شرایط و ضوابط عمومی XS Software

1. حدودِ اعمال

ین قوانین حقوق و تعهدات شما و کمپانی XS Software (www.xs-software.com).

کلمه "ما" ،"ما" و "برای ما" در رابطه با بازیهای آنلاین نظیر ( بانوی محبوب، نمکیسا، خانوارز، آندرومدا5، موزی وارز، صوفیا وارز، لیوادا، قهرمان صفر، تروپیکالا، ریجوار ، استخوان کهربایی، جنگ جادو، پبراتی و ....) و همچنین سرویس های مربوط در این وبسایت و تمامی پروژه های xs-software نیز به xs-software.com همچنین کلیه سایت های جهان(در کل "سایت")، و برند xs-software.com یا app mobile برمیگردد. با بازکردن این وب سایت، app mobile و / یا ثبت نام به عنوان کاربر برای بازی ها، شما با این قوانین موافقت میکنید.

اگر کاربر نیستید، هر بار که به این بازیها یا سرویسهای بازیها دسترسی پیدا کنید به همین منوال به قوانین پایبندید.

با استفاده از لینک پایین صفحه بازیها میتوانید هر زمان به این قوانین دسترسی داشته باشید.

قوانین پیش رو بر استفاده از پرتال بازی XS Software.com و همچنین بازیهای آنلاین، app mobile و سرویس های xs-software حاکم است.

از این به بعد بازیکنان بازی های آنلاین و کاربران سرویس ها و پورتال بازی های آنلاین XS Software.com به عنوان 'کاربران' ارجاع خواهند شد. در شرایط و ضوابط ارائه شده زیر ( زین پس به عنوان شرایط و ضوابط از آن یاد میشود) ، اشاره بر 'بازی ها' و 'سرویس های' میوند که از طرف XS Software ارائه می شوند.

بازی ها و سرویسهای ارائه شده از طرف XS Software منحصرا بر طبق این شرایط و ضواط میباشد. کاربران شرایط و ضوابط به عنوان قسمتی از قرارداد درنظر گرفته نمیشوند مگر آنکه به صورت کتبی از طرف XS Software با ان موافقت شده باشد.

شرایط و ضوابط زیر به همین ترتیب برای استفاده از پورتال بازی های XS Software.com درست مانند دیگر بازی ها و سرویسهای ارائه شده از XS Software نیز اعمال می گردد. بازی ها و سرویسها معمولا از طریق یک کامپیوتر شخصی متصل به اینترنت از طریق تلفن ، ISDN ، پهنای باند و مواردمشابه در دسترس قرار گیرند. در کل ، امکان استفاده از وسایل قابل اتصال به انترنت که به موجب آن برخی کارکتر ها محدود نشان داده شوند نیز در محدوده اعمال این شرایط و ضوابط قرار میگیرند.

این شرایط و ضوابط صراحتا هرگونه سوالی که ممکن است در راستای چگونگی دسترسی به اینترنت، اتصال به وبسایت های بازی و سرویس ها و نرم افزارهای third-party مانند مرورگرها و دیگر نرم افزاهای دسترسی به دلیل آنکه توسط XS Software فراهم نشده اند را محروم میکند.

1.1 کاربران

1.1.1 ایکس اس سافتور بازی ها و سرویس های خود را بر اساس قانون مدنی بلغارستان در اختیار کاربران خود می گذارد. را قبول دارند، ارائه میکندو استفاده از بازی ها و سرویسهای XS Software به منظور کسب درآمد و یا هرگونه اهداف تبلیغاتی به موجب آن ممنوع است .

1.1.2 تنها آن افرادی که به سن قانونی 18 سال رسیده اند و یا رضایت از طرف ولی و سرپرست قانونی خود در زمان ثبت نام دارند مجاز به استفاده از کلیه سرویسها و بازی های تولید شده توسط XS Software را دارند. افرادی که زیر سن مذکور هستند و شاید اجازه از ولی قانونی خود دارند ، اید با این وجود حق شرکت در بازیها بر طبق محدودیت سنی که برای آن بازی مشخص شده باشد را نداشته باشند.

1.1.3 در زمان ثبت نام برای استفاده از یک سرویس و یا بازیXS Software، کاربر صریح تضمین میکند که او از سن قانونی برخوردار است یا رضایت ولی قانون خود را دارا میباشد.

1.2 موضوع مربوط به قرارداد ، چگونگی استفاده و تغییرات بازی و سرویسها

1.2.1 XS Software به کاربران خود استفاده از یازی ها و سرویسهای آنلاین تولید شده توسط خود را ارائه میکند بر حسب قابلیت های فنی و مقدورات تجاری کنونی.

1.2.2 شرکت در بازی ها فقط برای اهداف سرگرمی است .

1.2.3 XS Software ، برای قسمتی از سرویسهایش ، اطلاعات اصلی را در XS Software.com ذخیره میکند و به کاربران خود اجازه آپلود کردن اطلاعات روی اینترنت و ایجاد پروفایل های شخصی و غیره را میدهد. که قابل مشاهده توسط دیگر کاربران بازی ها و سرویس های XS Software می باشد.

از این گذشته ، کاربر میتوانید با دیگران از طریق پورتال XS Software.comارتباط برقرار کند، تصویر، ویدئو ، بازی موزیک و دیگر انواع مدیا آپلود کند یا تغییر دهد ، بلاگ های خود را منتشر کند و به بازی ها ، دیگر کاربران نظر دهد.

1.2.4 استفاده از بازی ها و سرویسهای آنلاین XS Software از طریق برنامه های کاربردی و URL های مربوطه امکان پذیر است . همچنین حق پیشنهاد و یا فروش بازی های خود به دیگر مدیاهای دیجیتال که گاهاً ویژگی های متفاوتی با بازی های آنلاین دارد را نیز محفوظ نگه میدارد. فروش چنین بازیهای هایی موضوع این شرایط و ضوابط نیست.

1.2.5 استفاده از بازی ها و سرویس های XS Software صراحتاً برای افرادی که قبلاً یک حساب ایجاد کرده اند محدود می باشد. یک حساب میتواند در پورتال XS Software.com و یا آدرس اینترنتی بازی یا بازیهای مربوطه ایجاد شود . حسابی که در پورتال XS Software.com ایجاد شده است به کاربر این اجازه را می دهد که تحت شرایط ذکر شده بالا در بند چهارم بخش 1.1 در بالا اشاره شده است.

1.2.6 ثبت نام ، به عنوان مثال ، درخواست باز کزدن یک حساب، با کامل کردن یک فرم و فراهم کردن اطلاعات خواسته شده در آنجا میتواند انجام شود. اجایزه استفاده از بازیها و یا سرویسهای XS Software از زمان ایجاد حساب از طرف XS Software صادر خواهد شد.

1.2.7 کاربر میتواند چندین حساب در پورتال XS Software.com ایجاد کند . چندین بازی ، اگرچه استفاده بیش از یک حساب توسط یک کاربر مشابه ممنوع است ('ممنوعیت تعدد اکانت'). اطلاعات جزئی تر در قوانین بازی های مربوطه ارائه شده است. XS Software شدیداً به همه کاربران با چندین حساب توصیه میکند که قوانین بازی مربوطه را بخوانند ، زیرا اسفاده از چندین حساب در بازی های مشخصی میتواند به تعلیق کاربر منجر گردد.

حتی در بازی هایی که به کاربر اجازه داده ده است تا بیش از یک حساب داشته باشند ، چنین حساب های نمی بایست با یکدیگر ارتباطی و یا فعل و انفعالی به هر طریق و روشی داشته باشند . به ویژه ، یک حساب ممکن است است برای ایجاد امتیازاتی برای حساب دیگر از همان کاربر ساخته نشده باشد، برای مثال ، انتقال دادن آیتم ها و یا واحد پول رایج در بازی از یک حساب به حساب دیگر همان کاربر، و یا اجازه دادن یک حساب برای مبارزه کردن با حساب دیگر از کاربر مشابه.

1.2.8 زمانیکه یک حسساب ساخته شده است ، کاربر میتواند بازی و یا سرویس مربوطه را با دسترسی به پورتال XS Software.com و یا وارد کردن آدرس اینترنتی مربوطه و وارد شدن به سیستم بعد از آن، استفاده کند.

1.2.9 بازی ها و سرویس ها میتواند بوسیله یک مرورگر صفحه وب استاندارد یا ابزار مخصوص که فراهم شده اند یا صراحتاً از طرف XS Software مورد قبول واقع شده اند قابل دسترسی باشند (توقیف در صورت اسکریپت های غیر مجاز). به عبارت دیگر : استفاده از برنامه هایی که موجب بار اضافه بر روی سرور می شوند شدیداً ممنوع است. کاربرد نرم افزارهای که به صورت سیستماتیک یا اتوماتیک بازی ها یا فعالیت های داخلی بازی مانند بت ها، ماکروها، غیره یا تولید مجدد یا ارزیابی بازی ها، کامپننت های بازی یا محتویات فراهم شده روی پلتفرم XS Software.com غیر مجاز است.

1.2.10 کاربر هیچ حق دعوی قانوی برای بازکردن حساب یا منتشر کردن اطلاعات روی پورتال XS Software.com ندارد.

1.2.11 موارد مورد نیاز برای بازی ها و سرویس ها بر روی پورتال XS Software.com و یا وبسایت های مربوطه بازی ها موجود می باشند.

1.2.12 بازی ها و سرویس های XS Software دائماً به روز رسانی، تعدیل، بهسازی و ارتقا میایند. به همین دلیل، کاربر حق استفاده از ورژن کنونی از بازی یا سرویس مربوطه را دارد.

1.2.13 استفاده از ورژن اصلی بازی ها رایگان است. برخی ویژگی ها تنها برای کاربرانی که پرداخت میکنند موجود میباشد. (بخش 7 در زیر را ببینید) استفاده از سرویس ها رایگان است مگر در صورتیکه در توضیحات سروس مربوطه مصرح شده باشد.

1.2.14 کاربر حق دعوی برای مطالبه کردن دائم بازی ها و یا سرویسهای XS Software را به همان صورتی که در زمان انجامین قرارداد بوده است را ندارد. XS Software حق متوقف کردن فعالیت بازی ها و یا سرویس های اختصاصی XS Software در هر زمانی بدون تذکر یا توجیه پیشین ، محفوظ نگه میدارد. در این حالت، کاربر میتوانید درخواست XS Software به عنوان اعتبار برای استفاده در دیگر بازی ها یا سرویسهای XS Software طبق انتخاب خود ، انتخاب کند یا بازپس دادن پرداختی که او از پیش برای سرویس هایی مانند منفعت های پرمیوم را انجام داده است را درخواست کند. حق کاربر برای از بین بردن توافقنامه با نتیجه فوری به علت غیر قابل استفاده بودن سرویس ها و یا بازی ها بدون ترتیب اثر باقی میمانند. دعوی های دیگر از طرف کاربر از این به بعد ممنوع شده است مگر در صورتی که صراحتاً در این شرایط و ضوابط توضیح داده شده باشند.

2. پیشنهاد و عقد قرارداد

2.1 با پرکردن فرم ثبت نام برای ایجاد یک حساب ، کاربر وارد یک قرارداد الزامی ( از این پی به عنوان 'درخواست کاربر' از آن یاد میشود) برای استفاده از بازی ها و سرویس های XS Software میشود. به این منظور، همه مکان های فرم ثبت نام که به مارک 'الزامی' نشان داده شده اند باید کامل و صحیح پر شوند.

2.2 توافقنامه بین XS Software و کاربر زمانیکه درخواست کاربر از طرف XS Software تایید شود رسمی تلقی میگردد. تایید درخواست کاربر میتواند صریحاً در نتیجه یک عمل از طرف XS Software که به کاربر اجازه دسترسی به بازی و یا سرویس XS Software رامیدهد اعلام شود.

2.3 XS Software سریعاً یک نامه الکترونیکی به آدرسی که کاربر در زمان ثبت نام فراهم کرده است ارسال میکند. این اعلام وصول نشان دهنده تاییدیه یک درخواست کاربر نمیباشد. پذیرش درخواست کاربر و تاییدیه به دسترسی بازی ها و سرویس های XS Software میتواند به هرحال از طریق نامه الکترونیکی همزمان با تصدیق آدرس پیت الکترونیکی ارسال شود.

3. حق رجوع

کاربر میتواند دادخواست خود برای شراکت در یک توافقنامه قراردادی برای بازی ها و سرویسهای XS Software و درخواست ویژگی های پرمیوم از XS Software بدون اعلام دلایل در خلال یک دوره دو هفته ای در فرم نوشته شده ، همچنین به وسیله نامه ، یا نامه الکترونیکی را فسخ کند. این دوره میبایست تنها بعد از دریافت دستور العمل شروع شود. ارسال استرداد در خلال دوره رجوع ، نقش رعایت الغای سررسید را ایفا میکند. اگر توافقنامه قراردادی به سرویس های ارائه شده توسط XS Software ارجاع شود ، حق استرداد می بایست منقضی گردد هرگاه XS Software شروع به تحویل این سرویسها به کاربر با توافق صریح او کرده است ، یا کاربر از XS Software درخواست شورع سرویس یا سرویس هایی را کرده است. اگر کاربر قبلاً استفاده از بازی ها، سرویس های و یا منفعت های ویژگیهای پرمیوم را شروع کرده است ، به عنوان صرف نظر کردن کاربر از حق استرداد او در نظر گرفته میشود.

لطفاً برای لغو از آدرس زیر استفاده کنید:

XS Software

Sofia, Bulgaria

در صورتیکه یک درخواست لغو با ایمیل ارسال شده است ، نام بازی و یا سرویس و ، در صورت موجود، ویژگی پرمیوم بعلاوه نام کاربر باید در قسمت موضوع نامه الکترونیکی فراهم شوند.

در صورت استرداد مجاز ، سرویس ها یا پرداخت های انجام شده هر دو سمت باید بازگردانده شود و ، در صورت امکان، هر بکار گیری وابسته باید آزاد گردد. این بدان معناست که پرداخت از قبل انجام شده شاید کاملاً به کاربر بازپرداخت نشده است اگر او از بازی ها و یا سرویسهای XS Software قبل از امتحان حق خود برای استرداد استفاده کرده است.

4. دسترسی

شرکت XS Software دسترسی به بازی ها و سرویس ها را به مدت 90 درصد (میانگین سالانه) تضمین می کند که این درصد سرورهای پرتال XS Software.com بخصوص بازی ها و سرویس ها به علل فنی و مشکلاتی که از عهده این شرکت است مثل حوادث غیر مرقبه و یا مشکلات دیگران، نمی باشد. زمان تعمیرات فنی نیز شامل نخواهد شد. شرکت XS Software مجاز است تا دسترسی به بازی ها و سرویسهایش به دلایل امنیتی و حفظ بدون نقص شبکه ، محدود نماید مخصوصا در مورد از کارافتادگی، تعلیق شبکه، نرم افزارها یا اطلاعات ذخیره شده.

5. دسترسی به شرایط و ضوابط، تغییرات و اطلاع رسانی، ارتباط با کاربر

5.1 کاربر این ضوابط و شرایط را به محض ارسال درخواست و استفاده از بازی ها و سرویسهای شرکت XS Software می پذیرد. این شرایط و شوابط در مرد هر ورود به پرتال XS Software.com حاکم است مخصوصا در زمانی که یکی از بازی ها یا سرویس ها مورد استفاده قرار می گیرد. شرایط و شوابط می تواند چاپ شود یا بصورت الکترونیکی ذخیره شود قبل از اینکه درخواست ارسال شود.

5.2 شرکت XS Software حق تغییر و اصلاح این شرایط و ضوابط را برای خود در هر زمانی محفوظ می داند، این مورد را ضروری بداند و کاربر مورد اشکال در اجرای آن ندارد.

5.3 کاربر از تغییرات در شرایط و ضوابط به شیوه مخصوص اطلاع پیدا می کند. به عنوان یک قانون عمومی، این گونه اعلامیه ها در وب سایت ها XS Software در همان جایی که قرار دارند یا بوسیله ایمیل، منتشر می شود. تغییرات در شرایط و ضوابط بعد از اولین لاگین افارد بصورت هایلایت شده به اطلاع آنها رسانده می شود.

5.4 کاربر مجاز است تا به تغییرات ایجاد شده در شرایط و ضوابط طی 14 روز اعتراض کند و آنها این موارد را دریافت خواهند کرد.اگر کاربر در طی این مدت چهارده روز شکایت و یا اعتراض خود را بصورت کتبی به شرکت XS Software ارجاع ندهد و همچنان از سرویس یا بازی مربوطه استفاده نماید ،تمامی تغییرات ایجاد شده قانونی بوده و قابل اجرا خواهند بود.اگر کاربر در محدوده زمانی مشخص شده اعتراض کند، هر دو طرف مجاز خواهند بود تا قرار داد را فسخ نمایند. تا زمان فسخ نهایی قرارداد ، شرایط و ضوابط کنونی معتر خواهند بود. هرگونه پرداختی که فراتر از مدت زمان فسخ قرارداد باشد ، بازپرداخت خواهد شد. مطالبات دیگر توسط کاربر نامعتبر خواهد بود.

5.5 شرکت XS Software در طول مطلع ساختن کاربر از تغییرات، کاربر را از تغییرات قابل اعتراض، منحل کردن سرویس، محدوده زمانی و مواردی که باعث عدم پذیرش اعتراض خواهد شد، مطلع می نماید.

5.6 به جز در مواردی که در قسمت شرایط و ضوابط یا موافقت نامه ذکر شده است، شرکت XS Software با استفاده از ایمیل با کاربران ارتباط برقرار می کند. بنابراین کاربر باید مطمئن شود که تمامی ایمیل هایی که از طرف این شرکت ارسال می شود در ایمیلی که با آن ثبت نام کرده است، دریافت می کند. کاربر مسئول تنظیمات آنتی اسپم و یا چک کردن ایمیل خود است. سرکت XS Software حق برقراری ارتباط با کاربر در مواقعی که ضروری تشخیص داده می شود را برای خود محفوظ می داند.

5.7 با ارتباط برقرار کردن این شرکت با کاربر، وی از اینکه برای چه بازی یا سرویسی مخاطب قرارگرفته است، مطلع خواهد شد.

6. دستورالعمل و قوانین بازی

6.1 دستورالعمل سرویس یا بازی در پرتال XS Software.com ویا وب سایت مربوط به آن منتشر خواهد شد.

6.2 کاربر باید مطلع باشد که در بازی ها با افراد واقعی بازی خواهد کرد و در زمان استفاده از سرویس ها با افراد دیگر ارتباط خواهد داشت. برای اینکه قوانین به درستی در بازی و یا سرویس های این شرکت اجرا شود، بر آنها نظارت خواهد شد. با استفاده از سرویس ها و یا بازی های این شرکت کاربر از این قوانین مطلع فرض می گردد و موظف به رعایت شرایط قانونی آن می باشد.

6.3 کاربر نباید اعمالی انجام دهد تا جلو ارتباط موفقیت آمیز بین کاربران و یا اعمال سیستم های بازی (و یا سرویس) مورد نظر را بگیرد.

7. پرداخت ها، شرایط پرداخت، دیرکرد در پرداخت

7.1 بازی های آنلاین

7.1.1 نسخه اصلی

شرکت XS Software به محض ایجاد حساب کاربری ، به کاربر اجازه دسترسی به بازی را می دهد. در این شرایط کاربر تنها از نسخه ابتدایی آن استفاده می کند. ایجاد حساب کاربری و استفاده از ویژگی های ابتدایی بازی کاملا رایگان است. استفاده از این حالت همیشگی بوده و هیچ گونه تاثیری بر روی عملکرد بازی نخواهد داشت و شرکت مجاز به تغییر در بازی خواهد بود. در این حالت کاربر به تمامی ویژگی های بازی دسترسی ندارد.

7.1.2 ویژگی های پریمیوم

کاربر می تواند با پرداخت هزینه از ویژگی هایی استفاده کند که در نسخه ابتدایی وجود ندارد.این ویژگی ها از این به بعد با عنوان 'ویژگی های پریمیوم ' ذکر خواهند شد. ویژگی های پریمیوم از یک بازی تا بازی دیگر متفاوت خواهد بود. اطلاعات مربوط به هزینه استفاده، ویژگی های آن و موارد مورد نیاز آنها در وب سایت مربوطه درج خواهد شد.

بسته به ویژگی های پریمیوم مورد استفاده و هزینه های آن، در طی مدت زمان خاصی باید به شکرت پرداختی صورت بگیرد. این مدت زمان ممکن است روزانه، هفته ای ، ماهیانه و یا سالانه باشد که بستگی به قوانین بازی، موارد استفاده و .. دارد.

بازی های شرکت XS Software به طور پیوسته توسعه پیدا می کنند.این شرکت حق ایجاد ویژگی های پریمیوم جدید را برای خود محفوظ می داند. همچنین حق حذف ویژگی های پریمیوم و یا تبدیل اضافه کردن آن به نسخه ابتدایی را برای خود محفوظ می داند. اگر کاربر پرداختی برای استفاده از یکی از ویژگی های پریمیومی دارد که حذف شده یا اینکه به نسخه ابتدایی اضافه شده است، باقی مانده مبلغ به وی برگردانده می شود. در این موراد کاربر مجاز است تا فورا قرار داد را فسخ نماید. ادعاهای بعدی نامعتبر خواهند بود.

Iاگر کاربر به سن قانونی نرسیده است، وی باید اجازه از قیم قانونی خود داشته باشد تا بتواند از ویژگی های پریمیوم استفاده کند. .

اگر نرم افزاری برای دانلود بر روی موبایلی وجود داشته باشد، قوانین مربوط به ویژگی های پریمیوم برای آن نیز معتبر خواهد بود

7.1.3 اشتراک / تجدید خودکار

اگر کاربر در بازه های زمانی معینی این ویژگی ها را فعال می کند، کاربر وارد سیستم خواهد شد تا به صورت خودکار این ویژگی ها تجدید شود (در صورتی که این ویژگی غیرفعال نشود). قوانین مربوط به وجه اشتراک در قوانین مربوط به هر بازی توضیح داده شده است.

7.1.4 شرایط پرداخت و موقع پرداخت

شرکت XS Software مجاز است تا از کاربر برای استفاده از ویژگی های پرمیوم درخواست پیش پرداخت نماید(بخش 7.1.2 را ببینید). این گونه پرداخت ها در راستای قرارداد بوده و از حساب بانکی افراد و یا کارت اعتباری که کاربر ارائه خواهد داد برداشت می شود(به علت اینکه راه های پرداخت دیگر مثل SMS وجود ندارد). مقداربرداشت شده با عنوان XS Software.com یا XS Software در کارت اعتباری و یا قسمت وضعیت بانکی حساب نشان داده خواهد شد.

7.1.5 تعدیل نرخ ها

شرکت XS Software مجاز است تا قیمت ها را کاهش دهد یا اینکه محصولات ، سرویس و یا راه های پرداخت جدید در هر زمان چه موقت و چه بصورت دائم معرفی نماید. همچنین شرکت XS Software مجاز است تا قیمت ها را در هر زمانی تغییر دهد. تغییرات شش هفته قبل بصورت کتبی یا به ایمیل کاربر ارسال می شود.در صورت عدم اعتراض کاربر تغییرات نهایی خواهد شد. مفاد قرار داد براساس تغییرات ، تغییر خواهد کرد. این شرکت در دوره زمانی مشخص شده کاربر را از تغییرات قابل اعتراض، منحل کردن سرویس، محدوده زمانی و مواردی که باعث عدم پذیرش اعتراض خواهد شد، مطلع می نماید.

Iاگر کاربر در بازه زمانی مشخص شده اعتراض نمیاد، هر دو طرف مجاز خواهند بود ظرف یک ماه قرار داد را فسخ نمایند مگر اینکه حق فسخ قرارداد بر طبق قسمت 1.8 وجود داشته باشد. تا زمان فسخ قرارداد، نسخه اصلی شرایط و ضوابط معتبر خواهد بود.

تمامی پرداخت هایی که برای دوره ای فراتر از زمان فسخ قرارداد است، بازپرداخت خواهد شد. ادعاهای بعدی نامعتبر خواهد بود.

7.2 دیرکرد در پرداخت

در موارد تاخیر در پرداخت، شرکت مجاز است تا 5درصد بالاتر هزینه دریافت کند. همچنین شرکت XS Software مجاز است تادر صورت دیرکرد در پرداخت ارائه سرویس مورد نظر را قطع یا حساب کاربر را توقیف نماید. در زمان توقیف حساب کاربری هزینه ای بابت حق اشتراک محاسبه نخواهد شد.شرکت XS Software مجاز خواهد بود تا برای توقیف، فعال سازی و یا ایجاد حساب کاربری جدید هزینه ای دریافت کند. مقدار وجه قابل پرداخت در پرتال XS Software.com در بازی یا سرویس مورد نظر قابل دسترس است. کاربر مجاز است تا ثابت کند که به علت تاخیر در پرداخت خسارتی وارد شده است یا خیر.

7.3 برگشت حوله بانکی، فسخ نرخ ها

اگر شرکت XS Software محتمل خسارت ویا از دست دادن چیزی به خاطر تاخیر در پرداخت یا عدم وجود وجه کافی در حساب کاربر شود و یا اگر شرکت برای توقف حساب کاربری متحمل هزینه ای شود ، کاربر موظف به پرداخت تمامی هزینه های ایجاد شده خواهد بود. همچنین شرکت مجاز است تا تقاضای پرداخت برای اعمال تکرار شده به خاطر بدهکاری کاربر را مطالبه کند.اگر پرداخت با کارت اعتباری یا دیبت کارت صورت گرفته باشدو بدهی معکوس صورت گرفته باشد، XS Software هزینه ی 9.6 یورو به ازای هر هر عملیات به اضافه ی هزینه بانکی دریافت خواهد کرد. کاربر می تواند ثابت کند تا خسارت وارد نشده یا اینکه بصورت جزئی بوده است.

7.4 عدم ضمانت در ارائه جایزه

این شرکت هیچ ضمانتی در مورد جوایز ندارد. مخصوصا کاربر اجازه ندارد تا ادعایی در مور جوایز پرداخت مطرح نماید مگر اینکه در شرایط و ضوابط بطور صریح ذکر شده باشد.

جایزه در زمانی که شرکت XS Software مطلع شود که جایزه نتیجه دست کاری یا هر گونه جرم دیگری است ، داده نخواهد شد.

به محض استفاده از سرویس یا بازی ها، کاربر قبول می کند که ادعاهای مربوط به جوایز را بررسی نماید و ممکن است جلو پرداخت کاربر را بدون اجازه نامه او بگیرد. ادعاهای مربوط به جوایز در صورتی که با قوانین بازی مطابقت نکند، نادیده گرفته خواهد شد. اگر هر گونه ادعایی مطابقت با قوانین بازی وجود داشته باشد کاربر باید ثابت کند که با قوانین بازی مطابقت می کند. کاربر از این موارد آگاه بوده و مسئولیت این موارد را پذیرفته است تا بتواند اثبات کند حتی در زمانی که این کار بصورت عادی قانونی نیست.

7.5 هیچ دعوی متقابل; هیچ حق نگهداری; هیچ انتقالی مجاز نخواهد بود

کاربر تنها مجاز به وارد شدن به دعوای حقوقی به خاطر حساب های معوقه خواهد بود در صورتی که ادعای او غیرقابل انکار باشد یا بصورت قانونی لازم الاجرا باشد. کاربر تنها در صورتی می تواند از پرداخت امتناع کند که دعوای حقوقی او مربوط به شرایط و ضوابط یک سان باشد. کاربر اجازه حواله دادن ادعای خود به شخص ثالث را ندارد.

7.6 سرویس ها

استفاده از سرویس ها رایگان خواهد بود مگر در صورتی که در توضیحات مربوط به سرویس بصورت مصرح قید شده باشد.

.بخش های 7.1 و 7.5 در مورد سرویس های رایگان نیز قابل اجراست.

7.7 اشتراک کارت های اعتباری و پی پال

پرداخت انی یکی از سرویس های اشتراک شدنی است. با دادن اجازه خود برای استفاده از یک جایزه 20 درصدی در خرید های آینده خود، شما هر دو هفته یک بار از زمان اولین پرداخت خود شارژ خواهید شد. اطلاعات پرداخت شما در سیستم فراهم کننده سرویس پرداخت ذخیره خواهد شد و برای هیچ منظور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. XS Software هیچ اطلاعات کارت اعتباری شما و یا اطلاعات پی پال شما را جمع آوری نخواهد کرد. شما همواره می توانید از وضعیت سرویس اشتراک خود از صفحه مشخصات و پشتیبانی -> منوی نگاه کلی حساب در سیستم پرداخت ما اگاه کردید. لغو سرویس اشتراک می تواند از طریق حساب خودتان و منوی -> حذف اشتراک انجام پذیرد.,/p>

8. قرار داد، خروج از قرارداد

8.1 مدت زمان نامعین

تمامی قراردادهای منعقد شده بین کاربران وXS Software برای مدت نامعلومی معتبر است مگر آنهایی که صراحتا محدودیت زمانی در آنها قید شده است. اگر محدودیت زمانی در قرارداد قید نشده باشد، هر قسمت مجاز است تا در هر زمانی که بخواهد می تواند قرارداد را فسخ کند (براساس روند فسخ قرارداد).

8.2 محدودیت زمانی

در رویدادهایی که شرایط وضوابط برای استفاده از بازی ها سرویس ها و(یا) مزایای ویژه برای مدت محدودی پذیرفته شده است، ، قوانین زیر اعمال می شوند.(بخش 7.1.2 و 7.1.3 را ببینید). قرار داد استفاده از بازی ها، سرویس ها و (یا) مزایای ویژه برای استفاده مجدد، معتبر خواهد گشت مگر اینکه قرار داد و یا اشتراک حداقل 14 روز قبل از پایان مهلت ، فسخ شود.

8.3 توضیح دلایل، خروج به علت دلایل مهم

حق خروج از قرارداد بدون هرگونه دلیل برای هر دو طرف محفوظ است.

هر دو طرف می توانند قرارداد استفاده از سرویسها ، بازی ها ویا امتیازات ویژه را به شرط اینکه ضرری برای بندهای بالا نداشته باشد، فسخ کنند.

در شرایطی که شرکت XS Software مجبور به فسخ قرارداد استفاده از بازی ها ، سرویس ها و یا مزایای ویژه به دلایل مهم می شود، به کاربر مقداری از پرداخت های او که مربوط به زمان بعد از فسخ است، استرداد خواهد شد. تمامی ادعاهای دیگر غیرمعتبر خواهند بود مگر اینکه در شرایط و ضوابط مشخص شده باشد.

شرکت XS Software حق دارد تا در موارد زیر (و نه محدود به این موارد) قرارداد را فسخ کند:

 • # کاربر حداقل مقدار5 یورو را نپرداخته باشد در حالی که 2 بار به او یادآوری شده باشد;
 • # کاربر آگاهانه قانون و قاعده بازی یا سرویس را رعایت نکرده باشد و پس از دریافت اخطار، به کار خود ادامه دهد. اخطار در زمانی که تخطی از قانون شدید باشد و انتظار از شرکت XS Software برای مقید بودن بهقرارداد غیرمنطقی باشد، الزامی نیست.;
 • # کاربر از حساب خود به مدت 4 هفته استفاده نکرده باشد در حالی که به او یادآوری شده باشد.;

مواردی که انتظار از شرکت XS Software برای مقید بودن به قانون غیرمنطقی است ، شامل این موارد است:

 • کاربر قوانین جزایی را زیر پا بگذارد;
 • # کاربر قانون ممنوعیت چندحساب داشتن را که ممکن است در قوانین بازی امده باشد، رعایت نکند(بخش 2.1 را ببینید);
 • # کاربر قانون ممنوعیت استفاده از اسکریپت های غیرمجاز را رعایت نکرده باشد (بخش 2.1 را ببینید);
 • # کاربر موقع ثبت نام و یا پرداخت برای مزایای ویژه عمدا اطلاعات غلط وارد کرده باشد (بخش 2 قسمت را ببینید) .;
 • کاربر عمداً اطلاعات غلط را هنگام ثبت نام (بخش 2 ، فرم درخواست کاربر را ملاحظه نمایید) یا هنگام تکمیل کردن پرداخت ویژگی های پرمیوم وارد نماید (قسمت 7.1 را ملاحظه نمایید).

در مورادی که شرکت XS Software قرارداد را به علت مهمی فسخ می کند، شرکت XS Software حق دارد تا 75 درصد مقداری که کاربر برای باقی مانده دوره باید پرداخت کند، را دریافت کند که کاربر در محدوده زمانی معین شده در قرارداد آن را فسخ کند.حق کاربر برای اینکه اثبات کند که صدمه ای براثر خروج وارد نشده و یا کم وارد شده ،بی نتیجه خواهد بود.

8.4 فسخ بصورت مکتوب

اگر گزینه ای برای فسخ قرارداد در بازی مربوطه وجود ندارد، فسخ باید بصورت کتبی تحویل داده شود که ایمیل به عنوان درخواست کتبی در نظر گرفته می شود. فسخ به دلایل مهم تنها به صورت کتبی توضیح داده شود و باید دلیل (های) فسخ را در خود داشته باشد.

9. مسئولیت و دیگر تعهدات کاربر، مسئولیت اطلاعات آپلود شده، کپی رایت

9.1 مسئولیت ها

اولین مسئولیت کاربر پرداخت هزینه هاست مگر اینکه کاربر از حالت پایه بازی و (یا) سرویس استفاده کند (بخش 7.1.1 را ببینید). وظیفه اصولی دیگر این است که اطلاعات خواسته شده بوسیله شرکت XS Software به درستی و کامل وارد کند در زمانی که وارد قرارداد می شود و یا در مدت موارد مربوط به قرارداد .به علاوه ، کاربر اعلام می کند که تمامی اطلاعات مبوط به او و یا موارد مربوط به قرارداد (مخصوصا بانک و یا کارت اعتباری) و آنهایی در در درخواست کاربر آورده شده است و یا آنهایی که در مدت قرارداد هست ، بر اساس اطلاعات او صحیح و کامل هستند. کاربر خود را مظف می داند که شرکت XS Software را از تغییرات در این اطلاعات بدون تاخیر بی مورد آگاه سازد. به محض درخواست از XS Software، کاربر باید اطلاعات را تایید کند. کاربر موظف است قوانین بازی را رعایت کند. در مورادی که تخلف با وجود هشدار، تکرار شود و یا قانون شکنی های سنگین (بخش 1.3.8 راببینید) ، شرکت XS Software حق متوقف کردن تمامی سرویس ها را بدون اخطار و فسخ قرارداد را برای خود محفوظ می داند.

9.2 نصب نرم افزارها

شرکت XS Software مسئول خسارات وارد شده و یا از دست رفتن اطلاعات کاربر به خاط نصب نرم افزارهایی که توسط این شرکت ساخته نمی شوند ، نیست.

9.3 مسئولیت های بیشتر برای کاربر

9.3.1 شرکت XS Software بازی و سرویسهای ارائه می کند که به کمک مرورگر باید استفاده شود. شرکت XS Software هیچ گونه نرم افزار مورد نیاز کاربر را فراهم و یا بر روی کامپیوتر کاربر نصب نخواهد کرد، مثل نرم افزارهایی (نه محدود به اینها) سیستم عامل، مرورگر یا پلاگین هایی مثل فلش و یا جاوا. شرکت XS Software هیچ گونه پشتیبانی در مورد نصب اینگونه نرم افزارها ارائه نخواهد کرد. این وظیفه کاربر است تا کامپیوتر خود را در وضعیتی قرار دهد تا بتواند از بازی های شرکت XS Software استفاه کند. شرکت XS Software هیچ گونه پشتیبانی فنی در مورد نصب نرم افزارها بصورت موضعی نیاز است ، ارائه نخواهد کرد.

9.3.2 کاربر موظف است تمامی اطلاعاتی که توسط XS Software برای دسترسی به بازی یا سرویس ارائه می شود ، بصورت محرمانه نگه دارد. در صورت اینکه شخص ثالثی به این اطلاعات دست پیدا کرد،کاربر باید XS Software را بدون تاخیر آگاه کند. شرکت XS Software به کاربران توصیه می کند این کار را به صورت کتبی مثل ایمیل انجام دهند. در مورادی که که به علت سها انگاری کاربر، این اطلاعات لو برود و فرد دیگری از این اطلاعات برای دستیابی به بازی ها ویا سریس ها استفاده کند و از حساب او سوء استفاده کند، کاربر مسئول تمامی هزینه هایی خواهد بود که اتفاق افتاده است. شرکت XS Software مجاز است تمامی ورودها به حساب کاربر را ارزیابی کند تا فقط خود کاربر وارد حساب خود شود.به دلایل امنیتی، شرکت XS Software توضیه می کند که کلمه عبور کاربر ، بصورت مرتب عوض شود. تنها خود کاربر مجاز به استفاده از حساب خود است.

9.3.3 در مورادی که شرکت XS Software دلیل موجهی برای اینکه شخص دیگری حساب کاربر را تصرف کرده است، مجاز است بنا به صلاحدید خود و بدون اطلاع قبلی اطلاعات کاربر را تغییر دهد و یا حساب او را ببندد. شرکت XS Software بلافاصله کاربر را مطلع کرده و در صورت درخواست، اطلاعات دسترسی جدید را بدون اتلاف وقت برای او ارسال کند. کاربر هیچ گونه ادعایی در مورد بازیابی اطلاعات اولیه نخواهد داشت.

9.3.4 شرکت XS Software از سیستم های خود در برابر ویروس ها محافظت می کند. با این وجود، نمی توان با همه آنها مقابله کرد. اما ممکن است افراد دیگری نامه ای برای شما به اسم شرکت XS Software بدون اجازه از این شرکت ارسال کنند و در آنها ویروس و نرم افزارهای جاسوسی وجود داشته باشد و یا ممکن است لینکی ارسال کنند که در آن ویروس و یا نرم افزارهای جاسوسی وجود دارد.XS Software در این رویدادها تاثیری ندارد. کاربر موظف است تا تمامی نامه های دریافت می کند و یا فرضا فرستاده می شود بوسیله XS Software' یا به نام این شرکت را برای وجود ویروس بررسی کند. این قانون در مورد نامه های ارسالی توسط بقیه کاربران سرویس ها و بازی ها هم صادق است.

9.3.5 کاربر قبول می کند تا از دستور العمل های شرکت XS Software ، کارکنان ، کارمندان ، افراد متسب به شرکت و نمیاندگان این شرکت پیروی کند مخصوصا (نه محدود به اینها) مدیریت و گرداننده گان فروم بازی و یا سرویس.

9.3.6 کاربر می پذیرد که تحت هیچ شرایطی از حساب دیگران استفاده نکند و وارد حساب آنها نشود.

9.4 مسئولیت کاربر نسبت به اطلاعات آپلود شده

9.4.1 کاربر موظف است در انتخاب اطلاعاتی که بر روس سایت XS Software.com قرار می دهد، دقت کند

9.4.2 کاربر موظف است تا از سرویس (ها) برای انتشار مطالبی نظیر تصاویر، ویدئو، لینک، اسم و کلماتی که شامل مفاهیم سیاسی، مذهبی، توهین آمیز ، اهانت ، خشونت، جنسی ، موارد مربوط پورنوگرافی و یا هر مورد قابل اعتراض دیگر استفاده نکند(فقط محدود به این موارد نخواهد بود).مخصوصا مواردی مثل نژاد پرستی، افراطی راست گرا ویا چپ گرا و ... را شامل خواهد شد. علاوه بر این کاربر قبول می کند از مورادی مثل تصاویر ، نام ها، ویدئو، موسیقی ، بازی و یا هر آنچیزی که تحت قانون کپی رایت و یا به هر نوعی قانونا محافظت شده اند، استفاده نکند. در موارد مشکوک، کاربر باید فورا آنهایی را که توسط XS Software مشخص شده اند، حذف کند. شرکت XS Software مجاز است تا موراد مشکوک را حذف کند. کاربر موظف است تا همیشه قانون و مقررات را محترم بشمارد مخصوصا مورادی که مربوط به حفاظت از کودکان، محرمانه بودن اطلاعات، حفاظت از حقوق شخصی ، حفاظت در مورد افترا و توهین ، کپی رایت و قوانین تجاری می شود را رعایت کند.

9.4.3 کاربر نباید از سرویس ها برای سوء استفاده از موارد غیرقانونی و غیرمجاز استفاده کند. استفاده از نام ها و ایمیل های افراد بدون اجازه قبلی برای ارسال ایمیل های ناخواسته،پیام های تبلیغاتی و یا هرگونه استفاده تجاری شدیدا ممنوع است.

9.4.4 شرکت XS Software مجاز است هر گونه محتوایی که قاونین و مقررات بالا را نقض کند، پاک کند.

9.4.5 شرکت XS Software مجاز است هر گونه اطلاعاتی که کاربر ارسال کرده باشد و تمام یا بخشی از آن دلیلی برای اثبات تخطی از شرایط و ضوابط، دستورالعمل و قانون سرویس مروبطه ویا هرگونه قانون اجرایی باشد را حذف نماید.در زیر موارد محدودی ذکر شده است:

 • اطلاعاتی که به صورت واضح اهانت آمیزف نژاد پرستانه، تبلیغ کننده خشونت باشد;
 • اطلاعاتی که برای کسی مزاحمت ایجاد کند، اهانت آمیز، تهدید آمیز، قاحت آمیز، پست کردن سرشت و ذات و هجوآمیز نسبت به افراد دیگر;
 • اطلاعات ویا لینک به وب سایت هایی که مربوط به موارد جنسی، پورنوگرافی ویا هر آنچه که برای کودکان و افراد کم سنو سال مضر است، می شود;
 • اطلاعات غلط یا گمراه کننده که اعمال غیرقانونی را ترویج می کند;
 • کپی های غیرقانونی و یا بدون اجازه و یا نسخه هایی که توسط قانون حمایت می شوند مانند انتشار برنامه های کامپیوتری غیرقانونی و یا لینک به این گونه برنامه ها،اطلاعات در مورد چگونگی دور زدن اقدامات حمایتی ، کپی غیرقانونی موسیقی ویا لینک به موسیقی های غیرقانونی و یا موارد دیگر نقض قانون کپی رایت;
 • ارسال نامه های بیهوده یا بیهوده و یا نامه و پیام خصوصی ناخواسته و اسپم;
 • صفحات با دسترسی محدود یا تصاویر مخفی و یا محافظت شده با پسورد;
 • ترویج اعمال جنایت کارانه و غیرقانونی و یا مهیا کردن شرایط برای انجام اینگونه اعمال من جمله اطلاعات در مورد تولید و یا خرید سلاح، پورنوگرافی مربوط کودکان، کلاه برداری، قاچاق مواد مخدر، قمار، اسپم، پخش ویروس و یا برنامه های مضر برای کامپیوتر.(فقط محدود به این موارد نخواهد بود);
 • درخواست از کاربران برای افشای اطلاعات شخصی ویا اطلاعات لاگین افراد به منظور استفاده در مقاصد غیرقانونی ;
 • ترویج کارهای تجاری و یا خرید و فروش مثل مسابقات، بخت آزمایی، پیشنهاد مبادله، تبلیغات طبقه بندی شده، و فعالیت های هرمی;
 • تهیه تصاویر افراد دیگر بدون اجازه نامه کتبی آنها.

9.4.6 کاربر مجاز به درخواست بازیابی اطلاعات حذف شده نمی باشد. علاوه بر این XS Software مجاز است دسترسی کاربر به سرویس مربوطه را قطع نماید و در صورت تکرار و هشدار کتبی این شرکت مجاز حساب کاربری افراد را بدون هرگونه هشدار حذف نماید. علاوه براین، XS Software حق هر گونه شکایت مخصوصا در مورد خسارات وارده را برای خود محفوظ می داند.

9.4.7 The User will inform XS Software in case he/she becomes aware of an abuse of the Service(s) by other Users or third parties, such as making accessible or sending information which violates this Sect.

9.4.8 کاربر موظف است در در صورتی که تخطی از قوانین مثل ارسال اطلاعات بر خلاف بخش 9.4 توسط فرد دیگری را مشاهده کرد، به شرکت XS Software اطلاع دهد. برای اینکه اقدامات موثر انجام شود، بهتر است بصورت کتبی گزارش شود( مثل ایمیل).

9.5 مسئولیت کاربران در برابر اطلاعات ارسال شده

9.5.1 کاربر به تنهایی مسئول تمامی اطلاعات ارسال شده و منتشر شده در پرتال XS Software.com از قبیل متن، فایل، تصویر، موسیقی، فیلم، موارد تحت قانون کپی رایت و دیگر موراد دیگر است.( که از این به بعد به عنوان 'اطلاعات ارسال شده' یاد خواهد شد.) شرکت XS Software با این گونه اطلاعات نه موافق است و نه نسبت به آنها کوتاهی خواهد کرد.

9.5.2 شرکت XS Software هیچ گونه کنترلی بر روی اطلاعات ارسال شده اعمال نخواهد کرد. این شرکت اطلاعات ارسال شده را قبل از انتشار ارزیابی نمی کند. در صورت اطلاع از غیرقانونی بودن اطلاعات ارسال شده، این شرکت اطلاعات مزبور را فورا حذف می نماید.

9.5.3 شرکت XS Software هر گونه مسئولیت و ضمانت مخصوصا در مورد دقت، کامل بودن و قابل اعتماد بودن اطلاعات ارسال شده را نخواهد پذیرفت.

9.6 کپی رایت

9.6.1 کاربر تمامی حقوق اطلاعات ارسال شده را حفظ خواهد کرد. با ارسال اطلاعات به پرتال XS Software.com، به شرکت XS Software امتیاز نامحدود و غیرقابل بازگشت، رایگان، برای عموم آشکار و از وساخته با این گونه اطلاعات می دهد.

9.6.2 کاربر هیچ گونه حق دیگری به XS Software نخواهد داد و این شرکت اطلاعات ارسال شده را خارج از پرتال XS Software.com به کار نخواهد برد.

9.6.3 کاربر با ارسال اطلاعات ، تایید می کند و می پذیرد که اطلاعات ارسال شده در تمام اینترنت قابل دسترس است. با ارسال اطلاعات کاربر با این شرایط موافقت می کند.

9.6.4 امتیازات مزبور هنگامی که اطلاعات ارسال شده از پرتال XS Software.com ، بازی یا سرویس حذف شود، اتمام می یابد.

9.7 اموال شرکت XS Software

9.7.1. مالکیت وحقوق مالکیت معنوی در بازی های فکری تولید شده توسط شرکت XS Software جای داده شده است ، اما توسعه محصولات فکری تنها به عنوان بخشی از بازی جنگ خان ها محدود نشده است بلکه ، بانوی محبوب، و , جنگ های فضاییهم از دیگر خطوط تولیدی فکری هستند که اموال شرکتXS Software میباشد. ممکن است این مالکیت شامل هر عنوان، کد کامپیوتر، تم ها، موضوعات، شخصیت ها ، نام های شخصیت، داستان ها، مکالمات،عبرت گرفتن ، موقعیت، مفاهیم، آثار هنری، ساختمان و یا طرح چشم انداز، انیمیشن، صداها ، ترکیب صداها و ضبط آن، اثرات صوتی و تصویری، خط مش داستان، تشابه شخصیت، شیوه های عمل، حقوق اخلاقی، و تمام اسناد مربوطه، که همه آنها تحت مالکیت یا مجوز های شرکت XS Software میباشند، و توسط قوانین حق تکثیر از بلغارستان، معاهدات بین المللی و کنوانسیون، و دیگر قوانین قابل اجرا است (" اموال XS Software").

9.7.2. کاربران متعلق به شرکت غیر انحصاری XS Software ، در سراسر جهان، با حق امتیاز آزاد، مجوز دائمی برای بهره برداری، به صورت تجاری و یا غیره، برای طراحی / تصویر سازی بر اساس اموال XS Software که کاربران درون بازی برای مصارف کسب و کار خود در تمام رسانه ها، در کل و یا در بخشی از ان، تحریف در کاراکتر یا فرم ، را شامل می شود اما به، حق استفاده از مواد مجاز در وب سایت های خود، به همان میزان برای کارهای داخلی، تجارت خود، و اهداف تبلیغاتی محدود نمی شود.کاربر اعلام میکند که هیچ یک از محتوا های آپلود شده شامل تخلف در حقوق مالکیت معنوی و یاشامل بک رقابت نا عادلانه یا توهین آمیز نمیشود.

10. شکایت بر اساس نقص و کاستی

10.1 شرکت XS Software به کاربرات تعهد می کند که تنها امکان استفاده از بازی ها و سرویس ها را با نسخه کنونی خواهند داشت.(بخش 1.2) کاربر هیچ گونه حقی برای ردخواست نگه داری یا برگرداندن یک نسخه خاص یا عملکرد هایی از آن بازی یا سرویس را ندارد. کاربر این را می داند و می پذیرد که تمامی بازی ها و سرویس هایی که بوسیله شرکت XS Software ارائه می شوند، بدون اشکال نخواهند بود. تنها در صورتی می توان آن را معیوب در نظر گرفت که توانایی بازی کردن و استفاده از آن به طور مکرر از بین برود.

کاربر باید اسناد مربوط به خطاهای بازی یا سرویس را جمع آوری کند.(به همراه پیغام مربوطه). قبل از ارائه هرگونه باگ، کاربر باید دستورالعمل و راهنمای حل مشکلات بازی یا سرویس مربوطه با مطالعه کند (مخصوصا سوالات متداول مربوط به مشکلات). کاربر بهترین کمک ها را برای حمایت XS Software به منظور خطایابی ورفع آنها انجام خواهد داد.

10.2 کاربر XS Software را در اسرع وقت و بصورت کتبی از نقص های سیستم آگاه می کند. نقص در اجناس (که شامل موارد مجازی هم می شود) باید ظرف مدت دو هفته بصورت کتبی به اطلاع شرکت رسانده شود. برای رسیدگی باید در موعد مقرر اطلاع رسانی شود.اگر در این مدت هیچ گونه تذکری ارسال نشود، ادعاهای بعدی بر اساس این، قابل استناد نخواهد بود.برای اثبات این موارد قبل از مهلت مقرر ، توصیه می شود که درخواست را بصورت کتبی (فکس، نامه، ایمیل) به شرکت تحویل دهید.

10.3 شرکت XS Software مسئول خرابی هایی که بوسیله عوامل دیگر ایجاد می شوند، استفاده نادرست، حوادث غیر مرتقبه یا تغییر و دست کاری که بوسیله این شرکت اعمال نشود، نخواهد بود.

10.4 شرکت XS Software هیچ گونه گارانتی وضمانتی را قبول نمی کند.

11. مسئولیت محدود

11.1 شرکت XS Software مسئول خساراتی که عمدا یا به علت سها انگاری ایجاد شده اند، نخواهد بود. مسئولیت محدود ذکر شده مربوط به صدمه به جان، بدن و سلامتی افراد نمی شود. این مسئولیت متوجه خساراتی که نتیجه تخطی از تعهد اصلی، تعد ضروری و یا ضمانت باشد، نخواهد بود. شرکت XS Software مسئول نرم افزارها براساس بخش 44 اساسنامه TKG خواهد بود.

11.2 مسئولیت در قبال تخطی از مسئولیت یا عدم رعایت تعدات صروری زمانی متوجه شرکت XS Software خواهد بود که قابل پیش بینی باشد.

11.3 خسارت های قابل پیش بینی حداکثر می توانند تا 200.00 دلار برای هر حساب شود.

11.4 مسئولیت فوق الذکر در مورد کارمندان، کارکنان،همکاران و نمایندگان شرکت XS Software مخصوصا افرادی که داوطلبانه همکاری می کنند،نمایندگان، ارگان ها و سهامداران XS Software و اعضای آنها نیز صادق است.

11.5 شرکت XS Software تنها مسئول راهنمایی هایی است که مرتبط با بازی ها و سرویس های خودش می باشد.

11.6 شرکت XS Software صراحتا خود را نسبت به مسئولیت مطالبی که آدرس آنها (چه مستیم و چه غیر مستقیم) در سایت های این شرکت ذکر شده است، مبرا می داند.این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب سایت های مذکور ندارد. فراهم کننده گان مطالب مسئول آنها هستند.

12. حریم خصوصی اطلاعات

12.1 اطلاعات شخصی افراد بدون هرگون اجازه نامه دیگری جمع آوری ، پردازش و مورد استفاده شرکت XS Software برای کامل کردن قرارداد (که شامل حساب مالی خواهد شد) قرار خواهد گرفت و تا زامانی که قانونا مجبور به افشای آن نباشدف این کار را نخواهد کرد. جمع آوری، استفاده و پردازش اطلاعات بصورت الکترونیکی انجام می شود.

12.2 شرکت XS Software اجازه دارد تا بازی ها وسرویس ها دیگر مربوط به این شرکت را بدون اجازه صریح و کتبی کاربر اما تحت قانون به اطلاع کاربر برساند تا زمانی که کاربر اعتراض نکند. کاربر حق دارد تا اعتراض کند و این هزینه ای نخواهد داشت بجز هزینه های رساندن اعتراض.

12.3 برای تبلیغات و انجام تحقیقات تجاری و طراحی بازی ها و سرویس هایی که نیاز است، XS Software یک پروفایل با نام هر کاربر ایجاد خواهد کرد. کاربر اجازه دارد تا به نحوه استفاده و پردازش اطلاعات وی به این صورت در هر زمانی اعتراض کند. با در خواست کاربر، XS Softwareاطلاعات مربوط به آن شخص را بصورت رایگان (بدون احتساب هزینه های عمومی) در اختیار او می گذارد. این اطلاعات بصورت الکترونیکی در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت.

12.4 شرکت XS Software مجاز است تا اطلاعات پرداخت افراد را به شرکت های دیگر که خدمات مربوطه را ارائه می کنند یا شرکت های دیگر منتقل نماید. شرکت XS Software کاربر را از اسم شرکت دیگر مطلع می نماید. شرکت XS Software اطلاعات پرداخت و همچنین مقدار آن را در صورتی که برای انجام معملات ضروری باشد، به شرکت های دیگر منتقل می نماید. شرکت XS Software اطلاعات کاربر و همچنین متن پیغان های وی را بدون اجازه کاربر به طرف های دیگر منتقل نخواهد کرد(طبق قانون مجاز به انتشار این گونه اطلاع نیست

12.5 شرکت XS Software به کاربران هشدار می دهد که حریم شخصی اطلاعات و امنیت انتقال آنها را نمی تواند با توجه به سطح تکنولوژی کنونی تضمین کند. کاربر می داند که فراهم کننده گان می توانند اطلاعات ذخیره شده افراد در وب سایت ها را ببینند و تحت شرایطی ممکن است بتوانند اطلاعات دیگر افراد از یک دیدگاه ببینند. در شرایط خاص ، دیگر کاربران نیز می توانند بدون اجازه به شبکه دست پیدا کنند و اطلاعات افراد را رصد و کنترل نمیاند.کاربر مسئولیت کامل امنیت و پشتیبانی اطلاعات منتقل شده در اینترنت و یا ذخیره شده بر روی سرورها را می پذیرد.

12.6 بازیکنان ثبت نام کرده و مخصوصا بازدید کننده ها با پروسه انالیز کردن که توسط شرکت XS Software اعمال می شود موافقت می کنند.

13. بند آخر

13.1 هرکدام یا تمامی تغییرات، اصلاحات و یا فسخ قرارداد، باید بصورت کتبی باشد تا معتبر در نظر گرفته شود( به همراه پیش بینی برای تعلیق یا اصلاح آن).

13.2 موضع قضایی در صوفیه ، بلغارستان در مواردی که کاربر محل اقامت و زندگی خود را بعد از قرارداد به محلی خارج از بلغارستان تغییر می دهد، در نظر گرفته می شود. این قانون در مواردی که محل زندگی یا سکونت افراد در زمان اعمال قانونی نا معلوم باشد، صادق خواهد بود.

13.3 قوانین جمهوری بلغارستان به قوانین موجود در شرایط و ضوابط و هرگونه ادعای دیگر الحاق شده است به جز شرایط خرید و فروش در سطح بین المللی و قوانین حفظ حریم شخصی بین المللی در جمهوری بلغارستان.

13.4 اگر هر کدام از موارد شرایط و ضوابط نامعتبر شود، اعتبار بقیه موارد تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

September 26, 2018

XS Software JSCo.
15-17 Tintiava Str, Sofia 1113, Bulgaria
Director: Hristo Tenchev
BG200757660