παιχνίδια με την επιφύλαξη των όρων που ορίζονται στο Sec. 1.1.

1.2.6 Καταχώριση, δηλαδή μια εφαρμογή για να ανοίξει ένα λογαριασμό, μπορεί να επιτευχθεί με τη συμπλήρωση εντύπου και την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται σε αυτό. Η χρήση των παιχνιδιών XS Software και / ή υπηρεσίες που θα επιτρέπεται από τη στιγμή που ένας λογαριασμός έχει δημιουργηθεί για το χρήστη από XS Software.

1.2.7 Ένας χρήστης μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλούς λογαριασμούς στην πύλη XS Software.com. Πολλά παιχνίδια, ωστόσο, να απαγορεύσει τη χρήση περισσότερων του ενός λογαριασμού από έναν και τον ίδιο το χρήστη ( «απαγόρευση των πολλαπλών λογαριασμών'). Λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται στους κανόνες των αντίστοιχων παιχνίδι (ες). XS Software συνιστά έντονα ότι όλοι οι χρήστες με πολλαπλούς λογαριασμούς να διαβάσετε προσεκτικά τους αντίστοιχους κανόνες του παιχνιδιού (ες), επειδή η χρήση των πολλαπλών λογαριασμών σε ορισμένα παιχνίδια μπορεί να οδηγήσει σε άμεση αναστολή του χρήστη.

Ακόμη και σε παιχνίδια όπου ο χρήστης επιτρέπεται να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμό, οι λογαριασμοί αυτοί δεν μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ή να αλληλεπιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο, σχήμα ή τρόπο (Απαγόρευση της 'πιέζοντας'). Ειδικότερα, ένας λογαριασμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει πλεονεκτήματα για έναν άλλο λογαριασμό από τον ίδιο το χρήστη, για παράδειγμα, για μεταφορά αντικειμένων ή νόμισμα παιχνίδι από ένα λογαριασμό σε άλλο λογαριασμό του ίδιου χρήστη, ή να επιτρέψει έναν Λογαριασμό για την καταπολέμηση του άλλου λογαριασμού του ίδιου χρήστη.

1.2.8 Τη στιγμή που ένας λογαριασμός έχει δημιουργηθεί, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το αντίστοιχο παιχνίδι ή / και υπηρεσιών με πρόσβαση στην πύλη παιχνίδι XS Software.com ή εισάγονται στην αντίστοιχη διεύθυνση URL και να συνδεθεί στη συνέχεια.

1.2.9 Τα παιχνίδια και οι υπηρεσίες έχουν πρόσβαση μόνο μέσω ενός ενιαίου προγράμματος περιήγησης στο Web ή ειδικά εργαλεία, τα οποία διατίθενται ή έχουν εγκριθεί ρητά από XS Software (Απαγόρευση της μη εξουσιοδοτημένο scripts). Με άλλα λόγια: Η χρήση των προγραμμάτων που προκαλούν υπερβολικό φόρτο εργασίας του server είναι αυστηρά απαγορευμένη. Η εφαρμογή του λογισμικού για τη συστηματική ή αυτόματα παιχνίδια ελέγχου ή επιμέρους λειτουργίες παιχνίδι όπως bots, μακροεντολές, κλπ. ή να αναπαράγει ή να αξιολογήσει τα παιχνίδια, τα συστατικά παιχνιδιών ή το περιεχόμενο που προβλέπεται στην πλατφόρμα XS Software.com απαγορεύεται.

1.2.10 Ο Χρήστης δεν έχει καμία νομική απαίτηση για να ανοίξετε ένα λογαριασμό ή να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τη δικτυακή πύλη XS Software.com.

1.2.11 Τρέχουσες τεχνικές και άλλες απαιτήσεις για τα παιχνίδια και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στην πύλη XS Software.com και / ή τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των παιχνιδιών.

1.2.12 XS Software Παιχνίδια και υπηρεσίες είναι συνεχώς ενημερωμένη, προσαρμογή, βελτίωση και τροποποίηση. Για το λόγο αυτό, ο Χρήστης χορηγείται μόνο το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την τρέχουσα έκδοση των αντίστοιχων Παιχνιδιών και Υπηρεσιών.

1.2.13 Η Χρήση της βασικής έκδοσης των Παιχνιδιών είναι ελεύθερη. Μερικά χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα μόνο για να πληρώνουν τους πελάτες (βλέπε Sec. 7 πιο κάτω). Χρήση των Υπηρεσιών είναι δωρεάν εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην περιγραφή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

1.2.14 Ο Χρήστης δεν έχει καμία νομική αξίωση να ζητήσει τη διαιώνιση της XS Software Παιχνίδια και / ή υπηρεσίες που ίσχυαν κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης. XS Software διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία των επιμέρους XS Software Παιχνίδια και / ή υπηρεσίες, ανά πάσα στιγμή χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση ή δικαιολογία. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να XS Software θέμα τον / την πίστωση για χρήση με άλλες XS Software Παιχνίδια ή τις υπηρεσίες της επιλογής του ή να ζητήσει την επιστροφή των πληρωμών που αυτός / αυτή έχει γίνει εκ των προτέρων για τις Υπηρεσίες, όπως Premium οφέλη. Το δικαίωμα του Χρήστη να καταγγείλει τη σύμβαση με άμεση ισχύ λόγω των Παιχνιδιών και / ή υπηρεσιών που είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν παραμένει ανεπηρέαστη. Περαιτέρω απαιτήσεις που επιφέρει ο Χρήστης απαγορεύεται Αν δεν αποφασίζει άλλως ρητώς αναφέρεται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

2. Προσφορά και σύναψη της σύμβασης

2.1 Συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής για το λογαριασμό, ο χρήστης εισάγει σε μια δεσμευτική σύμβαση (εφεξής 'Χρήστης Αίτηση') για την χρήση των Παιχνιδιών και των Υπηρεσιών του XS Software. Για το σκοπό αυτό, όλα τα πεδία του εντύπου εγγραφής σημειώνονται ως 'απαιτείται' πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως και σωστά.

2.2 Η συμφωνία μεταξύ XS Software και ο Χρήστης θεωρείται έγκυρη όταν XS Software εγκρίνει το χρήστη Application. Επιβεβαίωση του χρήστη Αίτηση μπορούν να κοινοποιείται, ρητά από XS Software, ως αποτέλεσμα της δράσης εκ μέρους της XS Software που επιτρέπει στο χρήστη την πρόσβαση στους παιχνίδια και / ή υπηρεσίες της XS Software.

2.3 XS Software θα στείλει αμέσως ένα e-mail επιβεβαίωσης αναγνωρίζοντας την παραλαβή της αίτησης του χρήστη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από το χρήστη κατά τη στιγμή της εγγραφής. Αυτή η αναγνώριση της παραλαβής δεν συνιστά δεσμευτική έγκριση της αίτησης του χρήστη. Η αποδοχή της αίτησης χρήστη και την επιβεβαίωση για την πρόσβαση XS Software Παιχνίδια και υπηρεσίες μπορούν, ωστόσο, να αποσταλεί μαζί με τη βεβαίωση e-mail.

3. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει δήλωσή του της πρόθεσης να εισέλθουν σε μια συμβατική συμφωνία για XS Software Παιχνίδια και υπηρεσίες και να καταδικάσει Premium χαρακτηριστικά από XS Software δεν αναφέροντας τους λόγους, εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων σε γραπτή μορφή, είτε με επιστολή, φαξ ή e-mail. Η περίοδος αυτή αρχίζει το νωρίτερο μετά την παραλαβή των εν λόγω οδηγιών. Η αποστολή της απόσυρσης κατά την περίοδο ανάκληση ικανοποιεί την τήρηση της προθεσμίας ακύρωσης. Αν η συμβατική συμφωνία αναφέρεται σε υπηρεσίες που προσφέρονται από XS Software, το δικαίωμα υπαναχώρησης εκπνέει εάν και όταν XS Software έχει αρχίσει την παροχή αυτών των υπηρεσιών στο τελικό χρήστη με τον / την ρητή συγκατάθεσή του πριν από το τέλος της περιόδου ανάκλησης, ή ο χρήστης έχει ζητήσει ότι XS Software ξεκινήσει η υπηρεσία (ες). Αν ο χρήστης έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί XS Software Παιχνίδια, Υπηρεσίες ή / και την Premium, ο χρήστης θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Διεύθυνση ακύρωσης:

XS Software

Sofia, Bulgaria

Σε περίπτωση που η ακύρωση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα του παιχνιδιού και / ή υπηρεσίες και, κατά περίπτωση, τα χαρακτηριστικά Premium συν το όνομα του χρήστη πρέπει να παρέχονται στη γραμμή θέματος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση έγκυρης απόσυρσης, τις υπηρεσίες ή τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα δύο μέρη θα πρέπει να επιστραφεί και, κατά περίπτωση, κάθε συναφούς χρησιμοποίηση πρέπει να απελευθερωθούν. Αυτό σημαίνει ότι η πληρωμή (ες) που έχουν ήδη γίνει, δεν μπορούν να εξοφληθούν πλήρως με το χρήστη αν αυτός / αυτή που χρησιμοποιείται XS Software Παιχνίδια και / ή υπηρεσίες πριν από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

4. Διαθεσιμότητα

XS Software δίνει εγγυήσεις που παιχνίδια του και τις υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες 90% (ενενήντα τοις εκατό) του χρόνου κατά μέσο όρο ετησίως. Εξαιρούνται από αυτό το ποσοστό είναι χρονικών περιόδων στις οποίες XS Software.com πύλη διακομιστές, ατομικά παιχνίδια ή / και υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο οφείλεται σε τεχνικά ή άλλα προβλήματα τα οποία είναι εκτός του ελέγχου του XS Software, όπως ανωτέρας βίας, από τρίτους πταίσμα, κ.λπ., καθώς και περίοδοι κατά τις οποίες είναι συνήθεις εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν. XS Software μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση σε παιχνίδια της και τις υπηρεσίες, εφόσον απαιτείται για την ασφάλεια του δικτύου και τη διατήρηση της ακεραιότητας του δικτύου, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόληψη των σοβαρών βλάβες ή διακοπές του δικτύου, το λογισμικό ή τα αποθηκευμένα στοιχεία.

5. Πρόσβαση σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, αλλαγές και περαιτέρω κοινοποιήσεις, Επικοινωνία με το χρήστη

5.1 Ο Χρήστης αποδέχεται αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ως δεσμευτική από την υποβολή της αίτησης του χρήστη και τη χρήση XS Software Παιχνίδια και / ή υπηρεσίες. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε σύνδεση με την πύλη XS Software.com, ιδίως όταν κάποιο από τα XS Software παιχνίδια και / ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται. Οι Όροι και Προϋποθέσεις μπορεί να εκτυπωθούν ή να αποθηκευτούν επάνω σε ψηφιακά μέσα ενημέρωσης πριν από την αποστολή της αίτησης του χρήστη.

5.2 XS Software διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις όσον αφορά τις μελλοντικές ρυθμίσεις ανά πάσα στιγμή, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο και αν ο χρήστης δεν είναι σε μειονεκτική θέση κατά παράβαση της καλής πίστης.

5.3 Ο Χρήστης θα πρέπει να κοινοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο και γραπτώς για τις αλλαγές που έγιναν με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Κατά γενικό κανόνα, οι ανακοινώσεις αυτές δημοσιεύονται συνήθως στο XS Software ιστοσελίδες όπου XS Software Παιχνίδια και / ή υπηρεσίες που προσφέρονται, ή μέσω e-mail. Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις θα είναι πάντα να παρέχονται στο χρήστη με μια ανακοίνωση τονίζεται στην επόμενη σύνδεση.

5.4 Ο χρήστης μπορεί να αντιταχθεί στις αλλαγές που έγιναν στους Όρους και Προϋποθέσεις εντός 14 ημερών από τη δημοσίευση της κοινοποίησης και της παραλαβής τους από τον χρήστη. Εάν ο χρήστης δεν έχει αντίρρηση για τις αλλαγές που έγιναν στους Όρους και Προϋποθέσεις μετά τη δημοσίευση και την παραλαβή της γνωστοποίησης των αλλαγών αυτών, γραπτώς, εντός 14 ημερών και να υποβάλει τις αντιρρήσεις της (-ων) να XS Software, ή αν ο ενδιαφερόμενος συνεχίζει να χρησιμοποιεί XS Software Παιχνίδια και / ή υπηρεσίες, τους Όρους και Προϋποθέσεις οι οποίες είχαν αλλάξει ή να τροποποιηθεί, θα πρέπει να θεωρηθεί νομικά δεσμευτική σε σχέση με το χρήστη. Εάν τα αντικείμενα χρήστη εντός της καθορισμένης προθεσμίας, τα δύο μέρη το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με προειδοποίηση ενός μήνα εφόσον τα μέρη δεν έχουν το δικαίωμα να καταγγείλει δεν ανακοίνωση σύμφωνα με το Δευτερόλεπτο 8,1 υπάρχει ήδη. Μέχρι την λήξη έχει οριστικοποιηθεί, η αρχική τους Όρους και Προϋποθέσεις θα παραμένουν σε ισχύ. Κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται για παιχνίδια και / ή υπηρεσίες που εκτείνονται πέρα από την ημερομηνία λήξης θα πρέπει να επιστρέφονται στο χρήστη σε αναλογική βάση. Περαιτέρω αξιώσεις από το χρήστη θεωρείται άκυρη.

5.5 XS Software, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του χρήστη σχετικά με τις αλλαγές αυτές, θα ενημερώσει ειδικά τον Χρήστη σχετικά με τη δυνατότητα να αντιτίθεται στις αλλαγές, την ακύρωση των υπηρεσιών, της καθορισθείσας προθεσμίας και νομικές προεκτάσεις, στην περίπτωση των παραλείποντας να υποβάλει ένσταση.

5.6 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή σε άλλες συμφωνίες με το χρήστη, XS Software γενικά θα επικοινωνεί με το χρήστη μέσω e-mail. Ο Χρήστης θα διασφαλίσει ότι αυτός / αυτή μπορεί να λαμβάνει όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από XS Software στην διεύθυνση αυτός / αυτή υποβλήθηκε στο XS Software κατά τη στιγμή της εγγραφής ή μεταγενέστερα. Ο γενικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τις ρυθμίσεις και τη συντήρηση του φίλτρο spam και για τον έλεγχο τακτικά όλα τα εισερχόμενα e-mail αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή. XS Software διατηρεί το δικαίωμα να αντιστοιχούν με χρήστες που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή της επικοινωνίας που κρίνουν αναγκαίο.

5.7 Μετά επικοινωνώντας XS Software, ο Χρήστης θα αναφέρουν ποια παιχνίδια και / ή υπηρεσίες και το οποίο παιχνίδι και / ή το λογαριασμό της υπηρεσίας του / της αλληλογραφίας αφορούν την.

6. Οδηγίες και κανόνες των Παιχνιδιών

6.1 Οι οδηγίες και κανόνες των Παιχνιδιών και / ή υπηρεσίες θα δημοσιευθούν στη δικτυακή πύλη XS Software.com ή στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Παιχνιδιών και / ή υπηρεσιών.

6.2 Ο Χρήστης έχει συνειδητά επίγνωση του γεγονότος ότι αυτός παίζει μαζί με πολλούς άλλους χρήστες σε απευθείας σύνδεση παιχνίδια, και ότι αυτός / αυτή επικοινωνεί με διαφορετικούς χρήστες των υπηρεσιών πάνω από την πύλη XS Software.com. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών στους παιχνίδια, είναι επιτακτική ανάγκη να είναι οι κανόνες που τηρούνται από όλους τους χρήστες. Με τη χρήση των παιχνιδιών και / ή υπηρεσιών XS Software, ο Χρήστης αναγνωρίζει έτσι τους κανόνες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής ως νομικά δεσμευτικές.

6.3 Ο χρήστης θα πρέπει επίσης να απέχει από την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της XS Software Παιχνίδια και / ή υπηρεσίες ή να διαταράξει την επιτυχή αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών στους παιχνίδια.

7. Τέλη, Όροι πληρωμής, καθυστερήσεις πληρωμών

7.1 Online Παιχνίδια

7.1.1 Βασική Έκδοση

XS Software παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στα παιχνίδια, κατ 'αρχήν από τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη (βλ. Sec. 1.2 ανωτέρω). Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης θα πρέπει αρχικά να παρέχονται μόνο με μια βασική έκδοση του παιχνιδιού. Η δημιουργία ενός λογαριασμού και η χρήση της βασικής έκδοσης είναι δωρεάν. Η βασική έκδοση του παιχνιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί επ 'αόριστον και χωρίς περιορισμούς στη λειτουργία του παιχνιδιού, δεν θίγει το δικαίωμα XS Software να αποσύρει το παιχνίδι. Στη βασική έκδοση, ο χρήστης δεν έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες παιχνίδι.

7.1.2 Χαρακτηριστικά Premium

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να λαμβάνουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα στη βασική έκδοση (εφεξής 'Premium Χαρακτηριστικά'), έναντι αμοιβής. Η Premium δυνατότητες που προσφέρονται ενδέχεται να διαφέρουν από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Πληροφορίες σχετικά με τις τιμές του ασφαλίστρου δυνατότητες που προσφέρονται, τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται Premium με αυτές τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους για χρήση μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα της κάθε αντίστοιχο παιχνίδι.

Ανάλογα με το χαρακτηριστικό γνώρισμα Premium και την τιμή, μια εφάπαξ πληρωμή μπορεί να χρειαστεί να γίνουν προκειμένου να πίστωσης ενός λογαριασμού με τα χαρακτηριστικά ή στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιούνται για ορισμένους σκοπούς υπόκειται στους αντίστοιχους κανόνες του παιχνιδιού, ή να πληρωμές που οφείλονται περιοδικά, όπως είναι σε καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση.

XS Software παιχνίδια αναπτύσσονται συνεχώς. XS Software διατηρεί επομένως το δικαίωμα να προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά ασφάλιστρο ανά πάσα στιγμή. Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής και την ανάπτυξη των Παιχνιδιών, XS Software διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διακόψει κάθε Χαρακτηριστικά Premium και / ή να τα προσφέρει στην βασική έκδοση (βλ. Sec. 7.1.1 ανωτέρω). Εάν ένας χρήστης έχει ήδη προκαταβολές για Premium Χαρακτηριστικά και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα Premium Features επειδή δεν προσφέρονται και / ή διατίθενται επίσης στη δωρεάν βασική έκδοση, XS Software θα προσφέρουν το χρήστη άλλα χαρακτηριστικά Premium της επιλογής τους ως υποκατάστατων και / ή να επιστρέψει το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί σε αναλογική βάση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με άμεση ισχύ. Περαιτέρω αξιώσεις από το χρήστη θεωρείται άκυρη.

Εάν ο χρήστης δεν είναι νόμιμη ηλικία του, αυτός εγγυάται ρητά κατά την οποία διατάσσεται η premium χαρακτηριστικό ότι τα απαραίτητα κονδύλια για να πληρώσει για αυτές τις Premium Χαρακτηριστικά είτε έχουν δοθεί σε αυτόν για το συγκεκριμένο σκοπό και γι 'αυτόν να χρήση στο / την προσωπική τους κρίση.

Εάν υπάρχει πιθανότητα το λογισμικό σε ένα κινητό τηλέφωνο που επιτρέπει την πρόσβαση σε μεμονωμένα παιχνίδια, οι κανόνες για την Premium Χαρακτηριστικά θα ισχύει και για την καταβολή αυτών των δεδουλευμένων εξόδων.

7.1.3 Εγγραφή / Αυτόματη Ανανέωση

Εάν οι πληρωμές για Premium Χαρακτηριστικά πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ο χρήστης εισάγει αποτελεσματικά σε μια συνδρομή Premium για αυτά τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ανανεωθεί αυτόματα αν δεν έχει ακυρωθεί από το χρήστη πριν από τη λήξη της καθορισθείσας προθεσμίας, όπως ορίζεται στο Sec 8.2 παρακάτω. Οι όροι εγγραφής που περιγράφονται στους κανόνες για τα αντίστοιχα παιχνίδια.

7.1.4 Όροι πληρωμής και ημερομηνία λήξης της πληρωμής

XS Software έχει το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή για τη χρήση των Premium Χαρακτηριστικά (βλ. Sec. 7.1.2 ανωτέρω). Η πληρωμή αυτή θα πρέπει να εξοφληθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης και θα χρεώνονται από τον τραπεζικό λογαριασμό ή χρεώνονται στον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας που προβλέπεται από το χρήστη, στο μέτρο που ο Χρήστης δεν έχει επιλέξει άλλο τρόπο πληρωμής, για παράδειγμα, η πληρωμή με κείμενο του μηνύματος για Premium Features. Το ποσό που θα συλλέγονται θα εμφανίζεται ως 'XS Software.com' ή XS Software στους λογαριασμούς των πιστωτικών καρτών ή δηλώσεις τραπεζικό λογαριασμό.

7.1.5 Προσαρμογή του Τέλoυς

XS Software διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τις τιμές ή να προσφέρουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή τους τρόπους πληρωμής ανά πάσα στιγμή, είτε σε προσωρινή ή μόνιμη βάση. Επιπλέον, XS Software επιτρέπεται να αλλάξει τις τιμές σε κάθε δεδομένη στιγμή, με προειδοποίηση έξι εβδομάδας είτε γραπτώς είτε με e-mail που στέλνονται στην διεύθυνση που παρέχεται από τον Χρήστη. Η μεταβολή των τιμών θα αρχίσει να ισχύει αν ο χρήστης δεν έχει αντίρρηση για την αλλαγή των τιμών εντός έξι εβδομάδων. Η συμβατική σχέση θα συνεχιστεί σύμφωνα με τους όρους και τις τιμές που είχαν αλλάξει. XS Software, κατά τη διάρκεια της ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τις αλλαγές αυτές, θα ενημερώσει ειδικά τον Χρήστη σχετικά με τη δυνατότητα να αντιτίθεται στις αλλαγές, την ακύρωση των υπηρεσιών, της καθορισθείσας προθεσμίας και νομικές προεκτάσεις, στην περίπτωση των παραλείποντας να υποβάλει ένσταση.

Εάν τα αντικείμενα χρήστη εντός της καθορισμένης προθεσμίας, τα δύο μέρη επιφυλάσσονται του δικαιώματος να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία στο τέλος του μηνός, εκτός εάν το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως σύμφωνα με Δευτερόλεπτο 8,1 υπάρχει ήδη. Μέχρι την λήξη της σύμβασης, η αρχική τους Όρους και Προϋποθέσεις θα παραμένουν σε ισχύ.

Κάθε πληρωμή που έγινε για παιχνίδια και / ή υπηρεσίες που εκτείνονται πέρα από την ημερομηνία λήξης θα πρέπει να επιστρέφονται στο χρήστη σε αναλογική βάση. Περαιτέρω αξιώσεις από τον χρήστη θεωρείται άκυρη

7.2 Καθυστέρηση πληρωμής

Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, XS Software είναι να εισπράττουν τόκους καθοριστεί στο 5% πάνω από το τρέχον επιτόκιο δανεισμού βάσης. XS Software έχει επίσης το δικαίωμα να διακόψει τις υπηρεσίες και να αναστείλει τον λογαριασμό του Χρήστη (ες) σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής λογαριασμού, δεν επιβαρύνσεις για τις συνδρομές που έχουν τεθεί σε αυτά θα εισπραχθούν. XS Software, ωστόσο, είναι εξουσιοδοτημένο να επιβάλει ένα τέλος επεξεργασίας για την αναστολή ένα λογαριασμό, για την ενημέρωση του χρήστη του λογαριασμού αναστολή, για την επανενεργοποίηση του λογαριασμού ή για τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού με την καταβολή στο ακέραιο. Το ύψος των τελών επεξεργασίας μπορεί να βρεθεί στη δικτυακή πύλη XS Software.com από την πρόσβαση στο αντίστοιχο παιχνίδι και / ή υπηρεσίας. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν ζημία ή ότι ένα σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο της ζημίας που προκλήθηκε λόγω της καθυστέρησης.

7.3 Ανατροπές Direct Debit , Τέλη Ακύρωση

Αν XS συνεπάγεται δαπάνες λογισμικού και / ή τις ζημίες ως αποτέλεσμα της αθέτησης χρήστη ή ανεπαρκής χρήστη κεφάλαια τραπεζικό λογαριασμό, και / ή αν XS Software χρεώνεται τέλος ακύρωσης, λόγω της ακύρωσης της άμεσης πληρωμής χρέωσης, ο Χρήστης θα φέρει όλα τα ακυρωτικά που παράγεται ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. XS Software έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την καταβολή των δαπανών που πραγματοποιούνται από τις επανειλημμένες προσπάθειες να χρεώσει τα έξοδα από το λογαριασμό του Χρήστη μαζί με την αρχική τελών. Εάν η πληρωμή των τελών πραγματοποιείται με άμεση χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, χρεωστική και αντιλογισμός, XS Software θα χρεώσει τέλη υπηρεσία των 9,60 ευρώ ανά άμεση χρέωση τραπεζικού λογαριασμού / πιστωτικής κάρτας συναλλαγής συν τους δεδουλευμένους τραπεζικές αμοιβές. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν ζημία ή ότι ένα σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο της ζημίας που προκλήθηκε λόγω της καθυστερημένης πληρωμής.

7.4 Χωρίς εγγύηση των Βραβείων

XS Software δεν εγγυάται τα βραβεία στους Χρήστες. Ειδικότερα, οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν την καταβολή των βραβείων, εκτός αν αυτή η απαίτηση αυτή περιγράφεται ρητά σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η αξίωση για την καταβολή του δώρου μπορεί να επιτρέπεται μόνον εάν XS Software έχει ρητά προσφέρονται / διαφημίζονται ένα τέτοιο βραβείο.

Η αξίωση για την καταβολή του δώρου Επίσης, δεν υπάρχει αν XS Software μαθαίνει ότι μια ενδεχόμενη απαίτηση για ένα βραβείο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα των τεχνικών ή νομικών πρακτικών και / ή το αποτέλεσμα οιουδήποτε άλλου είδους παράνομη συμπεριφορά, σε γενικές γραμμές . Με τη χρήση των XS Sofware παιχιδιών και / ή υπηρεσιών, έτσι Οι χρήστες συμφωνούν ότι XS Software μπορεί να προβεί σε λεπτομερή έρευνα, ανά πάσα στιγμή σχετικά με τη νομιμότητα της αξίωσης για βραβεία, ενώ και το αίτημα αυτό είναι υπό έρευνα μπορεί να αρνηθεί την καταβολή του δώρου από το χρήστης δεν / ρητή συγκατάθεσή του. Ο ισχυρισμός για ένα βραβείο θα καταπίπτει αν ο χρήστης δεν έχει συμμορφωθεί με τους κανόνες του παιχνιδιού. Εάν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες απαίτησης, εναπόκειται στον χρήστη να παράσχει επαρκείς αποδείξεις ότι αυτός / αυτή συμμορφωθεί με τους κανόνες του παιχνιδιού. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά την υποχρέωση να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, ακόμη και όταν δεν είναι συνήθως κοινή νομική πρακτική να το πράξει.

7.5 Χωρίς Συμψηφισμό. Χωρίς Δικαίωμα Διατήρησης. Χωρίς Εκχώρηση

Ο χρήστης μπορεί μόνο συμψηφισμού απαίτησης από XS Software για εκκρεμείς λογαριασμούς, εάν του / της ανταγωγής δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ή να έχουν κηρυχθεί νομικά δεσμευτικές. Ο χρήστης μπορεί να αρνηθεί την καταβολή μόνο εάν του / της ανταγωγής σχετίζεται με την ίδια τους Όρους και Προϋποθέσεις. Το δικαίωμα του χρήστη να εκχωρήσει / του ισχυρισμών της σε τρίτο μέρος είναι άκυρη.

7.6 Υπηρεσίες

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην περιγραφή Υπηρεσία, Υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς χρέωση.

Επιπλέον, Sec. 7.1 έως Sec. 7,5 εφαρμόζεται για τις υπηρεσίες που βασίζονται στα τέλη.

7.7 Εγγραφές Paypal και Πιστωτικών καρτών

Η InstantPay είναι υπηρεσία εγγραφής. Με το που δέχεστε να λάβετε το 20% μπόνους για μελλοντικές πληρωμές, θα χρεώνεστε κάθε 2 εβδομάδες μετά την πρώτη πληρωμή σας. Οι πληροφορίες πληρωμής θα αποθηκευτούν σε εξωτερικό προμηθευτή και δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Η XS Software δε συλλέγει καμμία πληροφορία και δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στους κατόχους. Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση απ το Προφιλ και Εγγραφες -> Προεπισκόπηση λογαριασμου, στο μενού πληρωμών της XS Software. Ακύρωση εγγραφής μπορεί να γίνει απ το μενού Λογαριασμός -> Ακύρωση λογαριασμού

8. Περίοδος, Τερματισμός

8.1 Απεριόριστη Περίοδος χρόνου

Εάν ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα δεν έχει καθορισθεί, κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή, με άμεση ισχύ, σύμφωνα με την αντίστοιχη διαδικασία καταγγελίας.

8.2 Περιορισμένο χρονικό διάστημα

Σε περίπτωση που οι Όροι και Προϋποθέσεις για τη χρήση των Παιχνιδιών, Υπηρεσιών και / ή Premium Χαρακτηριστικών έχουν γίνει αποδεκτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα (βλέπε Sec. 7.1.2 και Sec. 7.1.3), των ακόλουθων κανονισμών εφαρμόζω. Η σύμβαση για τη χρήση των Παιχνιδιών, Υπηρεσιών και / ή Premium Χαρακτηριστικών θα ανανεωθεί αυτόματα για την ίδια χρονική περίοδο με την αρχική σύμβαση εκτός αν η εγγραφή ή η σύμβαση για τη χρήση Παιχνιδιών, Υπηρεσιών και / ή Premium Χαρακτηριστικών έχει καταγγελθεί από τον χρήστη τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας.

8.3 Δήλωση Λόγου. Τερματισμός για σημαντικό λόγο

Το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμβατική συμφωνία μπορεί να ασκείται από τα δύο μέρη χωρίς να αναφέρονται οι λόγοι.

Τα μέρη μπορούν επίσης να καταγγείλει τη συμβατική συμφωνία για τη χρήση των Παιχνιδιών, Υπηρεσιών και / ή Premium Χαρακτηριστικών για σοβαρούς λόγους, ανά πάσα στιγμή, δεν θίγει τις ανωτέρω κανονισμών.

Σε περίπτωση που XS Software είναι υπεύθυνο για την πρόωρη λήξη της σύμβασης συνεργασίας για την αξιοποίηση των Παιχνιδιών, Υπηρεσιών και / ή Premium Δυνατοτήτων για σημαντικούς λόγους, ο Χρήστης θα λάβει κατ 'αναλογία επιστροφής για όλες τις πληρωμές που έγιναν από αυτόν / της (ειδικά για Premium Features) που ισχύουν για την περίοδο μετά την καταγγελία τίθεται σε ισχύ. Όλες οι άλλες απαιτήσεις του Χρήστη θεωρείται άκυρη εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

XS Software έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμβατική συμφωνία ειδικά για, αλλά δεν περιορίζονται σε, τους ακόλουθους λόγους:

 • Ο Χρήστης έχει καθυστέρηση στην καταβολή αμοιβών ύψους τουλάχιστον 5,00 EUR και δεν έχει καταβάλει παρά το γεγονός ότι έλαβε δύο υπομνήσεις
 • Ο Χρήστης παραβιάζει εν γνώσει οποιουδήποτε νόμου ή των κανόνων των Παιχνιδιών και / ή υπηρεσιών, και δεν διακόψει τις πράξεις του παρά το γεγονός ότι έλαβε προειδοποίηση. Μια προειδοποίηση δεν απαιτείται σε περίπτωση σοβαρού αδικήματος, όπου θα ήταν παράλογο να περιμένουμε XS Software για να εξακολουθεί να δεσμεύεται από τη σύμβαση
 • Ο Χρήστης δεν έχει χρησιμοποιήσει το λογαριασμό του για μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, παρά το γεγονός ότι έλαβε μια υπενθύμιση

Περιπτώσεις κατά τις οποίες θα ήταν παράλογο να περιμένουμε XS Software για να εξακολουθεί να δεσμεύεται από τη σύμβαση σε γενικές γραμμές περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ο Χρήστης παραβιάζει ποινικό δίκαιο
 • Ο Χρήστης παραβιάζει την απαγόρευση των πολλαπλών λογαριασμών που μπορεί να καθορίζεται στους κανόνες του αντίστοιχου του παιχνιδιού (βλ. Sec. 1.2 ανωτέρω)
 • Ο Χρήστης παραβιάζει την απαγόρευση της ώθησης (βλέπε Sec. 1.2 ανωτέρω)
 • Ο Χρήστης παραβιάζει την απαγόρευση των μη εγκεκριμένων scripts (βλ. Sec. 1.2 ανωτέρω)
 • Ο Χρήστης παρέχει εκ προθέσεως ψεύτικα στοιχεία κατά την εγγραφή (βλ. Sec. 2, έντυπο αίτησης χρήστη) ή κατά τη συμπλήρωση καταβολή του ασφαλίστρου Χαρακτηριστικά (βλ. Sec. 7.1).

Σε περίπτωση που XS Software τερματίζει σωστά κάθε συμβατική συμφωνία, για σοβαρούς λόγους, XS Software έχει το δικαίωμα να χρεώσει το ποσό του 75% όλων των τελών τα οποία ο χρήστης θα έπρεπε να πληρώσει για το υπόλοιπο της θητείας είχε ο Χρήστης ο ίδιος κατήγγειλε τη σύμβαση εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, όπως διέπεται από τη συμβατική συμφωνία. Το δικαίωμα του χρήστη να αποδείξει ότι δεν ζημία ή ότι ένα σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο της ζημίας που προκλήθηκε λόγω της παύσης παραμένει άθικτη.

8.4 Γραπτή μορφή για Τερματισμό

Αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή για το τερματισμό της σύμβασης στις αντίστοιχες παιχνίδια, η καταγγελία πρέπει να υποβάλλεται σε γραπτή μορφή, ενώ το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θεωρείται ότι είναι σε συμμόρφωση με την απαίτηση της γραπτής μορφής. Μια λύση για σοβαρούς λόγους, μπορεί να κηρυχθεί σε γραπτή μορφή και πρέπει να περιλαμβάνει το λόγο (-ους) για την ακύρωση.

9. Ευθύνες και Λοιπές Υποχρεώσεις του Χρήστη. Ευθύνη για τις πληροφορίες ανεβασμένες από το χρήστη. Πνευματικά δικαιώματα

9.1 Ευθύνες

Η πρωταρχική ευθύνη του χρήστη είναι να καταβάλει τα δεδουλευμένα έξοδα, εκτός εάν δεν χρησιμοποιεί τη βασική έκδοση των Παιχνιδιών και / ή υπηρεσιών (βλ. Sec. 7.1.1 ανωτέρω). Μια άλλη κύρια ευθύνη του χρήστη να είναι σωστά και πλήρως υποβάλουν όλες τις πληροφορίες που ζητούνται από XS Software κατά την είσοδό τους στη συμβατική συμφωνία ή κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τον χρήστη. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με / του προσώπου του ή άλλα γεγονότα που σχετίζονται με τη σύμβαση (ιδίως τα στοιχεία της κάρτας τράπεζα ή πιστωτικό) και το οποίο αυτός προβλέπει, για την εφαρμογή χρηστών ή κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης που είναι πλήρεις και ορθές του / γνωρίζει. Ο Χρήστης υποχρεώνει ίδιος / η ίδια να ενημερώσει XS Software για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές δεν αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Μετά από αίτηση XS Software, ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τους κανόνες παιχνιδιού. Στην περίπτωση της επανειλημμένη παραβίαση των κανόνων, παρά τις προειδοποιήσεις για το σκοπό αυτό, ή, στην περίπτωση μιας σοβαρής παραβίασης των κανόνων (βλ. Sec. 8.3.1), XS Software διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει άμεσα όλες τις υπηρεσίες και δεν προειδοποίηση, και να καταγγείλει τη σύμβαση.

9.2 Εγκατάσταση λογισμικού

XS Software δεν ευθύνεται για ζημιές ή απώλεια των δεδομένων στον υπολογιστή του χρήστη που μπορεί να προκληθεί από την εγκατάσταση του λογισμικού που δεν προέρχεται από XS Software.

9.3 Περαιτέρω Υποχρεώσεις του Χρήστη

9.3.1 XS Software παρέχει τα διαθέσιμα παιχνίδια και οι υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση για χρήση με ένα web browser. XS Software δεν παρέχει ουτε εγκαθιστά κάθε του λογισμικού που απαιτείται από τον χρήστη με δική του / τοπικό υπολογιστή της, αλλά κυρίως δεν περιορίζεται στο λειτουργικό σύστημα, web browser (ες) ή plug-ins όπως το Flash ή Java, κατά περίπτωση. XS Software επίσης δεν παρέχει καμία υπηρεσία υποστήριξης για τέτοιες εγκαταστάσεις λογισμικού. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να διατηρεί τον υπολογιστή σε κατάσταση η οποία επιτρέπει τη χρήση των παιχνιδιών XS Software. Ως εκ τούτου, XS Software δεν παρέχει κανενός είδους τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση σε τοπικό επίπεδο που απαιτείται λογισμικό.

9.3.2 Ο Χρήστης υποχρεώνει τον εαυτό του/της για την αντιμετώπιση όλων των δεδομένων που παρέχονται από XS Software για τους σκοπούς της πρόσβασης των Παιχνιδιών και Υπηρεσιών (login, passwords κ.λπ.) σε ένα αυστηρά εμπιστευτικό τρόπο. Ο χρήστης θα ενημερώσει XS Software δε αμελλητί εάν μαθαίνει ή υποψιάζεται ότι μια παράνομη τρίτος έχει αποκτήσει την κατοχή των εν λόγω δεδομένων πρόσβασης. XS Software συμβουλεύει το χρήστη να κάνει αυτό σε γραπτή μορφή, π.χ. μέσω e-mail. Σε περίπτωση που, με την αμέλεια του χρήστη, τρίτη κατάχρηση μέρη την πρόσβαση σε δεδομένα να έχουν πρόσβαση σε XS Software Παιχνίδια και / ή υπηρεσίες, ο Χρήστης θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε και όλα τα τέλη και επιβαρύνσεις που δημιουργούνται. XS Software έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει όλα τα είσοδο σε λογαριασμό με τα δεδομένα του χρήστη με την είσοδο του χρήστη ο ίδιος στον λογαριασμό. Για λόγους ασφαλείας, XS Software συμβουλεύει ότι οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να αλλάξει σε τακτική βάση. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση του λογαριασμό του / της.

9.3.3 Σε περίπτωση που XS Software έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι μια παράνομη τρίτος είναι εσφαλμένα στην κατοχή των στοιχείων πρόσβασης, XS Software μπορεί, κατά την κρίση του, να αλλάξετε τα στοιχεία του λογαριασμού πρόσβασης δεν προηγούμενη ειδοποίηση ή να αναστείλει αντίστοιχο λογαριασμό. XS Software θα ενημερώσει αμελλητί το νόμιμο χρήστη και, κατόπιν αιτήσεως, ανακοινώνουν τα νέα δεδομένα την πρόσβαση σε αυτόν ή αυτήν δεν αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει να αποκατασταθεί η αρχική πρόσβαση στα δεδομένα.

9.3.4 XS Software προστατεύει τα συστήματα του ενάντια στους ιούς. Ακόμα κι έτσι, λοιμώξεις του ιού δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί εντελώς. Επίσης, είναι δυνατή η χωρίς εξουσιοδότηση τρίτα μέρη μπορούν να στείλουν e-mail χρησιμοποιώντας το όνομα του XS Software δεν συγκατάθεση XS Software, και ότι μια τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν ιούς, spyware ή συνδέσμους για το περιεχόμενο ιστοσελίδων που, με τη σειρά του, μπορεί να περιέχουν ιούς ή spyware. XS Software δεν έχει καμία επιρροή τέτοιων περιστατικών. Ο χρήστης συμφωνεί να ελέγχει όλα τα εισερχόμενα mail που στέλνονται ή υποτίθεται ότι έχει σταλεί από ή στο όνομα του XS Software για τους πιθανούς ιούς. Το ίδιο ισχύει και για mails από άλλους χρήστες των Παιχνιδιών ή Υπηρεσιών

9.3.5 Ο χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του XS Software, τους υπαλλήλους της, δικαιούχοι και αντιπροσωπευτικός παράγοντες, ιδίως περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε διαχειριστές και οι συντονιστές του φόρουμ για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι και / ή υπηρεσία.

9.3.6 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι αυτός / αυτή δεν πρέπει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, χρήση του λογαριασμού, όνομα σύνδεσης ή τον κωδικό ενός άλλου χρήστη.

9.4 Υποχρεώσεις χρήστη όσον αφορά τις πληροφορίες για Ανέβασμα

9.4.1 Ο Χρήστης οφείλει να επιδείξει τη δέουσα προσοχή στην επιλογή των πληροφοριών που αυτός θέτει στη διάθεση των άλλων χρηστών με το φόρτωμα στην πύλη XS Software.com.

9.4.2 Ο Χρήστης δεν θα χρησιμοποιεί την υπηρεσία (ες) για τη διανομή περιεχομένου που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε φωτογραφίες, βίντεο, σύνδεσμοι, τα ονόματα, λέξεις που περιέχουν πολιτικές, θρησκευτικές, υβριστικό, προσβλητικό, βίαιο, σεξιστικά, πορνογραφικό ή άλλο ανάρμοστο θέμα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως ρατσιστικό, εξτρεμιστικές δεξιά ή αριστερά περιεχόμενο εξτρεμιστικές, πρόσωπα ή απεικονίσεις. Επιπλέον, ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλως προστατεύεται νομικά όρους, ονόματα, φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, παιχνίδια, ή άλλο υλικό. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης πρέπει να αρθούν αμέσως οποιοδήποτε περιεχόμενο αμφισβητείται από XS Software. XS Software έχει επίσης το δικαίωμα να αφαιρέσει τέτοια αμφιβόλου περιεχομένου από μόνη της. Ο χρήστης θα είναι πάντοτε σύμφωνες με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά την προστασία της νεολαίας, των δεδομένων της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων, την προστασία από τη συκοφαντία και δυσφήμηση, νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικών σημάτων.

9.4.3 Ο Χρήστης δεν μπορεί να κάνει κακή χρήση της υπηρεσίας (-ων) για την παράνομη ή αναρμόδια σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των ονομάτων λογαριασμό ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των άλλων Οι χρήστες που δεν προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφημιστικά μηνύματα ή για άλλους εμπορικούς σκοπούς.

9.4.4 XS Software έχει το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλεται από τον Χρήστη σε υπαίτια παράβαση των ανωτέρω κανόνων και κανονισμών.

9.4.5 9.4.5 XS Software έχει δικαίωμα ιδίως να διαγράψει οποιαδήποτε πληροφορία, εν όλω ή εν μέρει, το οποίο έχει υποβληθεί από το χρήστη και η οποία δίνει λόγους επιχείρηση να υποδηλώνει παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, τις οδηγίες και τους κανόνες των αντίστοιχων υπηρεσιών (α) ή με άλλο τρόπο κατά παράβαση του ισχύοντος δικαίου. Αυτό, για παράδειγμα, περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε:

 • πληροφορίες που είναι ρητά προσβλητικό, ρατσιστικό, φανατικών, ή δοξάζει βία.
 • πληροφορίες που είναι σε molesting, προσβλητικό, απειλητικό, άσεμνο, φύση δυσφήμιση είναι δυσφημιστικό ή σε άλλα πρόσωπα.
 • πληροφορίες που είναι σεξιστικά, πορνογραφικό ή άλλο τρόπο επιβλαβή για ανήλικο πρόσωπα, ή που περιέχει συνδέσεις με δικτυακούς τόπους ακατάλληλο για ανήλικο πρόσωπα.
 • πληροφορίες που είναι ψευδείς ή παραπλανητικές και / ή που προορίζονται για την προώθηση των παράνομων δραστηριοτήτων.
 • παράνομη ή αναρμόδια αντίγραφα ή διανομών του έργου το οποίο προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα, όπως με την παροχή παράνομων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συνδέσεις με παράνομο προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφορίες για το πώς να παρακάμψει τα μέτρα προστασίας αντιγραφής, την παράνομη αντιγραφή της μουσικής, συνδέσεις με την παράνομη αντιγραφή της μουσικής ή άλλες παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • την αποστολή των μηνυμάτων σκουπίδια, mails αλυσίδα και / ή ανεπιθύμητα μηνύματα χύμα, άμεσα μηνύματα, spimming και spamming.
 • >σελίδες περιορισμένης πρόσβασης ή εικόνες που είναι κρυμμένες ή προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης
 • προώθηση ή την έγκριση των εγκληματικών δραστηριοτήτων ή την παροχή οδηγιών για τη διάπραξη εγκληματικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή ή την αγορά των όπλων, της παιδικής πορνογραφίας, της απάτης, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, τυχερών παιχνιδιών, καταδίωξη, spamming, spimming, διανομή των ιών υπολογιστών και άλλες επιβλαβείς αρχεία, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και / ή κλοπή των εμπορικών μυστικών.
 • προσέλκυση χρηστών να αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες για εμπορικούς ή παράνομους σκοπούς, ή να τον ωθήσουν να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία σύνδεσης.
 • εμπορική προώθηση πωλήσεων ή δραστηριότητες, όπως οι διαγωνισμοί, κληρώσεις, swapping προσφορές, μικρές αγγελίες και / ή συστήματα πυραμίδων.
 • παροχή εικόνα (ες) του άλλου προσώπου που δεν ρητή συγκατάθεση του ατόμου.

9.4.6 Ο Χρήστης δεν δικαιούται να απαιτήσει ότι οι εν λόγω πληροφορίες που έχουν διαγραφεί να αποκατασταθεί. Επιπλέον, XS Software έχει επίσης το δικαίωμα να αποκλείσει την παραβατική χρήστη από τη συνεχιζόμενη χρήση των αντίστοιχων υπηρεσιών (ες) και, σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων των ανωτέρω απαγορεύσεων παρά την γραπτή ειδοποίηση, να τερματίσει το λογαριασμό του Χρήστη δεν προηγούμενη προειδοποίηση. XS Software διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε περαιτέρω αναγκαίες και συμπληρωματικές απαιτήσεις, ιδίως το δικαίωμα αποζημίωσης.

9.4.7 Ο Χρήστης θα ενημερώσει XS Software σε περίπτωση που αυτός / αυτή διαπιστώσει κατάχρηση της υπηρεσίας (-ων) από άλλους χρήστες ή τρίτους, όπως η ενίσχυση της πρόσβασης ή τη διαβίβαση πληροφοριών που παραβιάζει αυτό Sect. 9.4. Για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελεσματικά μέτρα μπορούν να ληφθούν, XS αιτήματα Λογισμικό ότι οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εγγράφως (π.χ. e-mail).

9.4.8 To ensure that effective measures can be taken, XS Software requests that such information be provided in writing (e.g. e-mail).

9.5 Ευθύνη Χρήστη όσον αφορά Ανεβασμένες Πληροφορίες

9.5.1 Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε κείμενα, αρχεία, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, ήχους, μουσική, πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο υλικό, πληροφορίες, κλπ. (εφεξής 'Ανεβασμένες Πληροφορίες») τις οποίες αυτός προσθέτει στην πύλη XS Software.com ή μοιράζεται με άλλους χρήστες. XS Software δεν συγχωρεί ουτε εγκρίνει αυτές τις πληροφορίες.

9.5.2 XS Software δεν έχει τον έλεγχο των Ανεβασμένων Πληροφοριών σχετικά με τη δικτυακή πύλη XS Software.com. XS Software δεν αξιολογεί τις πληροφορίες Uploaded πριν από τη δημοσιοποίηση. Αν XS Software μαθαίνει ότι η συγκεκριμένη Ανεβασμένη πληροφορία είναι παράνομη, θα διαγραφεί αμέσως.

9.5.3 XS Software αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή εγγύηση σε σχέση με την Ανεβασμένες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα και αξιοπιστία.

9.6 Πνευματικά δικαιώματα

9.6.1 Ο Χρήστης διατηρεί όλα τα δικαιώματα του Uploaded Πληροφοριών. Με την υποβολή πληροφοριών για την πύλη XS Software.com, τους παιχνίδια ή υπηρεσία (ες), οι επιδοτήσεις χρήστη XS Software σε μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια, χωρίς χρέωση, για δημόσια προσφορά, απεικόνιση, αναπαραγωγή και διανομή αυτών των πληροφοριών.

9.6.2 Ο Χρήστης δεν παραχωρεί XS Software οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιώματα για την Uploaded πληροφοριών. XS Software δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ή να διανείμει Uploaded πληροφορίες εκτός της πύλης XS Software.com, παιχνίδια ή υπηρεσία (ες).

9.6.3 Με την υποβολή των πληροφοριών, ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι Uploaded Πληροφορίες σχετικά με τη δικτυακή πύλη XS Software.com μπορεί να έχει πρόσβαση σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του Διαδικτύου. Με το φόρτωμα των πληροφοριών αυτών, ο Χρήστης συμφωνεί με αυτές τις συνθήκες.

9.6.4 Η προαναφερθείσα άδεια λήγει κατά το χρόνο κατά τον Uploaded Περιεχόμενο έχει διαγραφεί από την πύλη XS Software.com και των Υπηρεσιών από τον Χρήστη.

9.7 Ιδιοκτησία της XS Software

9.7.1. Οι τίτλοι, ιδιοκτησία και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των παιχνιδιών που παράγονται απο και εντός του παιχνιδιών ανήκουν στην XS Software. Περιλαμβάνονται τίτλοι, κώδικες, θέματα, αντικείμενα, χαρακτήρες, ονόματα χαρακτήρων, ιστορίες, διάλογοι, ατάκες, έννοιες, τοποθεσίες, artwork, σχέδια χάρτη ή κτιρίων, κινούμενα σχέδια, ήχοι, μουσικές συνθέσεις, οπτικοακουστικά εφε, μέθοδοι χρήσης, ομοιότητες χαρακτήρων και οτιδήποτε σχετικές τεκμηριώσεις. Η XS Software είναι ιδιοκτήτρια ή αδειούχος χρήσης και προστατεύονται απο τους νόμους περι πνευματικής ιδιοκτησίας της Βουλγαρίας, διεθνείς συνθήκες και άλλους εφαρμοζόμενους νόμους. ("Ιδιοκτησία της XS Software")

9.7.2 Οι χρήστες επιτρέπουν στην XS Software τη δωρεάν και χωρίς δικαιώματα, μη αποκλειστική, παγκόσμια, με αέναη δυνατότητα χρήσης και εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή μη σκοπούς, οποιουδήποτε σχεδίου/ζωγραφιάς(ολόκληρης ή μη, αυτούσιας ή όχι) που δημιουργούν εντός του παιχνιδιού για σκοπούς ενδοεταιρικούς, εμπορικούς και διαφημιστικούς. O χρήστης συμφωνεί οτι οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου δεν αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλου είδους αδικία και κατάχρηση.

10. Απαιτήσεις που βασίζονται σε Ελαττώματα

10.1 XS Software παρέχει την πρόσβαση των παιχνιδιών και υπηρεσιών χρήστη στην τρέχουσα εκδοχή τους μόνο (Sec. 1.2). Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να απαιτεί τη διατήρηση ή την αποκατάσταση μιας συγκεκριμένης έκδοσης ή το φάσμα των λειτουργιών των παιχνιδιών και / ή υπηρεσίες. Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι παιχνίδια και τις υπηρεσίες που παρέχονται από XS Software, όπως και με κάθε άλλο λογισμικό, δεν μπορεί ποτέ να είναι εντελώς απαλλαγμένο από λάθη. Ως εκ τούτου, τα παιχνίδια και οι υπηρεσίες μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι ελαττωματικά, ή εάν η χρηστικότητα τους έχει πληγεί σοβαρά και για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ο Χρήστης οφείλει να τεκμηριώνει τις βλάβες στους παιχνίδια και / ή υπηρεσίες ή / και άλλες παραδόσεις του XS Software, και να τεκμηριώνεται πλήρως γραπτώς μαζί με ένα πρωτόκολλο από τα μηνύματα λάθους που εμφανίζονται. Πριν από την υποβολή εκθέσεων δυνητικό σφάλμα, ο χρήστης πρέπει να συμβουλεύεται τις οδηγίες για το παιχνίδι και / ή υπηρεσιών και κάθε άλλο εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων που παρέχονται από XS Software (ιδιαίτερα συχνές λόγω καταλόγων και των διοικητικών συμβουλίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων). Ο χρήστης θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη XS Software σε οποιεσδήποτε προσπάθειες για εντοπισμό σφαλμάτων του παιχνιδιού ή της υπηρεσίας.

10.2 Ο Χρήστης θα ενημερώσει XS Software σε γραπτή μορφή των ελλείψεων και δεν αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την ανακάλυψή τους. Εμφανή λάθη σε εμπορεύματα - συμπεριλαμβανομένων των εικονικών αγαθών - πρέπει να αναφερθεί XS Software γραπτώς, εντός δύο εβδομάδων μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων αυτών. Για να συμμορφωθεί με την προθεσμία αυτή, αρκεί το ότι η έκθεση αποστέλλεται εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Αν δεν έχει γνωστοποιηθεί εντός αυτής της προθεσμίας, όλες τις απαιτήσεις που βασίζονται στο εν λόγω ελαττώματα δεν πρέπει να προσφύγει. Για να αποδείξει ότι η προθεσμία τηρήθηκε, συνιστάται να υποβάλλει τις εκθέσεις αυτές εγγράφως (φαξ, επιστολή ή e-mail) για να XS Software.

10.3 XS Software δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από εξωτερικές επιρροές, κακή διαχείριση από τον Χρήστη, ανωτέρας βίας ή αλλαγές ή χειρισμοί που δεν εκτελούνται από XS Software.

10.4 XS Software δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση ή εγγυήσεις.

11. Περιορισμός της ευθύνης

11.1 XS Software δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνη για ζημίες εφόσον δεν προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια Ο προαναφερόμενος περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει για την ευθύνη για σωματικές βλάβες στη ζωή, το σώμα, και την υγεία. Δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η ζημία είναι το αποτέλεσμα της παραβίασης από μία κυρίαρχη υποχρέωση, αποτελεί ουσιαστικό υποχρέωση ή εγγύηση. XS Software παραμένει υπεύθυνος για την ευθύνη λόγω προϊόντων σύμφωνα με την Sec. 44 TKG.

11.2 ευθύνη για την παραβίαση από μία κυρίαρχη υποχρέωση ή ουσιαστική υποχρέωση περιορίζεται στις ζημίες που θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί.

11.3 Η ζημία που μπορεί να προβλεφθεί περιορίζεται σε 200.00 ευρώ ανά λογαριασμό.

11.4 Ο ανώτερος περιορισμός της ευθύνης ισχύει και για την προσωπική ευθύνη του προσωπικού, των εργαζομένων, των βοηθών και αντιπροσωπευτικός του XS Software πράκτορες, και ιδίως συνεισφέροντες, οι εκπρόσωποι, τα όργανα, οι μέτοχοι της XS Software και των μελών τους.

11.5 XS Software είναι μόνο υπεύθυνη για την παροχή συμβουλών όσον αφορά το περιεχόμενο των παιχνιδιών των υπηρεσιών.

11.6 XS Software αποστασιοποιείται ρητά από το περιεχόμενο της κάθε ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες επαφές από τις σελίδες XS Software. XS Software δεν φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα και / ή ιστοσελίδες. Οι πάροχοι των αντίστοιχων δικτυακών τόπων είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

12. Προστασία προσωπικών δεδομένων

12.1 Η Πολιτική Απορρήτου (https://xs-software.com/privacy) περιγράφει τον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών που μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τα Παιχνίδια και τις Υπηρεσίες μας. Κατανοείτε ότι μέσω της χρήσης σας, συναινείτε στη συλλογή και χρήση (όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου) αυτών των πληροφοριών.

12.2 XS Software επιτρέπεται να διαβιβάζουν πληροφορίες πληρωμής του Χρήστη σε άλλους παρόχους υπηρεσιών ή τρίτων, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για τον καθορισμό των τελών χρήσης και χρέωσης. XS Software θα ενημερώσει το χρήστη για το όνομα του εμπλέκεται τρίτο μέρος. XS Software επιτρέπεται να διαβιβάσει την πληροφορία καταβολή ενός χρήστη σε ένα τρίτο μέρος επιφορτισμένος με την είσπραξη τελών πληρωμής εάν και εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες και απαιτούνται για να εκπληρώσουν το σκοπό αυτό. XS Software δεν θα μεταδώσουν δεδομένα χρήστη ή το περιεχόμενο των ιδιωτικών μηνυμάτων του Χρήστη σε τρίτους, εφόσον δεν έχει λάβει τη συγκατάθεση του χρήστη, όσο XS Software δεν απαιτείται από το νόμο να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές.

13. Τελικές ρήτρες

13.1 Οποιαδήποτε και όλες οι αλλαγές, τροποποιήσεις ή η καταγγελία της σύμβασης, είτε εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς να θεωρούνται έγκυρες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης να αναστείλει ή να τροποποιήσει την απαίτηση για τη χρήση του σε γραπτή μορφή.

13.2 Η νομική θέση της δικαιοδοσίας είναι Σόφια, Βουλγαρία, στην περίπτωση που ο χρήστης αλλαγές του για τη νομική κατοικία ή τη συνήθη τόπο κατοικίας του σε τόπο εκτός της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας μετά την σύμβαση έχει συναφθεί. Οι όροι αυτοί ισχύουν επίσης εάν η νόμιμη κατοικία ή συνήθης τόπος κατοικίας είναι άγνωστος κατά τη στιγμή νομική δράση αρχειοθετείται.

13.3 Το δίκαιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ισχύει αποκλειστικά για όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται από XS Software βασίζονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και για κάθε περαιτέρω το είδος των απαιτήσεων που γεννήθηκαν τους. με την εξαίρεση των διατάξεων που αφορούν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις συμβάσεις για την διεθνή πώληση των εμπορευμάτων και τον αποκλεισμό του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου Βουλγαρίας.

13.4 Εάν οποιαδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι άκυρο ή χάνει την ισχύ της, η ισχύς των λοιπών διατάξεων δεν πρέπει να επηρεάζονται.

September 26, 2018

XS Software JSCo.
15-17 Tintiava Str, Sofia 1113, Bulgaria
Director: Hristo Tenchev
BG200757660