XS Software için Genel Kullanım Şartları & Koşullar

1. Geçerlilik Sahası

Tüm kullanım Şart&Koşulları, XS Software-software de "bizim" veya "bizimle" ilgili hizmetlerde (Oyun Hizmeti) sunduğumuz tüm oyun ve yazılım projeleri için ya da XS Software.com (www.XS Software.com) tarafından sunulan servisler için geçerlidir. Bu web sitesine erişimle, mobil uygulamalara ve/veya Oyunlar için kayıt yaptırıp "Kullanıcı" olarak, bu Şartları kabul edersiniz. Eğer bir Kullanıcı değilseniz, Oyunlara ve Oyun hizmetlerine her erişiminizde bu Şartlara bağlı olduğunuzu aynı şekilde onaylayın. Oyun sayfasının en altındaki Şartlar bağlantısını kullanarak istediğiniz zaman bu Şartlara ulaşabilirsiniz.

XS Software firmasının oyunlarına katılan kimseler ve XS Software.com oyun portalı kullanıcıları, aşağıda "Kullanıcı" olarak anılacaktır. Genel Kullanım Şartları & Koşulları (aşağıda "Şartlar ve Koşullar" olarak anılacaktır) içinde "Oyunlar" veya "Hizmetler" ifadeleri kullanıldığında, bununla XS Software firmasının oyunları ve hizmetleri kastedilir.

XS Software firması, kullanıcılarına, bu oyunları ve hizmetleri, yalnızca şu anki Şartlar ve Koşullar temelinde sunar. Kullanıcının sunduğu Şartlar ve Koşullar, XS Software firması tarafından yazılı olarak kabul edilmediği sürece geçersizdir.

Aşağıda belirtilen Şartlar ve Koşullar XS Software.com oyun portalının kullanımı yanı sıra XS Software'nin online oyunları, mobil uygulamaları ve hizmetleri için geçerli. Kullanım, birinci planda kişisel bilgisayar aracılığıyla internette telefon, ISDN, DSL veya eşdeğeri başka bir bağlantı üzerinden gerçekleşebilir. Bunun yanında, çeşitli diğer internet uyumlu son cihazların kullanılması da mümkündür, ancak burada fonksiyon kapsamı ve/veya görüntü sınırlı olabilir.

Şu anki Şartlar ve Koşulların konusu, bağlantıların temliki ve web sayfalarının ve ayrıca çevrimiçi oyunların ve üçüncü şahısların yazılımlarının (web tabanı, erişim yazılımı) bağlantısıyla bağlantılı olarak sorulabilecek muhtemel sorular değildir, çünkü bu hizmetler XS Software firması tarafından verilmemektedir.

1.1 Kullanıcılar

1.1.1 XS Software, Bulgaria Medeni Kanunu'na göre kullanıcılara sadece kendi oyunlarını ve hizmetlerini sunmaktadır. XS Software firmasının oyunlarını ve hizmetlerini kar veya başka ticari amaçlarla kullanmak yasaktır.

1.1.2 Kullanım için başvuru yapıldığı tarihte 18 yaşını doldurmuş veya kanuni temsilcileri tarafından kullanımı izin almış olan kimseler, kullanım yetkisine sahiptir. Münferit oyunların kuralları içerisinde, kanuni temsilcileri tarafından kullanımı izin verilmiş olsa da, belirli bir yaşın altındaki kimselerin kullanım yetkisine sahip olamayacakları öngörülmüş olabilir.

1.1.3 Kullanıcı, oyunların ve/veya hizmetlerin kullanımı için başvuru yaparak, açıkça (i) reşit ve ehil olduğunu veya (ii) reşit olmayan kimselerde kanuni temsilcinin rızasının bulunduğunu taahhüt eder.

1.2 Sözleşme Konusu, Oyunların ve Hizmetlerin Kullanımı ve Değiştirilmesi

1.2.1 XS Software firması kullanıcılara, mevcut teknik ve işletmeyle ilgili imkânlar çerçevesinde, kendisi tarafından sunulan oyunlara ve hizmetlere katılma imkânı sunar.

1.2.2 Oyunlara katılım yalnızca eğlence amaçlıdır.

1.2.3 Hizmetlerde XS Software firması, XS Software.com üzerinde belirli bilgileri bulundurur ve kullanıcılara oyun kullanıcılarının, hizmet kullanıcılarının ve üçüncü şahısların ağ üzerinden görebilecekleri, kişiye özel profiller oluşturma imkânı sunar.

Kullanıcı bunun yanında, XS Software.com ve XS Software oyunları ve hizmetleri üzerinden üçüncü şahıslarla iletişim kurabilir, fotoğraf, video, oyun ve mümkün olduğu takdirde müzik ve başka medya içerikleri alışverişinde bulunabilir, blog ve yorumlar yayınlayabilir, oyunlar hakkında, diğer kullanıcılar hakkında, üçüncü şahıslar hakkında veya işlemler hakkında değerlendirmelerde bulunabilir.

1.2.4 Kullanım imkânı, XS Software firması katılım için gerekli uygulamayı oyunların ya da hizmetlerin ilgili URL'lerinde çevrimiçi olarak sunmasıyla sağlanır. XS Software firması, oyunları aynı zamanda - gerektiğinde başka bir fonksiyon kapsamıyla ticari olarak satın alınabilen veri taşıyıcıları üzerinde sunma hakkını saklı tutar. Oyunların satışı bu Şartlar ve Koşullarda tabi değildir.

1.2.5 XS Software oyunlarına ve hizmetlerine katılım, yalnızca daha önce üye olmak yoluyla bir müşteri hesabı (aşağıda "Hesap" olarak anılacaktır) oluşturmuş olan kimselere açıktır. Bir hesap, ya XS Software.com oyun portalından veya oyunun ilgili URL'sinden oluşturulabilinir. XS Software.com oyun portalında oluşturulmuş bir hesap, kullanıcıya 1.1 maddesinde yazılı koşullar altında her oyunu kullanma yetkisini verir.

1.2.6 Başvuru, yani bir hesabın açılması başvurusu, bir formun doldurulması ve çeşitli bilgilerin verilmesi yoluyla yapılır. Oyunlar ve hizmetler, XS Software firmasının, bu kullanıcı için, bir hesap oluşturduğu andan itibaren kullanılabilir.

1.2.7 Bir kullanıcı XS Software.com üzerinde birden fazla hesap oluşturabilir. Ancak kullanıcı, XS Software firması tarafından sunulan oyunlardan bazılarına yalnızca bir hesap ile katılabilir ("Çoklu hesap yasağı"). Ayrıntılı bilgiler oyun kurallarından alınmalıdır. XS Software firması birden fazla hesabı bulunan kullanıcılara, oyun kurallarının son durumunu mutlaka öğrenmelerini tavsiye eder, çünkü çoklu hesap yasağının ihlal edilmesi, kullanıcının derhal engellenmesine yol açabilir.

Bir kullanıcının birden fazla hesaba sahip olabileceği oyunlarda da, aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın kendi arasında haberleşmesi veya başka şekilde müşterek eylemde bulunması ("İtme yasağı") yasaktır. Özellikle bir hesap, aynı kullanıcının başka bir hesabı için, örn. eşyaların veya oyun para birimindeki kontörlerin oyun içerisinde aynı kullanıcının bir hesabından diğer hesabına aktarılması ya da aynı kullanıcının bir hesabının diğer hesabıyla savaşması şeklinde avantaj yaratmak amacıyla kullanılmamalıdır.

1.2.8 Hesap oluşturulduktan sonra kullanıcı, XS Software.com oyun portalına veya ilgili URL'ye girip ardından oturum açarak ilgili oyun ve/veya hizmete katılabilir.

1.2.9 Oyunlar ve hizmetlerin kullanımına, yalnızca bir internet gezgini ya da özel olarak XS Software firması tarafından kullanıma sunulmuş veya açıkça izin verilmiş bir araçla izin verilir ("Yetkisiz Script kullanım yasağı"). Bu özellikle şu anlama gelir: Sunucuya aşırı yük binmesine neden olan programların kullanılması yasaktır. Oyunları veya tek tek oyun fonksiyonlarını sistemli XS Software Genel Kullanım Şartları & Koşulları veya otomatik olarak kontrol etmeye (Botlar, Makrolar), oyunların, oyun elemanlarının ya da XS Software.com platformu üzerinde ayarlanmış olan içeriklerin reprodüksiyonu veya değerlendirmesine yarayan yazılımların kullanılması yasaktır.

1.2.10 Kullanıcı, XS Software.com üzerinde hesap açtırma veya muhtemel içeriklerin yayımlanması hakkına sahip değildir.

1.2.11 Güncel teknik ve diğer oyun ve hizmetlere ait münferit katılım koşulları, XS Software.com platformu ve/veya oyunların web sayfalarından alınmalıdır.

1.2.12 XS Software oyunları ve hizmetleri sürekli olarak güncellenmekte, uyarlanmakta, geliştirilmekte ve değiştirilmektedir. Kullanıcı, buna uygun olarak yalnızca ilgili güncel çerçevesindeki oyuna ve hizmete ait bir kullanım hakkına sahip olur.

1.2.13 Oyunların standart sürümünü kullanmak ücretsizdir. Ancak belirli özellikleri yalnızca ödeme yapan kullanıcılar kullanabilir (bunun için bakın Madde 7). İlgili hizmetin açıklamaları içinde kararlaştırılmamışsa eğer, hizmetin kullanımı bedelsizdir.

1.2.14 Kullanıcının, XS Software oyunlarını ve/veya hizmetlerini, sözleşme akdedildiği tarihteki mevcut sürümde tutulmasını isteme hakkı yoktur. XS Software firması, bir oyun ve/veya hizmetin işletilmesini dilediği an ve hiçbir sebep belirtmeksizin durdurma hakkını saklı tutar. Kullanıcı kendi isteğine göre, bu durumda kendisi tarafından daha önce ödenmiş ücretleri (örn. Premium özellikleri için) yine kendi isteğine göre XS Software firması tarafından işletilen başka oyunlara ve/veya hizmetlere aktarılmasını veya XS Software firmasının peşin ödenmiş ücretleri iade etmesini talep edebilir. Kullanıcının, kullanılamayan oyunlar ve/veya hizmetler hakkındaki sözleşmeyi derhal feshetme hakkı, bu düzenlemeden bağımsız olarak devam eder. İşbu Şartlar ve Koşullar içerisinde açıkça farklı şekilde düzenlenmemişse eğer, kullanıcının başka hakkı bulunmaz.

2. Sözleşme Teklifi ve Sözleşmenin Akdedilmesi

2.1 Kullanıcı, üyelik formunu doldurmak suretiyle, XS Software firmasının herhangi bir oyun ve hizmet kullanım sözleşmesinin (aynı zamanda kullanıcı başvurusunun da) akdedilmesi için bağlayıcı bir teklifte bulunmuş olur. Bunun için üyelik formunda ''zorunlu'' olarak işaretlenmiş veri alanlarının tamamının eksiksiz ve doğru olarak doldurması gerekir.

2.2 XS Software firması ile kullanıcı arasındaki sözleşme, kullanıcı başvurusunun, XS Software tarafından kabul edilmesiyle geçerli sayılır. Bu kabul, açıkça veya XS Software firmasının birinci ifa eylemiyle gerçekleşebilir ve sadece bu şekilde kullanıcıya Oyun ve/veya Hizmetleri kullanma hakkı sağlanabilir

2.3 Kullanıcı başvurusuna erişim, XS Software tarafından hemen elektronik yolla kullanıcı tarafından belirtilen E-posta adresine gönderilir. XS Software oyunlarına ve hizmetlerineki bu erişim onayı, kullanıcı başvurusunun bağlayıcı bir şekilde kabul edilmesi anlamına gelmez. Ancak erişim onayının, kabul açıklamasıyla bağdaştırılması mümkündür.

3. İtiraz Etme Hakkı

Kullanıcı, XS Software oyunlarının ve hizmetlerinin kullanım sözleşmesiyle ilgili olarak verdiği beyana ve Premium özelliklerinin sipariş edilmesine iki haftalık bir süre içerisinde sebep göstermeksizin yazılı olarak (örn. mektup, faks, E-posta) itiraz edebilir. Bu süre en erken bu bilgilendirmenin teslim alınmasıyla başlar. İtiraz süresinden istifade etmek için iptal mektubunun zamanında gönderilmesi yeterlidir. İtiraz etme hakkı ayrıca, XS Software tarafından verilen bir hizmet sözkonusu olduğunda, XS Software hizmetin uygulanmasına, kullanıcının açık onayıyla itiraz süresinin bitiminden önce başlamışsa eğer ya da kullanıcının kendisi bunu başlatmışsa eğer ortadan kalkar. Bu durum, kullanıcının XS Software oyunlarından ve/veya Premium özelliklerinden ya da hizmetten yararlandığında söz konusudur.

İtirazın yöneltileceği yer::

XS Software

Sofia, Bulgaria

E-posta yoluyla itiraz edilmesi halinde, konu satırına oyunun ve gerektiğinde Premium özelliğin ve/veya hizmetin adı, ayrıca kullanıcının adı yazılmalıdır.

İtirazın geçerli olması halinde her iki tarafın da aldığı hizmetler ve muhtemel faydalar iade edilmelidir. Bu, kullanıcı itiraz beyanından bulunmadan önce istifade etmişse eğer daha önce ödenmiş ücretlerin, gerektiğinde eksik olarak iade edilmesi anlamına gelir.

4. Ulaşılabilirlik

XS Software firması oyunlara ve hizmetlere yıllık ortalama olarak % 90 (yüzde doksan) oranında bir ulaşılabilirlik sunar. Bu sürelere, XS Software firmasının etki sahası içerisinde bulunmayan (mücbir sebepler, üçüncü şahıslarlın kabahati vb.) teknik veya başka sorunlardan ötürü, XS Software.com oyun portalına ait sunucuya veya münferit oyunlara internet üzerinden erişimin mümkün olmadığı süreler ve ayrıca rutin olarak bakım çalışmalarının yapıldığı süreler dâhil değildir. XS Software, ağ işletiminin güvenliği, ağ entegrasyonun muhafaza edilmesi, özellikle ağın, yazılımın veya kaydedilmiş verilerin ciddi arızalara maruz kalmasını önlemek için gerekli olması halinde hizmetlere erişimi kısıtlamak hakkına sahiptir.

5. Şartlar & Koşullara Erişim, Değişiklikler ve Diğer Bildirimler, Kullanıcı Tarafından İletişim Kurulması

5.1 Kullanıcının, kullanıcı başvurusunu göndermesiyle ve oyunları ve hizmetleri kullanmasıyla, şu anki Şartlar & Koşulları kabul etmiş sayılır. Bunlar XS Software.com portalında her oturum açılması, özellikle oyunlara her katılım ve/veya hizmetlerin kullanımı için geçerlidir. Şartlar ve Koşullar, kullanıcı başvurusu gönderilmeden önce yazdırılabilir veya sürekli bir veri taşıyıcısı üzerinde kaydedilebilir.

5.2 XS Software, bu Şartlar ve Koşullarını, gerekli olması halinde ve kullanıcının bundan ötürü dürüstlük acısından dezavantajlı konuma düşmeyeceği düşünüldüğünde, ileriye donuk etkiye sahip olması üzere dilediği an değiştirme veya düzeltme hakkını saklı tutar.

5.3 Şartlar ve Koşullar değişiklikleri uygun bir yöntemle metin olarak bildirim şekilde yayınlanır. Kural olarak bildirimler, XS Software firmasının oyunların ve/veya ilgili hizmetin sunulduğu web sayfalarında yayımlama veya E-posta yoluyla yapılır. Şartlar ve Koşullardaki değişiklikleri, kullanıcıya, her değişiklikten sonraki oturum açıldığında vurgulanmış bir bildirim ile duyurulur.

5.4 Kullanıcı, duyurulduktan ve bilgilenme olanağından sonraki 14 (on dört) gün içerisinde Şartlar ve Koşulların değişikliklerine itiraz edebilir. Kullanıcı, değiştirilen koşullara duyurulduktan ve bilgilenme olanağından sonraki 14 günlük sure içerisinde XS Software nezdinde yazılı olarak itiraz etmediğinde veya oyunları ve/veya hizmetleri kullanmaya devam ettiğinde, değiştirilen veya düzeltilen bu koşulların kendisi için geçerliliğini kabul etmiş sayılır. Kullanıcı zamanında itiraz ettiğinde her iki sözleşme tarafı, Madde 8,1'e göre öncesinde bir sınırsız fesih hakkı yoksa eğer sözleşmeyi bir aylık feshi ihbar suresiyle feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme bitimine kadar asıl Şartlar ve Koşullar geçerliliğini sürdürür. Bitiş dönemi için önceden peşin olarak ödenmiş olabilecek ücretler bu durumda kullanıcıya orantısal olarak iade edilir. Kullanıcının bundan başka talepleri kabul edilmez.

5.5 XS Software firması, değişiklikler hakkındaki bilgilendirme içerisinde itiraz etme ve fesih olanağını, geçerli sureleri ve özellikle de itiraz edilmediğinde meydana gelebilecek hukuki sonuçları özel olarak hatırlatır.

5.6 XS Software firması, Şartlar ve Koşullar aracılığıyla farklı şekilde düzenlenmemişse veya kullanıcıyla farklı şekilde anlaşma yapılmamışsa eğer, kural olarak kullanıcıyla E-posta yoluyla iletişim kurar. Kullanıcı XS Software tarafından üyelik işlemleri sırasında kendisi tarafından belirtilen veya daha sonra XS Software firmasına bildirilmiş olan E-posta adresine gönderilen postaların kendisine ulaşmasını sağlar. Bunun için, özellikle Spam filtresinde ve bu adreste ilgili ayarları düzenli olarak kontrol eder. Ayrıca XS Software firması diğer yazışmalar için hangi iletişim seklini kullanacağını kendisi belirler.

5.7 Kullanıcı, XS Software ile her iletişim kurduğunda isteğinin hangi oyunlar ve/veya hizmetlerle ve hangi oyun hesabı veya hizmet hesabıyla ilgili olduğunu belirtir.

6. Oyun Talimatları, Oyun Kuralları

6.1 İlgili oyun veya hizmetlere ait oyun talimatları ve oyun kuralları XS Software.com oyun portalın da ya da oyunun/hizmetin ilgili web sayfasında duyurulur.

6.2 Kullanıcı, oyun dünyalarında çok sayıda başka kullanıcıyla birlikte oynadığını veya XS Software.com portalı üzerinde, çeşitli hizmet kullanıcılarıyla iletişim içinde olduğunu bilmesi gerekir. Huzur içinde oynama olanağını sağlamak için, kurallara uyulması gerekmektedir. Kullanıcı, XS Software Oyunlarına ve/veya Hizmetlerine, katılmak suretiyle oyun kurallarını ve hizmete katılım koşullarını bağlayıcı olarak kabul etmiş sayılır.

6.3 Kullanıcı bundan başka, XS Software oyunlarının ve/veya hizmetlerinin sunumunu ve huzurlu oyun ortamını bozacak her türlü davranıştan uzak duracağını da taahhüt eder.

7. Tarifeler Kademeleri, Ödeme Koşulları, Gecikme

7.1 Çevrimiçi Oyunlar

7.1.1 Standart Sürüm

XS Software firması kullanıcılara oyunları esas olarak hesap oluşturulduktan sonra kullanıma sunar (yukarıda 1.2 'ye bakınız). Bu durumda kullanıcı başlangıç olarak bir standart sürümü kullanabilir. Hesabı oluşturmak ve standart sürümü kullanmak ücretsizdir. Standart sürüm (XS Software firmasının oyunları durdurma hakkını kısıtlamaksızın) süre olarak sınırlı değildir ve tam oynanabilir. Ancak standart sürümde kullanıcı tüm özellikleri kullanamaz.

7.1.2 VİP (Premium) Özellikleri

Kullanıcı, bir ücret karşılığında standart sürümde bulunmayan özellikleri satın alma imkânına sahiptir (aşağıda: VİP özellikleri). Münferit oyunlarda farklı Premium özellikler sunulabilinir. Hangi Premium özelliklerinin hangi tarifeyle sunulduğu, bunların hangi fonksiyonlara sahip olduğu ve hangi önkoşulları gerektirdikleri ilgili oyunun web sayfasından alınmalıdır.

Bununla birlikte, somut Premium özelliğe ve tarifeye bağlı olarak, ilgili oyun içerisinde bunun kurallarına göre belirli fonksiyonlar için kullanılabilir kontörleri yüklemek için bir defalık ücret ödemesi ya da belirli bir döneme (örneğin gün, hafta, ay, üç ay, altı ay, yıl) ait ödeme yapmak söz konusu olabilir.

Oyunlar sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu nedenle XS Software firması, yeni Premium özellikleri dilediği an sunma hakkını saklı tutar. Oyunların uyarlanması ve geliştirilmesi çerçevesinde XS Software firması yine münferit Premium özelliklerini artık sunmama ve/veya ücretsiz standart sürümde de sunma (bkz. yukarıda 7.11) hakkını saklı tutar. Kullanıcı ileride yer alan bir dönemde, Premium özellikleri için ödeme yapmışsa ve bunlar artık sunulmadığından ve/veya artık ücretsiz standart sürümde de kullanılabildiğinden bunlardan yararlanamayabilir. XS Software firması bunun yerine kullanıcının seçimine göre, ikame etmek amacıyla başka Premium özellikleri sunar ve/veya ödenmiş olan bedeli - dönemle orantılı olarak - kullanıcıya iade eder. Kullanıcı bu durumda kullanım sözleşmesini derhal feshetme konusunda serbesttir. Kullanıcının bundan başka talepleri kabul edilmez.

Kullanıcı reşit değilse eğer, Premium özelliklerini sipariş ederek, bunların ödemesi için gerekli bedellerin bu amaçla kendisinde bulunduğunu veya kendisine serbestçe kullanılmak üzere temlik edilmiş olduğunu taahhüt eder.

Münferit oyunlar için, cep telefonları ile indirilebilir yazılımlar üzerinden erişimin mümkün olması halinde, meydana gelecek ücretler için Premium özelliklerinin kuralları geçerlidir.

7.1.3 Abonelik / Otomatik Uzatma

Belirli bir zaman dilimi için Premium özelliklerin ödemeleri yapılması gerektiğinde, kullanıcı Md. 8.2 içinde tespit edilen ilgili zaman diliminin bittiği sürede feshetmediğinde kullanıcı otomatik olarak uzayan, bir abonelik sözleşmesi akdeder. Abonelik süreleri ilgili oyun için uygulanabilir kurallardan alınmalıdır.

7.1.4 Ödeme Koşulları ve Ödeme Bitiş Tarihi

XS Software firması, Premium özelliklerinin (bakınız yukarı 7.1.2) kullanımı için hizmet bedellerini peşin olarak talep etme hakkına sahiptir. Hizmet bedelleri sözleşmenin akdedilmesiyle tahakkuk eder ve kullanıcı tarafından başka bir ödeme şekli (örneğin; Premium-SMS) seçilmemişse eğer, kullanıcı tarafından belirtilecek banka hesabı veya kredi kartından tahsil edilir. Tahsil edilecek tutar kredi kartı hesap özetinde "XS Software.com" veya XS Software ibaresiyle yazılır.

7.1.5 Ücret Ayarlaması

XS Software dilediği an fiyatları sürekli olarak veya sınırlı bir süre için indirme veya ayrıca sınırlı bir süre için yeni ürünleri, hizmetleri veya hesaplama farklılıkları sunma hakkına sahiptir. XS Software bundan başka, altı haftalık bir süre öncesinden yazılı olarak ilan etmek veya kullanıcı tarafından verilen E-postaya bildirim yapmak suretiyle dilediği an fiyatları değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilen fiyatlar, kullanıcı bildirimden sonraki altı hafta içerisinde değiştirilen fiyatlara itiraz etmediğinde, geçerli sayılır. Sözleşme ilişkisi bu durumda değiştirilen şartlarla/fiyatlarla devam ettirilir. XS Software firması, değişiklikler hakkındaki bilgilendirme içerisinde itiraz etme ve fesih olanağını, geçerli süreleri ve özellikle de itiraz edilmediğinde meydana gelebilecek hukuki sonuçları özel olarak hatırlatır.

Kullanıcı zamanında itiraz ettiğinde her iki sözleşme tarafı, Madde 8.1'e göre öncesinde bir sınırsız fesih hakkı yoksa eğer, sözleşmeyi bir aylık feshi ihbar süresiyle feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme ilişkisi bitimine kadar asıl tarifeler geçerliliğini sürdürür.

Bitiş dönemini aşan zaman dilimi için, kullanıcı tarafından XS Software firmasına önceden ödenmiş olabilecek hizmet bedelleri (ödemeler) kullanıcıya orantısal olarak iade edilir. Kullanıcının bundan başka talepleri kabul edilmez.

7.2 Ödeme Gecikmesi

XS Software firması, ödemede gecikme olması halinde ilgili faiz oranı üzerinden % 5 oranında faiz talep etme hakkına sahiptir. XS Software firması ödemede gecikme olması halinde ayrıca hizmetleri durdurma veya kullanıcının hesaplarını derhal bloke etme hakkına sahiptir. Bloke etme süresi içinde akdedilmiş abonelikler için herhangi bir hizmet bedeli tahakkuk etmez. Ancak XS Software firması ödemenin eksiksiz olarak yapılması halinde bloke etme işlemi, bloke etme bildirimi ve ayrıca blokajın kaldırılması ya da yeni bir hesabın oluşturulması için bir işlem ücreti talep etme hakkına sahiptir. İşlem ücretinin tutarı için XS Software.com oyun portalın da ilgili oyunun veya hizmetin sayfasına bakılabilir. Kullanıcı her durumda, herhangi bir zararın meydana gelmediğini veya çok daha az olduğunu ispat etme hakkına sahiptir.

7.3 Borç Yükümlülükleri, İptal Ücreti

Kullanıcının kabahati veya kendisinin sebep olduğu nedenlerden ötürü hesap bakiyesinin yetersizliği nedeniyle, XS Software firması nezdinde borç yükümlülüğünün bulunması ve/veya XS Software firması için bu sebepten ötürü hesaptan tahsil yönteminin sonradan iptal edilmesi sonucunda, iptal ücretlerinin tahakkuk etmesi halinde, kullanıcı buradan kaynaklanan ücretleri öder. XS Software firması, masrafları asıl ücretle birlikte kullanıcının hesabından mükerrer olarak tahsil etmek suretiyle talep hakkına sahiptir. Ücretlerin ödemesi, hesaptan tahsil etme veya kredi kartından tahsil etmek suretiyle yapıldığında ve borç yükümlülükleri var olduğunda, XS Software firması her hesaptan tahsil / kredi kartından tahsil işlemi basına 9,60 Euro tutarında ve artı XS Software için tahakkuk eden banka ücretleri ilavesiyle bir işlem ücreti hesaplar. Kullanıcı her durumda, herhangi bir zararın meydana gelmediğini veya çok daha az olduğunu ispat etme hakkına sahiptir.

7.4 Kazanç Garantisi Olmaması

XS Software firması kullanıcıya herhangi bir kazanç garantisi vermez. Kullanıcılar özellikle işbu Şartlar ve Koşullar içerisinden böyle bir hak açıkça ortaya çıkmadığı takdirde, ödülün ödenmesini talep etme hakkına sahip değildir.

Bir kazancın ödenmesini talep etme hakkı, ancak böyle bir kazancın ödeneceği, XS Software tarafından açıkça ilan edilmişse var olabilir.

Talep etme hakkı ayrıca XS Software firması söz konusu muhtemel kazanç hakkının, teknik ya da hukuki manipülasyonlardan ve/veya genel olarak ceza hukuku açısından önemli her türlü manipülasyondan kaynaklandığı tespit ettiğinde de yoktur. Kullanıcı, XS Software oyunlarına katılmak suretiyle, XS Software firmasının dilediği an bir kazanç hakkının hukuka uygunluğu konusunda geniş bir inceleme talep edebileceğini ve bu ara dönemde kullanıcının özel rızası olmadan kazancın ödemesini reddedebileceğini kabul ettiğini taahhüt eder. Kazanç hakkı, ayrıca kullanıcı oyun kurallarını ihlal etmesiyle de kaybedilir. Emin olunmayan durumlarda ispat etme yükümlülüğü kullanıcıya aittir; kullanıcı oyun kurallarına uymuş olduğunu ispat etmek zorundadır. Kullanıcı ispat yükümlülüğünden haberdardır ve bunu muhtemelen kanuni bir durum olmasa dahi açıkça kabul eder.

7.5 Karşılıklı Alacak Hesaplaması, İade Hakları Olmaması, Devir Yasağı

Kullanıcı, yalnızca ihtilaflı olmayan veya hukuken geçerli olduğu tespit edilmiş XS Software firmasının alacaklarını talep edebilir. Kullanıcı, bir iade hakkını yalnızca karşı alacağı aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklanıyorsa kullanabilir. Kullanıcının XS Software nezdinde sahip olduğu hakların üçüncü sahıslara devri yasaktır.

7.6 Hizmetler

Hizmet açıklamasında aksi belirtilmemişse eğer, hizmetler bedelsizdir.

Ayrıca ücrete tabi hizmetler için 7.1'den 7.5'e kadar olan maddeler geçerlidir.

7.7 Kredi kartı ve PayPal Abonelikleri

InstantPay bir abonelik servisidir. Gelecek alımlarda %20 bonustan faydalanmak için onay vererek ilk ödeme tarihinden itibaren, her 2 haftada bir hesabınızdan ücret kesilecektir. Ödeme bilgileriniz, dış ödeme geçit sağlayıcısı tarafından kaydedilecektir ve herhangi bir başka amaç için kullanılmayacaktır. XS Software hiçbir kredi kartı ve/veya PayPal bilgileri toplamaz ve sahiplerine herhangi bir zarar oluşursa, bunlardan sorumlu olmayacaktır. İstediğiniz zaman bilgilerinizi, XS Software Ödeme sisteminde Profil ve Destek -> Hesap özeti menüsünden kontrol edebilirsiniz. Abonelik iptalini Hesap özeti menüsü üzerinden yapabilirsiniz -> Abonelik sil.

8. Süre, Fesih

8.1 Süresiz Sözleşme

Kullanıcı ile XS Software firması arasındaki sözleşmeler, XS Software firmasının somut hizmetinde aksi şekilde belirtilmemişse, süresiz olarak akdedilir. Oyun ve/veya hizmet kullanım sözleşmesi için sınırlı bir süre kararlaştırılmışsa eğer, her iki sözleşme tarafı için dilendiği an kullanılabilecek ve hemen geçerli olabilecek bir olağan fesih hakkı vardır.

8.2 Süreli Sözleşme

Oyun ve/veya hizmet kullanım sözleşmesi için veya Premium özelliklerinin kullanımı/tahsis edilmesi hakkında sözleşme (bunun için ayrıca bakınız Md. 7.1.2 ve 7.1.3) için belirli bir süre kararlaştırılmışsa eğer, aşağıdaki düzenlemeler geçerlidir. Oyun ve/veya hizmet kullanım sözleşmesi için veya Premium özelliklerinin kullanımı/tahsis edilmesi hakkında sözleşme her defasında otomatik olarak aynı süreyle uzar. Bu kural, kullanıcı oyun ve/veya hizmet kullanım sözleşmesini veya Premium özelliklerinin kullanımı/tahsis edilmesi hakkında sözleşmeyi bitiş süresinden 14 gün önce feshetmesi halinde geçerli değildir.

8.3 Gerekçelerinin Gösterilmesi, Önemli Nedenden Ötürü Fesih

Olağan fesihte gerekçe gösterilmesine gerek yoktur.

Sözleşmenin her iki tarafının oyun ve/veya hizmet kullanım sözleşmesini veya Premium özelliklerinin kullanımı/tahsis edilmesi hakkında sözleşmeyi önemli nedenden ötürü diledikleri anda feshetme hakkı yukarıdaki düzenlemelerden etkilenmez.

Oyun hizmet kullanım sözleşmesinin veya Premium özelliklerinin kullanımı/tahsis edilmesi hakkında sözleşmenin olağanüstü olarak feshedilmesiyle ilgili sorumluluk XS Software firmasına ait olduğunda, kullanıcıya bitiş dönemi için kendisi tarafından önceden peşin olarak ödenmiş ücretler (özellikle Premium özellikleri için) orantısal olarak iade edilir. Şu anki Şartlar ve Koşullar içerisinde açıkça farklı şekilde düzenlenmemişse eğer, kullanıcının başka hakkı bulunmaz.

Ancak XS Software firması, özellikle - sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere - aşağıdaki hallerde önemli nedenden ötürü fesih hakkına sahiptir:

 • kullanıcı, ücretlerin ödemesini en az 5 Euro tutarında bir meblağla geciktirdiğinde ve iki defa ihtar edilmesine rağmen bunu ödemediğinde;
 • kullanıcı kabahatli olarak kanunları, oyun kurallarını ve/veya hizmet kullanım kurallarını ihlal ettiğinde ve ihtar edilmesine rağmen bu ihlali sürdürdüğünde; ağır ihlallerde XS Software tarafından sözleşmeye uyulmadığı öngörüldüğünde ihtar etmek kaçınılmazdır;
 • kullanıcı hesabını dört hafta boyunca ve ihtar edilmesine rağmen kullanmadığında;

XS Software, kural olarak ve ayrıca aşağıdaki hallerde sözleşmeye uyulmadığını belirler:

 • kullanıcı ceza kanunlarını ihlal ettiğinde ;
 • kullanıcı, XS Software firması tarafından işletilen oyunlara ait kurallarda belirlenmiş olan çoklu hesap yasağını (yukarı md. 1.2 bakınız) ihlal ettiğinde;
 • kullanıcı İtme yasağını ihlal ettiğinde (yukarı md. 1.2 bakınız)
 • kullanıcı yetkisiz Script yasağını ihlal ettiğinde (yukarı md. 1.2 bakınız);
 • kullanıcı üyelik işlemi sırasında (kullanıcı başvurusundaki üyelik formu, yukarıdaki md. 2 bakınız) veya Premium özellikleri ödemesi için (yukarı md. 7.1 bakınız) yanlış bilgiler verdiğinde.

XS Software firmasının hak sahibi olduğu önemli nedenden ötürü bir fesih durumunda, XS Software firması, kullanıcının sözleşme süresi içerisinde aynı süredeki fesih işleminde vermesi gereken (özellikle daha önce sipariş edilmiş Premium özellikleri için) tüm ücretlerin toplamının % 75'i oranında bir tutarı talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcının, herhangi bir zararın meydana gelmediğini veya çok daha az olduğunu ispat etme hakkı yine vardır.

8.4 Feshin Yazılı Şekli

İlgili oyunda fesih seçeneği verilmemişse eğer, her türlü feshin yazılı olarak yapılması gerekir ki fesih işlemi yazılı olarak E-posta yoluyla da yapılabilir. Olağanüstü fesih işlemi her zaman yazılı olarak gerekçe gösterilerek yapılmalıdır.

9. Kullanıcının Yükümlülükleri ve Diğer Ödevleri, Ayrıca Kullanıcının Kendisi Tarafından Verilen Bilgilerle İlgili Mesuliyeti, Telif Hakları

9.1 Yükümlülükler

Kullanıcının ana yükümlülüğü, oyunun veya hizmetin, ücretsiz standart sürümünü kullanmadığı takdirde öngörülen ücretin ödenmesidir (yukarı md. 7 bakınız). Kullanıcının bundan başka ana yükümlülüğü, XS Software firmasının sözleşme akdedildiği sırada veya sözleşme ilişkisinin devamında, kullanıcıya sormuş olduğu bilgileri doğru ve eksiksiz olarak vermesidir. Kullanıcı bu nedenle, sözleşme hizmeti veya sözleşmenin akdedilmesi çerçevesinde veya sözleşme ilişkisinin devamında şahsı hakkında vermiş olduğu ve sözleşme açısından önemli diğer bilgilerin (özellikle banka hesabı ve kredi kartı numarası) doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı, bilgilerinde bir değişiklik olması halinde bunları hemen XS Software firmasına bildireceğini taahhüt eder; XS Software firmasının bunu sorması üzerine kullanıcı bu bilgileri onaylar. Kullanıcı oyun kurallarına uymakla yükümlüdür. İhtar edilmesine rağmen ihlalin tekrarlanması veya md. 8.3.4'e göre ağır bir ihlal olması halinde XS Software, sözleşmeden kaynaklanan hizmet ve sunumları derhal ve belirli bir süre tanımaksızın bloke etme ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

9.2 Yazılım Kurulumu

XS Software firması, yazılımın kurulmasından dolayı kullanıcının bilgisayarında meydana gelebilecek ve XS Software firmasının kaynaklanmayan zararlar veya veri kayıpları konusunda mesul değildir.

9.3 Further Obligations of the User

9.3.1 XS Software firması oyunları veya hizmetleri bir web gezgini aracılığıyla çevrimen kullanılmak üzere tahsis eder. Yerel olarak kullanıcının bilgisayarında gerekli olan yazılım (özellikle işletim sistemi ve web gezgini, gerektiğinde Flash ya da Java gibi eklentiler de), XS Software firması tarafından tahsis edilmez veya kurulmaz. XS Software bu konuda destek de vermez. Bilgisayarı, XS Software firmasının oyunlarını kullanmaya imkân verecek bir durumda bulundurmak kullanıcının ödevidir. XS Software firması buna uygun olarak, yerel olarak ihtiyaç duyulan yazılımın kurulması konusunda teknik bir yardımda da bulunmaz.

9.3.2 Kullanıcı, XS Software firması tarafından oyunlarına veya hizmetlerine erişilmesini sağlamak için alınan erişim verilerini (oturum açma bilgileri, şifreler vb.) katı şekilde gizli tutacağını taahhüt eder. Yetkisi olmayan üçüncü şahısların erişim bilgilerini bildiğini öğrendiğinde veya tahmin ettiğinde kullanıcı XS Software firmasını derhal bilgilendirecektir. Sonradan ispat edebilmek açısından kullanıcının bunu yazılı olarak (örn. E-posta aracılığıyla) yapması tavsiye edilir. Kullanıcının kabahati sonucunda üçüncü şahısların, XS Software firmasının oyun veya hizmetlerine erişim bilgilerini kullanması halinde, kullanıcı XS Software nezdinde kullanım ücreti ve zarar tazmini konusunda mesul tutulur. XS Software firması kullanıcının bilgileriyle yapılan her erişimi kullanıcının yaptığı erişim olarak görme hakkına sahiptir. XS Software firması, güvenlik nedenlerinden ötürü parolaların düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır. Kullanıcı kendi hesabının kullanımından sorumludur.

9.3.3 Erişim bilgilerinin yetkisi olmayan üçüncü şahıslar tarafından öğrenildiğine dair gerekçeli bir şüphe olması halinde, XS Software firması güvenlik nedenlerinden ötürü, kendi takdirine göre erişim bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme veya hesabın kullanılmasını bloke etme hakkına sahiptir, ancak bu konuda yükümlü değildir. Firma, yetkili kullanıcıyı bu konuda derhal bilgilendirecek ve talep etmesi üzerine belirli bir sure içerisinde yeni erişim bilgilerini verecektir. Kullanıcı, eski erişim bilgilerinin yeniden oluşturulmasını talep etme hakkına sahip değildir.

9.3.4 XS Software sistemlerini virüs istilasına karsı emniyete alır. Buna rağmen bir virüs istilası asla ihtimal dışı değildir. Ayrıca, yetkisi olmayan üçüncü şahısların, XS Software firmasının, rızası olmadan onun adını kullanarak içinde örneğin virüs veya Spyware veya virüs ya da Spyware içeren web içeriklerine bağlantılar bulunan E-postalar göndermesi mümkündür. XS Software bu konuda bir etkiye sahip değildir. Kullanıcı bu nedenle aldığı, XS Software firmasından veya onun adıyla gönderilmiş olan tüm E-postaları virüs içerip içermedikleri konusunda kontrol etmelidir. Aynısı diğer oyun veya hizmet kullanıcılarından gelen E-postalar için de geçerlidir.

9.3.5 Kullanıcı, XS Software firmasının ve onun çalışanlarının ve ayrıca onun icra veya uygulamadan sorumlu yardımcılarının talimatlarına uyar. Bu husus özellikle ilgili oyun ve/veya hizmete ait olabilecek forumlardaki yöneticilerin ve moderatörlerin talimatları için de geçerlidir.

9.3.6 Kullanıcı, hiç bir durumda başka bir kullanıcının kullanıcı adını ve parolasını kullanmayacağını taahhüt eder.

9.4 Kullanıcının Vermiş Olabileceği Bilgilerle İlgili Yükümlülükleri

9.4.1 Kullanıcı, XS Software.com portalı üzerinde yayınladığı ve diğer kullanıcılara sunduğu bilgileri özenli bir şekilde seçmelidir.

9.4.2 Kullanıcı, hizmetler çerçevesinde reklam, siyaset, dini, hakaret, rahatsız edici, suça teşvik eden, cinsellik, pornografik veya diğer gayrı ahlaki içerikleri (örneğin; fotoğraflar, videolar, bağlantılar, isimler, sözcükler) veya diğer saldırgan, özellikle ırkçı ve ayrıca aşırı sağ veya sol içerikleri, kişileri veya canlandırmaları yaymayacağını taahhüt eder. Kullanıcı bundan başka, hukuki olarak korunan tanımları, isimleri, resimleri, videoları, müzik eserlerini, oyunları veya başka malzemeleri kullanmamayı da taahhüt eder. Emin olunmayan durumlarda kullanıcı XS Software tarafından eleştirilen içerikleri derhal kaldıracaktır. XS Software ayrıca bunu bizzat kaldırma hakkına da sahiptir. Kullanıcı, özellikle gençlerin ve çocukların korunmasına, veri güvenliğine, özel hayatın korunmasına, hakarete karşı korumayı, telif haklarına, marka haklarına vb. dair her türlü kanuni ve hukuki kurala riayet etmek zorundadır.

9.4.3 Kullanıcı, hizmetleri yasadışı veya yetkisiz amaçlarla kullanma yetkisine sahip değildir. Kullanıcı özellikle başka kullanıcılara ait kullanıcı adlarını ve/veya E-posta adreslerini onların öncesinde rızasını almadan istenmeyen E-postaların, reklam mesajlarının gönderilmesi veya başka ticari amaçlarla kullanılması hakkına sahip değildir.

9.4.4 Yukarıda yazılı yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumu, XS Software firmasına, kullanıcı tarafından ayarlanmış olan bilgileri bizzat silme yetkisini verir.

9.4.5 XS Software firması özellikle, işbu Şartlar ve Koşullarla ilgili hizmetlerin talimatları ve kuralları aleyhine bir ihlal olduğuna ya da başka bir hukuka aykırı durumun olduğuna dair somut deliller var olduğunda, ayarlanmış olan bilgileri tamamen veya kısmen silme hakkına sahiptir. Bu durum özellikle aşağıdakileri içeren bilgiler için geçerlidir:

 • açıkça saldırgan, ırkçı, fanatik olanlar ve şiddeti övenler;
 • başka bir kimseyi rahatsız veya hakaret edici, tehdit edici, utanç yaratıcı, aşağılayıcı veya iftira edici olanlar;
 • cinsellik, pornografi veya gençleri ve çocukları başka şekilde tehdit eden yapıya sahip veya gençler ve çocuklar için yasak web sitesine bağlantı içerenler;
 • yanlış veya yanıltıcı bilgiler içerenler; yasadışı davranış şekillerini öven;
 • telif hakları açısından korunan eserin, örn. yasadışı bilgisayar programlarının veya yasadışı bilgisayar programlarına bağlantıların, kopyalama koruma tertibatlarının ve yasadışı müzik kopyalarının veya yasadışı müzik kopyalarına bağlantıların aşılması hakkında bilgilerin sunulması aracılığıyla yasadışı veya izinsiz şekilde kopyasını oluşturanlar veya başka şekillerde telif haklarını ihlal edenler;
 • "Junk postaların", "zincir mektupların" veya istenmeyen yığınsal postaların, anlık iletilerin gönderilmesi, "Spimming" veya "Spamming" içerenler;
 • kısıtlı, yalnızca bir parola aracılığıyla girilebilen veya gizlenmiş sayfalar veya resimler içerenler;
 • suç fillerini veya kasıtlarını teşvik eden veya yasadışı fiillerle ilgili talimatlar içeren veya oluşturanlar, özellikle silahların üretilmesi veya satısıyla, çocuk pornografisi, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, talih oyunu, Stalking, Spamming, Spimming, bilgisayar virüslerinin ve başka zararlı dosyaların yayılması;
 • telif hakları ihlalleri, patent ihlalleri veya şirket sırlarının çalınmasıyla ilgili bilgiler içerenler;
 • başka kullanıcıları, ticari veya kanuna aykırı amaçlar için kişisel bilgilerin veya oturum açma bilgilerinin verilmesini talep etmek;
 • ticari fiiller ve/veya satışlar içerenler, örn. ihaleler, çekilişler, değiş-tokuş faaliyetleri, seri ilanlar, saadet zincirleri içerenler;
 • rızası olmadan bir şahsa ait bir resim içerenler;

9.4.6 Silinmiş bilgilerin yeniden oluşturulmasını talep etme hakkı yoktur. XS Software firması bunun dışında, kullanıcının ilgili servislere katılma hakkını engelleme ve ihtar edilmesine rağmen mevcut kuralların birden fazla olarak ihlal edilmesi halinde, kullanıcının hesabını hemen feshetme hakkına sahiptir. XS Software firması tarafından başka haklara, özellikle zararın tazmin edilmesine dair talepleri açıkça saklı kalır.

9.4.7 Kullanıcı, hizmetlerin üçüncü şahıslar veya başka kullanıcılar tarafından suiistimal edilerek kullanıldığını (örn. md. 9.4.1'e göre yasak olan içeriklerin yayılması veya gönderilmesi) öğrendiğinde, XS Software firmasını bu konuda bilgilendirir.

9.4.8 Etkin bir müdahalede bulunabilmesi için, kullanıcıdan bunu yazılı olarak (örn. E-posta aracılığıyla) yapması rica edilir.

9.5 Kullanıcının Vermiş Olabileceği Bilgilerle İlgili Mesuliyeti

9.5.1 Kullanıcı, XS Software.com portalı üzerinde sunduğu veya başka kullanıcılarla alışveriş yaptığı metinler, dosyalar, resimler, fotoğraflar, videolar, sesler, müzik eserleri, telif hakları korunan eserler ve başka malzemeler, bilgiler vb. (aşağıda "ayarlanmış bilgiler") ile ilgili olarak kendisi mesuldür. XS Software bu içerikleri kendisine dâhil etmez ve bunları kabul etmez.

9.5.2 XS Software.com portalında ayarlanmış olan bilgiler üzerinde XS Software herhangi bir kontrole sahip değildir. Ayarlanmış olan bilgilerin yayınlanmalarından önce XS Software tarafından kontrolü yapılmaz. Ancak XS Software hukuka aykırı şekilde ayarlanmış olan bilgilerden haberdar olduğunda veya bunları öğrendiğinde hemen silecektir.

9.5.3 Ayarlanmış olan içerikler, özellikle içeriklerin, malzemelerin veya bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya güvenilirliği için XS Software firmasının hiçbir mesuliyeti bulunmaz.

9.6 Telif Hakları

9.6.1 Kullanıcı tarafından ayarlanmış bilgilerin tüm hakları kendisine ait kalır. Kullanıcı, XS Software.com portalında ve/veya onun oyunları veya hizmetlerinde bilgilerin ayarlanmasıyla, bu içerikleri XS Software.com portalında veya oyun sayfalarında umumi olarak sunabilmek, umumi olarak gösterebilmek, kopya etmek ve yaymak amacıyla XS Software firmasına istisnai olmayan, bedelsiz ve dilendiği an geri çekilebilen bir lisans vermiş olur.

9.6.2 XS Software firması bunun dışında kullanıcı tarafından ayarlanmış olan bilgiler üzerinde herhangi bir kullanım hakkına sahip değildir. XS Software firması, XS Software.com portalının veya oyun ve hizmetlerin ilgili sayfasının dışında ayarlanmış olan bilgileri yayma hakkına sahip değildir.

9.6.3 Kullanıcı tarafından XS Software.com portalı üzerinde ayarlanmış olan bilgiler, dünya çapında, internet üzerinden, üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Kullanıcı bu bilgileri hazırladığında, bu konuda rızasını beyan etmiş olur.

9.6.4 Kullanıcı içerikleri XS Software.com platformundan ve onun hizmetlerinden sildiğinde bu lisans geçerliliğini yitirir.

9.7 XS Software Mülkü

9.7.1.Bütün başlık, sahiplik ve entellektüel mülk ve XS Software tarafından üretilen oyunlar hakkındadır. Dahili ama limitli olmamak kaydıyla XS Software şirketinin ürünü olan interaktif ürünlerinin bir parçası olarak üretilen interaktif ürünleri de içerir. Bu, herhangi bir başlık, bilgisayar kodu, tema, obje, karakter, karakter ismi, hikaye, diyalog, slogan, yer, konsept, sanat çalışması, yapısal veya manzara ile ilgili dizayn, animasyon, sesler, müzik ile ilgili kompozisyon ve kayıtlar, ses-görsel efektler, hikaye teması ve kurgusu, karakter benzerlikleri, operasyon tarzı, ahlaki haklar ve bağlantılı herhangi dökümanlar, XS Software tarafından sahiplenmiş ve lisanslı olan bütün bunlar Bulgaria ia telif hakları kanunu, uluslararası anlaşma ve mukaveleler ile ve diğer uygulanabilir kanunlar ile("XS Software Mülkü") ile korunmaktadır.

9.7.2. Kullanıcılar XS Software şirketine, özel olmayan, dünya çapında, telif hakkı olmayan, kullanmak için devamlı bir lisans, ticari veya diğer türlü, kullanıcıların oyunda iş amaçlı oluşturduğu bütün medyadaki XS Software Mülküne ait çizim/illüstrasyon bazlı, bütün veya parça olarak, karakter veya formda bozulma yapılmış, dahili ama limitli olmayan, Websitesindeki Lisanslı Materyalleri kullanma hakkını, dahili, ticari ve reklam ile ilgili amaçlar için vermektedir. Kullanıcı, yüklenmiş herhangi bir içeriğin, entellektüel mülk hakları için ihlal unsuru veya adaletsiz veya suistimale açık bir rekabet içermediğini beyan etmektedir.

10. Eksiklikten Kaynaklanan Talepler

10.1 XS Software firması, kullanıcıya oyunlara ve hizmetlere bunların ilgili son halleriyle erişim olanağı sağlar (md. 1.2). Kullanıcı, oyunun ve/veya hizmetin belirli bir halini / fonksiyon kapsamının muhafaza edilmesi veya sunulmasını talep etme hakkına sahip değildir. Kullanıcı, XS Software tarafından sunulan oyunların ve hizmetlerin – her yazılımda olduğu gibi – asla tamamen eksiksiz olamayacağını bilir. Oyunlar veya hizmetler, ancak oynanabilirlikleri veya kullanımları zor ve dezavantajlı şekilde bozulmuş olduğunda eksik olarak görülür.

Kullanıcı, XS Software firmasının oyunlarında, hizmetlerinde veya başka sunum ya da teslimatlarında meydana gelebilecek eksiklikleri daima ayrıntılı bir şekilde belgelemeli ve özellikle gösterilen hata mesajlarının protokolleşmesiyle yazılı olarak bildirmelidir. Muhtemel bir hatayı bildirmeden önce kullanıcı oyun veya hizmet talimatını ve gerektiğinde XS Software tarafından kullanıma sunulan başka sorun giderme yardımlarını (özellikle sık sorulan sorulara ait listeler, sorunlarla ilgili tartışma forumları) inceleyecektir. Kullanıcı muhtemel bir eksiklik giderme işleminde XS Software firmasını elinden geldiğince destekleyecektir.

10.2 Kullanıcı fark ettikten sonra, eksiklikleri derhal yazılı olarak XS Software firmasına bildirmelidir. Ürünlerde - sanal mallarda da - açıkça eksiklikler görüldüğünde ürün alındıktan iki hafta sonra XS Software firmasına ihbar edilmelidir. Süre tanımak için gönderilenin veya eksiklik ihbarının zamanında gönderilmesi yeterlidir. Bu süre herhangi bir olumsuzluk olmadan tamamlandığında eksikliğin iddia edilme süreci tamamlanmış olur. Delillerin kaydedilmesi amaçları için kullanıcıya, tüm eksiklik eleştirilerini yazılı olarak (faks, mektup veya E-posta yoluyla) XS Software firmasına iletmesi tavsiye edilir.

10.3 Harici etkenler, kullanıcının sorumlu olduğu kullanım hataları, mücbir sebepler veya XS Software tarafından yapılmamış değişiklikler veya diğer manipülasyonlar nedeniyle oluşan hatalar garanti kapsamına dâhil değildir.

10.4 Hukuki çerçevede garantiler XS Software tarafından üstlenilmezler.

11. Sorumluluk Sınırlaması

11.1 XS Software hiçbir durumda ağır ihmal sonucunda veya kasten meydana zararlardan sorumlu değildir. Ancak yukarıda yazılı sorumluluk sınırlamaları insan hayatı, bedeni ve sağlığının yaralanması halindeki mesuliyet için geçerli değildir. Ayrıca bunlar, zarar asli ya da önemli bir sözleşme yükümlülüğün ihlali veya bir garantinin ihlaline dayandığı takdirde geçerli değildir. XS Software firmasının Ürün Mesuliyeti Kanunu ve Alman Telekomünikasyon Kanunu (TKG) md. 44 a uygulama alanı içindeki mesuliyeti aynen devam eder.

11.2 Tazmin yükümlülüğü asli ya da önemli bir sözleşme yükümlülüğün ihlali halinde öngörülebilen zararla sınırlıdır.

11.3 Öngörülebilir zarar her hesap başına € 200,00 ile sınırlanmıştır.

11.4 Yukarıda yazılı sorumluluk istisnaları veya sınırlamaları, aynı zamanda XS Software firması personelinin, isçilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin ve uygulama yardımcılarının mesuliyeti özellikle de hissedarlarının, çalışanlarının, temsilcilerinin, organların ve bunların üyelerinin kişisel mesuliyetleri bakımından da geçerlidir.

11.5 XS Software firması danışmanlık konusunda yalnızca sorun hizmetin içeriğiyle ilgili olduğunda sorumludur.

11.6 XS Software firması kendisini, XS Software firmasının sunduğu hizmetten doğrudan veya dolaylı olarak atıf ("bağlantı") bulunan tüm sayfaların içeriklerinden ayrı tutar. XS Software firması bu içerikler ve sayfalar için herhangi bir mesuliyet kabul etmez. Bu sayfaların içeriklerinden ilgili sayfaları sunan kimselerin kendisi sorumludur.

12. Veri Güvenliği

12.1 Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, XS Software firması kanunen açıklama konusunda yükümlü olmadığı sürece, XS Software firması tarafından başka bir açık rıza aranmaksızın yalnızca faturalama dâhil sözleşme işlemleri için toplanır, işlenir ve kullanılır. Veri toplama, kullanım ve işlemesi elektronik olarak yapılır.

12.2 Kullanıcı buna itiraz etmemişse eğer, XS Software firması, açık rıza olmadan da kullanıcıyı kanunen izin verilen çerçevede XS Software firmasının başka oyunları ve oyunla ilgili hizmetleri aynı zamanda elektronik bildirim yoluyla da hatırlatma hakkını saklı tutar. Kullanıcı, bunun için itirazın aktarılması için standart tarifelere göre tahakkuk eden masraflardan başka herhangi bir masraf oluşturmadan her zaman itiraz etme imkânına sahiptir.

12.3 Reklam, pazar araştırması ve hizmetlerin ihtiyaca uygun tasarlanması amacı için XS Software firması takma isimler kullanmak suretiyle kullanım profilleri oluşturur. Kullanıcı, verilerinin bu işlenmesi ve kullanılması işlemine dilediği an itiraz etme hakkına sahiptir. XS Software firması talep etmesi üzerine kullanıcıya şahsı veya takma adı altında kaydedilmiş veriler hakkında bedelsiz ve derhal bilgi verecektir. Bu bilgi kural olarak elektronik yolla verilir.

12.4 XS Software firması, ücretlerin saptanması ve kullanımın hesaplanması için gerekli olduğu takdirde kullanıcının hesaplama verilerini başka hizmet sağlayıcılarına ve üçüncü şahıslara aktarabilir. XS Software firması kullanıcıyı üçüncü şahsın ismi konusunda bilgilendirir. XS Software firması, bu amaç için gerekli olması halinde, kullanıcının ödeme verilerini, ücretin tahsil edilmesiyle görevlendirilen üçüncü bir şahsa aktarma hakkına sahiptir. XS Software firması bundan başka, kanunen açık bir şekilde bu konuda yükümlü olmadığı takdirde, ne kullanıcının verilerini ne de kullanıcının özel mesajlarının içeriğini onun rızası olmadan üçüncü şahıslara verecektir.

12.5 XS Software firması, internet gibi açık ağlarda veri aktarımları için veri koruması ve veri güvenliğinin teknolojinin bugünkü seviyesi ölçüsünde sağlanamadığını kullanıcıya açıkça hatırlatır. Kullanıcı, hizmet sağlayıcının web sunucusu üzerinde kayıtlı sayfaları ve kimi hallerde kullanıcıya ait burada bulunan başka verileri teknik açıdan dilediği an görebileceğini bilir. Kimi hallerde internetteki başka katılımcılar da teknik olarak, ağ güvenliğine yetkisiz bir şekilde müdahale etme ve haberleşme trafiğini kontrol etme konumunda olabilir. Kendisi tarafından internete aktarılan ve web sunucularında kayıtlı verilerin güvenliği ve muhafaza edilmesi için kullanıcı tam kapsamıyla kendisi sorumludur.

12.6 Kayıtlı oyuncular ve ziyaretçiler, XS Software tarafından uygulanan analiz sürecini özel şekilde kabul eder.

13. Son hükümler

13.1 Sözleşmede her türlü değişiklik, düzeltme veya sözleşmenin tamamen ya da kısmen kaldırılması için yazılı usul şarttır, yazılı usulün değiştirilmesi veya kaldırılması da yazılı olarak yapılmak zorundadır.

13.2 İhtilaflar için, kullanıcı sözleşme akdedildikten sonra ikametini veya olağan ikamet yerini Bulgaria ia Cumhuriyeti dışına taşıması halinde Sofia mahkemeleri yetkilidir. Aynı husus dava açıldığı tarihte tüketicinin ikameti veya olağan ikamet yerinin nerede bulunduğunun bilinmediği durumlar için de geçerlidir.

13.3 XS Software firması tarafından işbu Genel Kullanım Şartları ve Koşulları temelinde akdedilen sözleşmeler ve bunlardan ileri gelen haklar için, hangi türde olursa olsunlar, menkul malların satın alınmasıyla ilgili BM Mal Satım Hukuku hükümleri ve Uluslararası Bulgaria Özel Hukuk istisna olmak üzere yalnızca Bulgaria Cumhuriyeti Hukuku geçerlidir.

13.4 İşbu Genel Kullanım Şartları ve Koşulları ve/veya sözleşmenin kimi hükümlerinin geçersiz veya etkisiz olması veya ileride olması durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmez.

September 26, 2018

XS Software JSCo.
15-17 Tintiava Str, Sofia 1113, Bulgaria
Director: Hristo Tenchev
BG200757660